Daalt de prijs van de huisvuilzakken ? De Braltest !

Voor wie weer niet verder wil lezen, een zgn. BRALTEST is een test die niet bestaat.

Volgens de schepen van milieu Stefaan Bral niet. Zonder hierover het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) of de gemeenteraad te consulteren opteert hij in de pers voor een prijszetting van 1,40 euro. Zegt daarbij dat het nu om 1,25 euro gaat, terwijl op de website van Stad sprake is van 12,24 euro per rol van tien.

Hoeveel kosten die afvalzakken eigenlijk bij aankoop door Stad?
Schepen Bral was afwezig op een CBS van 11 februari, alwaar dat is beslist. Twee offertes kwamen binnen voor de levering van 1 miljoen zakken. Of het om grote en kleine ging – al of niet bedrukt – : geen idee. De bvba All Plastic Packing Inter uit Lauwe mag weer de klus klaren. Voor 48,07 euro per 1000 exemplaren. Zonder BTW. Met BTW gaat het in totaal om 58.164,70 euro. Stad, tel uit je winst.
(In de begroting 2009 is er voor de aankoop van zakken én compostvaten 149.500 euro voorzien. Aan de zijde van de ontvangsten vinden we voor “verkoop materialen i.v.m. huisvuilverwerking” 84.000 euro en voor “prestaties huisvuilverwerking” 73.000 euro. Niet verstaan.)

DE BRALTEST
Een nieuw politiek begrip

De NV Sphère Belgium uit Brussel deed in februari ook weer een wanhopige poging om te mogen leveren. Of schijnbare. Wie zoekt het uit? Maakte geen kans. Niet enkel omwille van de hoge prijs: 81.941 euro (Wél dicht bij de raming van Stad!)
Schepen Bral heeft namelijk goede ervaringen met de firma van Lauwe, al sinds 2005. Wie niet? En omdat de laatste levering van dusdanig goede kwaliteit was heeft men het zelfs niet nodig gevonden om (vergelijkende?) testen uit te voeren.
In “Het Nieuwsblad” van 29 maart stond dat de andere firma uit de boot viel omdat de kwaliteit niet voldeed. Dat kan dus niet. Onjuist. Er waren geen testen. Het CBS van februari meent zelfs te weten dat er al die tijd en tot op vandaag geen klachten waren over de kwaliteit van de zakken uit Lauwe.

De prijs van de huisvuilzakken is nu plotseling in de actualiteit gekomen. De afvalvereniging IMOG zou graag hebben dat alle 11 gemeenten die lid zijn van de intercommunale dezelfde zakken gebruiken tegen dezelfde prijs. Die intentie bestaat al sinds 11 september 2008 ! Op die dag hebben de bestuurders-schepenen van milieu bij een verfijnde maaltijd afgesproken dat men aan de gemeenten een intentieverklaring ter ondertekening zou voorleggen. Of Bral daarbij aanwezig was moet u hem maar eens vragen. IMOG wil in de gemeenten uit de regio een uniforme prijszetting van 1,30 euro per zak. Anzegem liet al weten van niet mee te doen. Bral wil één komma vier. (Wat willen zijn kiezers?)
En Kortrijk?
Het CBS van 2 december 2008 heeft “beloofd zich in te zetten voor een traject van uniformisatie om te komen tot een uniforme prijszetting”.
Beloofd ja. Om één week later nog vlug 1 miljoen zakken te bestellen in Lauwe.

Zou de prijs van huisvuilzakken kunnen dalen?
In feite wel.
De directie Milieu raamt immers telkenjare opnieuw de prijs voor 1 miljoen zakken hoger dan daadwerkelijk wordt betaald. Vorig jaar nog op 81.070 euro. In 2007: 67.000 euro.
Dit jaar minder dan ooit.

P.S.
Nu, kortrijkwatcher?
Goed in de gaten houden of de IMOG-gemeenten een gezamenlijke aanbesteding zullen uitschrijven. Of er zeven firma’s zullen worden aangeschreven, en daarvan twee meedoen en Lauwe wint. Het gaat over 28 miljoen kilo aan restafval. Hoeveel zakken?
Nog P.S.
Op de website van IMOG geen spoor of restafval van die intentieverklaring van de gemeenten. Geen bestek.