Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een stetsonia coryne (3)

Dat is dus evenveel als de zuilcactus met die naam. Kan heel hoog worden en draagt enorm lange stekels.
Wat heeft hij nu weer uitgekraamd? In “Het Nieuwsblad” van 13 mei jongstleden?

“Mocht ik het meemaken dat een gewoon gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht zonder dat ik daar van op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.”

Herlees dit nu nog een keer. Wrijf uw ogen uit.
Een burgemeester van een centrumstad die zegt dat zijn raadsleden niets mogen vertellen over wat hijzelf nog niet weet. Dit soort verkozenen des volks roept hij op het matje !
Nou, dan valt er toch wel veel te vertellen. Raadslid Marc Lemaitre kan nog jaren bezig blijven op zijn weblog.

In welke context deed onze alles waarnemende burgemeester deze uitlating?
In de gemeenteraad van 11 mei kwam het negatief advies ter sprake dat de Staatsveiligheid uitbracht ten aanzien van de erkenning van de moslimgemeenschap Attakwa. Minister Stefaan De Clercq was toen al vertrokken uit de raadszaal (bewust?) om nog een tamelijk lang babbeltje te slaan met onze plaatselijke correspondenten van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”.
In die raadszitting moest de waarnemende burgemeester erkennen dat hij door de Minister van Justitie nog niet op de hoogte was gebracht van de inhoud van het negatieve advies. Terwijl de minister aan de betrokken burgemeester beloofd had dit te doen.

Lieven Lybeer kon via de pers vernemen dat volgens de Staatsveiligheid in de moskee “extremistische standpunten” worden verkondigd.
Op 4 mei heeft hij nog een brief geschreven naar zijn minister, de voorgaande burgemeester, nu gewoon raadslid, stadsgenoot, partijgenoot. Met de vraag om opheldering. Op 11 mei nog geen antwoord. Dit allles zegt veel over de interne verhoudingen binnen onze lokale CD&V. Gilde en Middenstand. Het blijft een standenpartij.

P.S.
Wat ook danig tegen de borst stoot is dat Borat niet wil zeggen hoeveel VTM (het productiehuis Skyline) opstrijkt aan subsidies van Stad en Provincie voor de verfilming van de nieuwe serie “De Rodenburgs”. Ook niet over het belastinggeld dat is besteed aan “Mijn restaurant”.