Geen bemerkingen in de Raad ? Algemeen goedgekeurd !

Het kan nu tijd worden op een keer te zeggen hoe een minister omgaat met zijn functie als gemeenteraadslid in Kortrijk.
En overigens nog een andere.

Na zowat een week lang stukken verslinden in de lokale pers weet u tot op zekere hoogte wat er zoal aan bod kwam in de laatste Kortrijkse gemeenteraad dd. maandag 11 mei. Het ging over een tekort aan een parkeerplaats voor gehandicapten aan Sint-Janskerk, distels die welig tieren in de Burgemeester Lambrechtlaan, een overschilderd verkeersbord aan de Meensepoort, het vierde kleinkind van Stefaan De Clerck, problemen met een defecte frigo in het Erfgoedhuis. Tijd om verslag uit te brengen over wat er zoal niet werd besproken. Dat is ook nieuws.

Maar eerst even dit.
De zitting begon ongeveer op tijd. Net toen vervangend burgemeester Lieven Lybeer wou zeggen dat raadslid Stefaan De Clerck wat later zou zijn dan gewoonlijk, daagde de minister op. Traditioneel met zijn Brusselse dossiers onder de arm. Raadslid en volksvertegenwoordiger Carl De Caluw̩ was ditmaal ook op tijd, maar verliet al na 35 minuten definitief de zaal. Het moet gezegd dat hij hiertoe die dag althans wel een gegronde reden kon voorleggen. Hij was gevraagd om op te treden in het VRT-programma Phara en de opname daarvan start al om 21 uur. Maar waarom Рin godsnaam Рmoet hij eventjes binnenwippen om de absentielijst te tekenen en aldus zijn presentiegeld (nu 181 euro) op te pikken?
Onze Carl schaamt zich nergens voor.
Minister Quickie is verontschuldigd. (Komt nooit om presentiegeld in de wacht te slepen. Altijd wel als hij niets te doen heeft en om met andere dingen bezig te zijn.) Federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn begint intussen al meteen op zijn laptop te tokkelen.
De zitting kan helemaal van start gaan.

Een eerste niet onbelangrijk agendapunt gaat over de aanleg van kunstgrasvelden voor KVK-jeugd ter waarde van 1,2 miljoen euro. Geen bemerkingen in de Raad. (Tenzij een vraagje over een fundamentele procedurekwestie waarover u hier al kon lezen. Niemand gaat erop in, terwijl hierbij de raad voor schut wordt gezet door het College. De aanbesteding is al gepubliceerd. Schepen Hilde Demedts belooft van dit nooit meer te doen.)

De jaarverslagen 2008 van de intercommunales IMOG, WIV, Leiedal komen aan bod. Bart Caron (nu Groen) betwijfelt een aantal zaken omtrent het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. De gemeentelijke vertegenwoordigers voor de komende Algemene Vergaderingen worden tot hun eigen verbazing aangeduid. Zij krijgen van Stad een mandaat mee, maar niemand die vraagt wat dit dan wel zou kunnen inhouden.

Tijd voor de bespreking van jaarverslagen, balansen en resultaatrekeningen van een serie gemeentelijke vzw’s. De raadsleden-vertegenwoordigers-bestuurders in die vzw’s doen hun mond niet open. Raadslid Bart Caron doet wat kritisch over de musea en het cultuurcentrum. Geen bemerkingen in de Raad over de vzw Feest in Kortrijk, over Sportplus, over het Groeningeheem, over Toerisme, over de Warande, over de Ontmoetingscentra. Algemeen goedgekeurd.

Er is ook een jaarverslag 2008 vanwege het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Met nog een actieplan voor 2009 ! Geen bemerkingen in de Raad.
Nog maar eens een studieopdracht voor de opmaak van een verkeerscirculatieplan.
Het proces-verbaal van onderzoek van de stadskas, eerste kwartaal. Geen bemerkingen.

Hoei, hoei !
Zal het er nu beginnen stuiven?
Daar is de algemene beleidsrapportering van Stad zelve, met jaarverslag 2008 en de interne controle voor de periode september 2008-maart 2009. Geen bemerkingen in de Raad.
De OCMW jaarrekening 2008 ! Opbrengsten 35,7 miljoen, Kosten 44,8 miljoen. Algemeen goedgekeurd, want geen bemerkingen in de Raad.
De eerste begrotingswijziging 2009 van Stad zelve. Plus 2,3 miljoen aan uitgaven, min 1,6 miljoen aan ontvangsten. In de buitengewone begroting plus 5,3 miljoenen Plus 2,5 miljoen. Algemeen goedgekeurd. Geen bemerkingen.
Over de begrotings- en jaarrekening 2008 nam Marc Lemaitre (SP.a) wel uitvoerig het woord. Als enige. Aangezien de stadskas er goed voorzit pleit hij opnieuw voor een belastingverlaging. De schepen van financiën Alain Cnudde behandelt het raadslid met een waarlijk ongezien dedain. “Zal ik het nog eens uitleggen? Ik zal het niet meer herhalen! Wat baten kaars en bril?”
Niemand grijpt in.

Bon.
Het Belfort slaat 21 uur. De ‘gewone’ agenda (die van het College) is erdoor.
Minister Stefaan De Clerck heeft inmiddels zijn Brusselse dossiers verwerkt en trapt het af. Hij vergeet zijn dossiers van de gemeenteraad. Een ambtenaar bekommert er zich over.
Raadslid Philippe De Coene (SP.A) komt met een vraag over de lamentabele toestand van het wegdek in de Heulsestraat. Hij slaagt er hierbij in om de Raad in de ban te houden tussen 21u09′ en 21u33′. Dat is langer dan alle andere tussenkomsten samen bij de gewone agenda. (De Lauwsestraat kreeg 12 minuten alle aandacht.)

Dynamiseren

Niemand durft nog weg te lopen. Want er komt vanwege het VLaams Belang nog een voorstel aan bod om het presentiegeld af te pakken van raadsleden die minder dan 75 procent van de agendapunten bijwonen.
Men beslist om via een overleg van de fractieleiders naar wegen te zoeken om de Raad te “dynamiseren”.
Intussen is Martine Vandenbussche (CD&V) toch als derde raadslid vroegtijdig weggelopen. Om 22u25′. Andere raadsleden zitten er danig gepijnigd bij. Bij de mondelinge vragen kan nog niemand blijven zitten. Het is teveel geweest.

Tot daar ons verslag, als constructieve bijdrage tot het dynamiseren van de Kortrijkse gemeenteraad