Wie loopt er als eerste weg uit de Kortrijkse gemeenteraad van 11 mei ?

Even updaten en PS’en.
Of raadslid-minister Stefaan De Clerck er zal zijn blijft in het ongewisse. Op zijn website staat geen kalender meer.
Sinds daar namelijk een keer werd aangekondigd dat hij op de gemeenteraad zou zijn dewelke op die dag geeneens doorging.

——

Maandag 11 mei is gemeenteraadsdag. Net als vele verkozenen des volks zien we er nu al tegen op. Hoelang gaat dat hier weer duren? zo verzuchten de binnenstrompelende raadsleden en zelfs schepens bij dit soort gelegenheden.
De Raad van de maand mei is traditioneel een heel ZWARE zitting (bestuurlijk jargon van onze raadsleden) met dossiers van meer dan 4 kilo en meer dan duizend bladzijden. Moet zeker niet onderdoen voor die van december waarbij de begroting wordt besproken.
Zie de agenda met ondermeer de jaarverslagen en rekeningen van drie intercommunales, de jaarrekening en het verslag 2008 van Stad zelf, de jaarrekeningen van acht stedelijke vzw’s, de jaarrekening van het OCMW. Verder nog een budgetwijziging 2009 van Stad. Het gaat over miljoenen. Een uiterst belangrijk en complex agendapunt is nog de nieuwe “algemene stedenbouwkundige verordening”.
Ik vermoed dat er een 8 à 9 aantal of tien raadsleden die dossiers enigszins doornemen. Als het anders is moet men het mij maar eens zeggen.
Gelukkig maar, anders duurt de zitting tot ver na middernacht, zoals in de goeie ouwe tijd wel eens het geval was.
De voorbije maanden kwam het niet zelden voor dat de meerderheid – zonder de oppositie – onvoldoende in aantal was om geldig te kunnen stemmen en vergaderen.
Vandaar dat er in de digitale editie van “Het Nieuwsblad” al een tijdje een poll loopt met de volgende vraag: “Moeten raadsleden die te vroeg verdwijnen uit de Kortrijkse gemeenteraad hun presentiegeld afgeven?” Een verbijsterend aantal respondenten. Op vandaag 510. Daarvan wil 92,35 procent de zitpenningen van de onverlaten afpakken en hebben er 1,57 procent geen mening. 6,08 procent (de betrokken raadsleden zeker?) dulden geen sanctie. Op woensdag 15 april overschreed het aantal ja-stemmers voor het eerst de kaap van 90 procent (op 310 stemmen).

Kortrijkwatcher hield op 7 april alhier een pleidooi voor méér absenteïsme. Het zijn altijd dezelfde raadsleden die te laat komen of te vroeg weglopen. Ze hebben namelijk niets te vertellen dat de moeite waard is en storen met een lichaamstaal die een uiterste verveling verraadt toch maar de vergadering. Het is al voorgekomen dat zij applaudisseerden toen een serieus raadslid als Maarten Seynaeve (VB) van wal stak met de mededeling dat hij het zou kort houden. Waarom houden zij de eer niet aan zichzelf door ontslag te nemen?

Het is hetzelfde raadslid Seynaeve dat morgen maandag 11 mei een voorstel indient om het absenteïsme in te dijken. Raadsleden die niet gedurende 75 procent van de agendapunten aanwezig zijn, verliezen de helft van hun presentiegeld. Hetzelfde geldt voor de raadscommissies op dinsdag.
Die commissies worden wél goed bijgewoond. Soms duren ze nauwelijks 15 minuten en met 150 euro presentiegeld benadert dit het salaris van een topmanager. Bemerking van onze redactiesecretaresse, KW.

Ja, wie zal het dit keer wagen om vroegtijdig weg te lopen?
Dat VB-voorstel komt pas helemaal aan het eind van de zitting ter sprake, als één van de 7 aanvullende punten.
Of zullen een aantal raadsleden bij de toelichting van het voorstel uit protest de zaal verlaten?

P.S.
Alles is natuurlijk al doorgepraat binnen de innerlijke cirkels. De afwezigen hebben gelijk, in de mate dat zij niet tot de inwendige cirkels behoren. Maar zij kunnen dat wel eens luid en klaar zeggen, alvorens het definitief af te trappen. Roger. Salut.