Enkele onbegrijpelijke data in verband met de aanbesteding van kunstgrasvelden voor KVK

Zoals u weet komt het aan de gemeenteraad toe om bij stadsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) de voorwaarden vast te stellen (het bestek) en de wijze van gunnen te bepalen.
Vandaar.
VANDAAG maandag 11 mei rond 18u40 zal de Kortrijkse gemeenteraad beslissen dat de aanleg van twee kunstgrasvelden op voormalig Stade Kortrijk zal geschieden door een aannemer gekozen op basis van de laagste prijs, dit wil zeggen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad bepaalt immers de wijze van gunnen.

Het is nu wel zo dat die openbare aanbesteding al te vinden is op Tinternet.
Op de Kortrijkse website staat als datum van verzending van de aankondiging: 8 april 2009.
De offertes moeten ten laatste binnen op aanstaande woensdag 14 mei om 11u45 want dan worden ze geopend in de trouwzaal. (Dat is openbaar.)

Wat als de gemeenteraad vandaag kiest voor een andere wijze van gunnen?
Bijvoorbeeld omdat bij dit soort gespecialiseerde werken niet enkel de prijs van tel is. Men kan ook kiezen voor een beperkte aanbesteding zodat we een aannemer vinden met de beste draagkracht. Of men kan meerdere gunningscriteria invoeren. Dan werkt men best met een algemene of een beperkte offerteaanvraag. Misschien kan men wel pleiten voor een onderhandelingsprocedure.

Raadsleden !
Laat u dit weer passeren?
Bevoegde schepen voor facility is Hilde Demedts, sport is van Bral, de man zonder veel scrupules.

P.S.
Nog een vreemde datum. Op internet lezen we dat kandidaten voor die aanleg van kunstgrasvelden nog de nodige documenten kunnen opvragen tot 14 november van dit jaar. Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.
Dat is allemaal om goed gek van te komen.