De juiste zitpenningen voor Kortrijkse gemeenteraadsleden: ca. 4.000 euro

Ga er maar eens even rustig bij zitten.
Uit de lokale perse van vandaag kunt u vernemen dat onze raadsleden genieten van 1.810 euro zitpenningen per jaar. Dat is volstrekt onjuist. De persjongens praten hierbij – alweer zonder te checken – waarnemend burgemeester Lieven Lybeer na, en die haalde op zijn beurt het cijfer aan dat hij aantrof in “De Standaard” van maandag 11 mei. Lybeer stond zelf verbaasd over deze lage vergoeding en bewees hiermee opnieuw dat hij niet over alles en nog wat voldoende op de hoogte is. Hij verdient nu naar eigen schatting bijna 100.000 euro, maar weet het zelf niet. Niet gelezen in de krant. Staat niet in de ‘Volksmacht’. Geen Gildeman die dat beseft.

Het zit zo.
De zitpenningen zijn gebaseerd op een geïndexeerd bedrag dat intussen in januari van vorig jaar was opgelopen tot 171 euro per maand. Maar voor de maanden februari tot en met mei steeg de vergoeding naar 174 euro, daarna voor de periode juni-september tot 178 euro, en tenslotte ging het voor de maanden oktober tot december om 181 euro. In december waren er twee raden.
We komen dus voor vorig jaar aan een totaalsom van 2.125 euro, voor de gemeenteraden.

Het cijfer 1.810 euro is een bedrag dat in “De Standaard” werd opgegeven door zowel raadslid Vincent Van Quickenborne als door Stefaan De Clerck. Een merkwaardige gelijkenis. Pure wiskunde.
De presentiegelden door “De Standaard” gepubliceerd slaan wel degelijk op vorig jaar. De Clerck was toen nog burgemeester en kon in die hoedanigheid geen zitpenningen opstrijken! Hoe kan het nu dat hij – na de aangeboden gelegenheid tot correctie – geen NUL euro heeft laten publiceren? Anderzijds heeft hij nagelaten om “De Standaard” op nog weer een fout te wijzen. De redactie zag het over het hoofd dat Stefaan nog bezoldigd voorzitter is bij ons StadsOntwikkelingsbedrijf (SOK). Dom is dat, althans voor een minister van Justitie, Rechtvaardigheid en Billijkheid.

Dat het bedrag van Quickie wat lager ligt dan onze theoretische berekening ligt waarschijnlijk aan het feit dat hij een of andere zitting volkomen heeft gemist. (Met een half uurtje of zo ter plekke blijven, strijkt men ook al de zitpenning op. Je moet gewoon blijven zitten tot de absentielijst voorbijkomt.)

Maar nu. Ga even zitten.

Er is de week vóór de gemeenteraad telkens nog één zogenaamde raadscommissie. Wie die bijwoont krijgt daarvoor bovenop een zitpenning, even hoog als die voor een gemeenteraad. Ook al duurt die vergadering nauwelijks een kwartier.
Voor een juiste berekening van het jaarlijkse genot aan presentiegeld dient men dus het bedrag van 1.944 euro met 2 te vermenigvuldigen. Dat maakt 3.888 euro. En aangezien er vorig jaar 13 raadscommissies waren komt daar nog 181 euro bij.
Geeft 4.069 euro. Gemiddelde per maand, vorig jaar: 339 euro.

Blij dat u het nu weet?
Dat alles is bruto. De bedrijfsvoorheffing moet eraf. Zonder loonbriefjes kunnen we daar niet veel over zeggen. Laat ons maar aannemen dat een raadslid in dit belastingparadijs zowat 2.800 euro netto in het handje krijgt. Per jaar.

DAT IS NIET VEEL.
MAAR HET IS WEL EEN OF ANDERE EUROcent HELEMAAL TEVEEL VOOR AL DIE RAADSLEDEN DIE GEEN KLAP UITVOEREN.
(Zie nog het P.S.)

Vraag is dus of bijvoorbeeld Vincent Van Quickenborne dan geen enkele raadscommissie heeft bijgewoond.
Raadslid en federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn lijkt me accuraat met zijn gegevens in de aangifte: 3.620 euro. Noteer hierbij eventjes dat hij tijdens de raadszittingen op zijn laptop continu – we herhalen – doorlopend met ander werk bezig is. Zou dus best wegblijven, en nul euro declareren aan zijn kiezers. Zodat zij pertinent weten wat hij doet.
Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe De Coene maakt gewag van 3.620 euro. Bart Caron: idem. Nou, die gasten doen wel iets, om welke reden dan ook.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé gaf in “De Standaard” een bedrag van 2.172 euro aan als zitpenningen. Driftkikker met kort lontje – als hij is – niet zonder aanvankelijk luid protest. Met een e-mail naar de redactie.
“Mijnheer, u dreigt dus in zeer, zéér diepe problemen te komen. Indien dit gepubliceerd wordt, overweeg ik gerechtelijke stappen te ondernemen.”
Wat zijn bezoldigde mandaten betreft meen ik dat hij er enkele heeft vergeten. Volgens mij bekleedt hij er drie bij Gaselwest in plaats van twee. En dat hij bestuurder is bij de maatschappij “Elk zijn huis” is hem ook ontgaan.

Phara en Carl

Onze Carl mocht maandag laatstleden optreden in het VRT-programma van Phara. Vandaar dat hij al na een half uur is weggelopen uit de gemeenteraad van die dag. Met 181 euro zitgeld.
Zonder blikken of blozen verklaarde hij daar in de studio: “Ik cumuleer niets”. Waarom was de helpdesk van Phara niet alert genoeg om vlugvlug de website van de volksvertegenwoordiger te publiceren? (Carl is zelfs nog gemeenschapsenator geweest.)
Carl vond dat hij met al zijn onkosten nog nauwelijks 2.500 euro overhoudt. Al die bekers die hij uitdeelt ! En die kosten voor werklunches ! Kopenhagen.
Alweer gaf Phara geen weerwerk. Die werklunches (en zijn snoepreisjes) slaan op kosten van het Vlaams Parlement. Wie heeft er nog een beker van Carl op zolder?

P.S.
Naast hun zitpenningen genieten raadsleden nog van allerhande voordelen, zowel in natura als in speciën. Een reisje, een fractievergoeding, parkeercheques, zitplaatsen in de Schouwburg en op het voetbal, een laptop. Vroeger kregen ze nog 500 euro per jaar (!) voor het gebruik van internet. (Is dat nog zo?)
Een aantal onder hen oefenen nog bijkomende, betaalde mandaten uit. Een lid van de politieraad VLAS bijv. krijgt nu 179 euro.