Positieve voorstellen tot herziening van de huurovereenkomst Stad Kortrijk met VTM-resto Dell’Anno

Eind vorig jaar heeft Stefaan De Clerck nog als burgemeester een overeenkomst met VTM (VMMa) bedisseld aangaande de verhuur van onze Oude Dekenij ten behoeve van Claudio Dell’Anno en Gaëlle Six.
Conform het gemeentedecreet (art. 42, & 2, 12°) komt het aan de gemeenteraad toe om ontwerpen van huurcontracten van stadseigendommen goed te keuren. Dat is met onze Oude Dekenij niet gebeurd. Minister De Clerck (van Justitie!) is nu raadslid en kan deze juridische inschattingsfout voortaan rechtzetten door in de volgende gemeenteraad van 11 mei een nieuw, aangepast ontwerp op de agenda te plaatsen.

Hierna volgen enkele constructieve voorstellen.

De eerste alinea van art. 13 van het oorspronkelijke contract dient geschrapt. (Zie een voorgaand stuk.)
Daarin staat dat het de verhuurder (= Stad) niet is toegelaten om het gehuurde gedurende de huurperiode (in principe tot eind dit jaar) te betreden. Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enige andere reden. Net een week geleden en op de sluitingsdag (!) is waarnemend burgemeester Lieven Lybeer met zijn voltallig schepencollege én de stadssecretaris met partners gaan tafelen in Dell’Anno. Mag niet ! Nieuw voorstel: Stad mag wel ten behoeve van leute en plezier en gebiedswerking ten allen tijde en tot een gat in de nacht in alle staten de Oude Dekenij betreden. Dat is dan geregeld, tot eind dit jaar. Bij de bespreking van de nieuwe versie van het contract kunnen de raadsleden het begrip “verhuurder” nader bepalen. Zeggen dat ook zij verhuurder zijn, aangezien ze het nieuwe contract hebben goedgekeurd.

In een tweede alweer stiekem gesloten huurovereenkomst is toegestaan dat VTM ook nog bepaalde lokalen op de bovenverdieping mag in gebruik nemen. Nieuw voorstel. Het komt aan de gemeenteraad toe om hierbij de huurprijs te verhogen (nu virtueel 2.500 euro per maand) en nader te bepalen of het personeel daar mag (blijven) slapen. Verder dient duidelijk gemaakt of in het scenario van de soap is voorzien dat er op het dakterras plots tafels en paraplu’s mogen in beeld gebracht.

In de pas verschenen Stadskrant kan men een uitgebreid interview lezen met Claudio en Gaëlle.
Hebben zij aan de ambtenaren-reporters gevraagd of Stad daarbij de goedkeuring kreeg van VTM? Want wat staat er in art. 16 van het oorspronkelijke huurcontract? Dat het de verhuurder (=Stad) niet gerechtigd is om in gelijk welke publicatie expliciet of impliciet naar VMMa of één van zijn zenders en presentatoren, dan wel naar het programma te verwijzen. Tenzij andersluidende schriftelijke toestemming van de huurder. Nieuw voorstel: de laatste alinea van art. 16 zonder meer schrappen. Des te meer omdat de officiële website van Stad Kortrijk een aparte rubriek heeft over de serie “Mijn restaurant”, met allerhande links naar VTM, de fangroepen van Klauwdie en Haëlle op facebook. Zelfs interactieve reacties mogelijk maakt.

Indien de winnaar van het programma het Kortrijkse duo is, dan verbindt Stad er zich toe om op het eerste verzoek van Claudio en Gaëlle (samen?) een handelshuurovereenkomst te sluiten. Dit recht wordt uitsluitend aan de winnaar verleend, andere deelnemers kunnen er geen aanspraak op maken. Wel te verstaan: onder uitdrukkelijk voorbehoud van de toestemming van de gemeenteraad. In de eerstkomende gemeenteraad kan raadslid Stefaan De Clerck nog zijn visie geven over de vraag of men bij die handelshuurovereenkomst een voorkooprecht dan wel een voorkeurrecht contractueel zal vastleggen.
Nieuw en veel beter voorstel: dit art. 16.5 radicaal schrappen. Zo’n discriminerende bepaling kan zich geen enkel openbaar bestuur veroorloven.

Bij de onderhandelingen met VMMa is een eigenaardig probleempje op tafel gelegd. Heel vreemd.
Door ambtenaren van Stad zelf. De Oude Dekenij staat al lang te koop, ook weer zonder toestemming van de Raad. De mededeling is een keer tot ergernis van burgemeester De Clerck verschenen op de website van Stad. Instelprijs: 1 miljoen euroots. (Hoeveel zal het nu worden?)
Welnu. Wat als de Dell’Anno niet de winnaar is? was de vraag van onze ambtenaren aan VTM. Zou VTM dan bereid zijn om bij de uiteindelijke verkoop van het pand een koopdag op televisie te organiseren? Vilvoorde was bereid om dit nader te bespreken. Nieuw positief voorstel: we doen dit niet. In geen enkel geval.

Zo.
Dit waren onze concrete voorstellen, ter inzage van raadslid De Clerck.
Zeg. De helft van de benedenverdieping van De Oude Dekenij ligt er nog altijd verwaarloosd bij. Ramen beplakt alsof er een tornado op komst is. Of hete saus. Waarom? Het is waarlijk géén zicht. Niet goed bedacht inzake city-marketing en de campagne “Maak Kortrijk mee”. En wanneer brengen de scenario-schrijvers en regisseurs van de productiemaatschappij een keer de vuilniscontainers in de tuin in beeld? Terwijl Klauwdie en Haëlle aldaar ‘s nachts wat bijpraten? Romantiek !