Kortrijks Schepencollege op de “Place m’as tu vu” in Knokke

Het staat allemaal niet in de gazetten, niet in de Stadskrant en niet op de website van Stad.

Op dit ogenblik, dinsdag 30 juni (local time aan de kust 20u25′) beginnen de leden van het schepencollege aan de voorlaatste gang van hun driegangenmenu in hotel Memlinc Palace te Knokke. U weet wel. Dat Normandisch optrekje waar schepen Marie-Claire Vandenbulcke haar dossiers voorbereidt.
Onze mandatarissen zijn daar namelijk tot morgennamiddag ca. 17 uur in conclaaf bijeen om ondermeer te bespreken wat zij met Kortrijk en de bewoners nog dit en volgend jaar zullen uitrichten. Komt er een belastingverhoging? Worden bepaalde investeringen definitief geschrapt? Over dit soort dingen.
Stapels dossiers zijn naar de kust gebracht. (Een leek kan zich dit niet inbeelden.)

Waarom er in de Memlinc voor de teambuilding 15 “individuele” kamers zijn gereserveerd is een raadsel. Blijven er partners achterwege?
Het schepencollege telt één burgemeester en acht schepenen. En normaliter nemen aan zo’n conclaaf toch ook de stadssecretaris en de stadsontvanger deel? Of mogen ze pas morgen komen? Want ja, morgen verwacht men nog 5 deelnemers, tegen 50 euro per stuk.
De totale uitstap van het team zal 3.500 euro kosten. Onvoorziene kosten 500 euro.
Dranken zijn niet inbegrepen? Bij de lunch kost een water of wijn 7 euro. Bij het diner dan 9 euro.

Men mag hopen dat onze mandatarissen kunnen logeren in het gerenoveerde gedeelte. Want de oudere kamers zijn een afknapper. Bruine dekens ! Heel gehorig ook. En de leeslampen zijn niet goed geplaatst, om te lezen.

Als u onze Kortrijkse uitvoerende macht nog aan het werk wil zien, spoed u vanavond nog naar de balie in de Elizabetlaan 2. Er zijn nog kamers vrij.
Of ga morgen (woensdag 1 juli is dat) rond 17 uur een plaatsje bemachtigen op de “Place m’as tu vu”. Op het Albertplein is er nog een enigszins betaalbare staminee, rechts als je van het strand komt. Schepen Marie-Claire start dan samen met Marc Verwilgen, Gaëlle en Claudio een geleide wandeling.

Kortrijk zweefvliegt in de Eurometropool

Vorige zaterdag zijn burgemeester Lieven Lybeer en schepen van Jeugd Alain Cnudde gaan zweefvliegen in Valenciennes. Geen journalist van alhier te bekennen om kiekjes te maken.
Dat komt zo.
Sinds maart 2006 vinden de zweefvliegactiviteiten van de Kortrijk Flying Club (KFC) plaats op de luchthaven van Valenciennes-Denain. Naar aanleiding van een ongeval werden de zwevers op het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem met vereende krachten geweerd. En in onze provincie ontbreekt verder iedere mogelijkheid tot het uitoefenen van de zweefvliegsport.
Frankrijk is air-minded. Op de luchthaven van Valenciennes is elke luchtsport welkom: motorvliegen, helikopters, ULM, parachutisme, ballonvaren en nu ook zweefvliegen.

De lokale motorvliegclub Aéro-club Valenciennes-Hainaut kon de plaatselijke interesse naar zweefvliegen niet beantwoorden omdat ze noch vliegtuigen noch instructeurs hadden. Anderzijds was het voor de KFC niet mogelijk om Fransen op te leiden en aan een vergunning te helpen. Hieruit is dan de idee ontsproten om samen een Frans-Belgische club op te richten. Grensoverschrijdende samenwerking !
Naam van de club: Centre de Vol à Voile Valenciennes-Courtrai (CVVVC).
Een win-win-situatie. Belgische KFC-instructeurs hebben in St-Auban de Franse instructeursopleiding gevolgd en mogen nu binnen het CVVVC Franse leerling-piloten opleiden.

Op zaterdag 27 juni is dus het CVVVC officieel van start gegaan.
In aanwezigheid van talloze mandatarissen en prominenten uit de streek. Met inhuldigingsvluchten.
Kregen Lybeer en Cnudde de vliegmicrobe te pakken?

Meer info bij Heikki Deschacht uit Desselgem.
0478/98 16 61
heikki.deschacht@telenet.be
Zie ook nog de website van de KFC.

De vzw Habbekrats sluit de Heilige Geeststraat af

Alle ouders van moeilijke maar ietwat rijkere tieners zijn uitgenodigd. En de Millet-teenagers zelf ook.
Dit alles schept een gevaar op de weg voor kwetsbare jongeren. Tijdelijk politiereglement moet nog goedgekeurd.

Vandaag opent het luxe pand van de vzw Habbekrats aldaar zijn deuren. Het Hoekhuis.
Tussen 18 uur en nog wel tot 23 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heilige Geeststraat.
Hangjongeren mogen dan naar huis.

Minister Stefaan De Clerck is de prominente gastheer. Zal een dankwoord richten tot alle sponsors. (Stad Kortrijk subsidieert al jaren en nog voor vele jaren: 140.000 euro, per jaar. Herhaal: ieder jaar.)

Zie de vele voorgaande stukken daaromtrent alhier om dit alles te begrijpen.

P.S.
De medewerkers van de Unie der Zorgelozen en het Achturenhuis worden verzocht om met de fiets te komen.
Raadsleden zijn niet gevraagd. Daklozen worden verzocht om in hun natuurlijke habitat te blijven.

Kortrijk bespaart op voetbal !

Onze sterreporter Dièppe Throot is nog altijd vast besloten om scrupuleus bij te houden hoeveel miljoenen euroots Stad besteedt aan KV Kortrijk.
Omgekeerd getuigt het van zijn journalistieke objectiviteit en plichtsbesef om ook in detail te berichten wanneer schepen van Sport Stefaan Bral overgaat tot besparingen.
Alhoewel het hier toch wat op misplaatste zuinigheid begint te lijken.

Onze Koninklijke Voetbalclub pakt uit met een presentatiemagazine voor het seizoen 2009-2010. Op 5000 exemplaren. Met een voorstellling van de ploeg, spelersfiches, een blik achter de schermen (de boekhouding?), unieke sfeerbeelden en een woordje vooraf van schepen Bral. Over dat masterplan.
Aan het stadsbestuur werd (door KVK?) gevraagd om een bijkomende advertentiepagina te kopen voor de prijs van 1.518,50 euro. De directie sport en communicatie was dol enthousiast en zou zelf de tekst digitaal drukbaar maken en daarmee nog 181.50 euro uitsparen.
Het Schepencollege heeft evenwel beslist om niet in te gaan op het voorstel tot plaatsen van een promotionele advertentie om Kortrijk op de kaart te zetten. En Bral was aanwezig !

Aangifte zwarte inkomsten brengt Kortrijk 20.000 euro op

Totaal onverwacht ontving stad Kortrijk op 18 juni vanwege FOD Financiën 19.900,49 euro.
Dat komt zo.
Een wet van 2005 gaf belastingplichtigen de mogelijkheid om een en ander fiscaal te regulariseren. Om bepaalde ontdoken inkomsten alsnog aan geven. Op die beroepsinkomsten heft stad dan een aanvullende personenbelasting van 7,9 procent. En die is nu voor de jaren 2006 tot en met 2008 door Financiën eindelijk doorgestort.
Slecht in 98 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben zich fraudeurs aangemeld.
De aangifte van zwarte inkomsten is over de gemeenten zeer ongelijk verspreid. Anzegem telt het hoogste aantal spijtoptanten. Ontving niet minder dan 62.308 euro ! En Antwerpen “slechts” 31.159 euro.
Wallonië telt blijkbaar weinig fraudeurs. Waalse gemeenten kregen 20,7 procent van de koek. Vlaanderen 56 procent.

SPOEDBERICHT: stad onbereikbaar

UPDATE !
Gaëlle kwam een half uur te laat aan in de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.

Wat betekent dit? Heeft het sowieso iets te betekenen?

Zie nog stuk van 15 juni.
De volkstoeloop op de Grote Markt is niet te overzien.
Geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Al wie geen geldige reden heeft om in de omgeving van het stadhuis te vertoeven, wordt door schepen Alain Cnudde verzocht om huiswaarts te keren.
Zullen Gaëlle en Claudio elkaar eeuwige trouw zweren? Alleen schepen Marie-Claire Vandenbulcke weet het.
Zie WTV.
Mis de foto’s niet in “Het Laatste Nieuws”. U wordt met naam en toenaam vermeld, ook al hebt u niets te vertellen.

Local time 18u15′.

Schepen Alain Cnudde is min of meer onze Berlusconi

Telkens als ik Berlusconi of onze schepen tegenkom denk ik dat ze net uit een welzijnskliniek komen. Zonnebril op het voorhoofd, mooi gebronsd, strak in het pak. Melkwitte glimlach.
Een zekere hooghartigheid is ook Alain Cnudde niet vreemd. Hij durft weleens een raadslid publiek schofferen als zijn beleid onder de loupe wordt genomen. Alain houdt ook van snoepreisjes. Tot in Azië toe.
En net als de caesar van Italië bezondigt onze schepen van Jeugd, Financiën, Kinderopvang, Gezinsbeleid, Vrijwilligersbeleid, Ontwikkelingssamenwerking zich aan onbezonnen en extreme uitspraken.

Wat lazen we gisteren om 13u 06′ op de regionale VRT- website “de redactie.be“?
Een opvatting die niet strookt met de regels van onze rechtsstaat.
“De politie zal meer aanwezig zijn en controles uitvoeren. Wie geen goede reden heeft om daar te zijn, zal moeten weggaan.” Aldus onze schepen.
Waarover gaat het? Enkele heel kwestbare buren van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) klagen over overlast van hangjongeren. Vandaar dat stad Kortrijk meer politie gaat inzetten in de buurt en in het nabij gelegen Pradopark. Schepen van Jeugd meent daarbij het vrij verkeer van personen binnen de stad te kunnen inperken. Ga dus niet meer op een bankje zitten in het Pradopark, tenzij uw tante daar woont. Rij niet meer door de Filip Van Elzaslaan, tenzij je daar een krant wil gaan kopen.

Schepen Cnudde, dat is meer dan een extreme uitspraak!
Dit is een regelrechte aanfluiting van onze fundamentele rechten.
Komt daarbij dat dit soort maatregelen totaal niet tot uw bevoegdheden behoort. U doet aan machtsoverschrijding.
De burgemeester staat in voor de openbare orde en veiligheid. Maar Lieven Lybeer houdt zich geheel op de vlakte. Doet tot op heden geen enkele uitspraak. Niet verbazingwekkend als je weet dat hij zich in zijn jeugd bij kroegentochten graag liet omringen door een stelletje vechtjassen. Politie noch burgemeesters kunnen bepalen waar iemand zich mag bevinden. Rechters kunnen dit in bepaalde gevallen.
.
Stelt zich nog de vraag of deze voorgenomen actie wel is besproken binnen de geijkte kanalen.
Bijvoorbeeld binnen het Politiecollege van de politiezone VLAS? Neen.
Bijvoorbeeld binnen de Politieraad? Neen. Hierbij even aanstippen dat Alain Cnudde lid is van die Poltieraad, maar daar nooit ofte nooit opdaagt. Zich zelfs niet laat verontschuldigen.

Bijvoorbeeld binnen de “stuurgroep overlast”? Waarschijnlijk niet.
Want de voorgenomen actie spoort niet met wat op het schepencollege nog onlangs is beslist omtrent de “aanpak van overlast”.
Binnen het bestuursakkoord is er inzake het punt “veilig en net Kortrijk” als het grote thema voor dit jaar een campagne tegen zwerfvuil en sluikstort aangenomen. Daar is zeer onlangs een tweede facet bijgekomen: de campagne tegen vandalisme. NIET in het Pradopark, en ook NIET aan het JOC. Wel in drie wijken, met name het Volksplein, de Lange Munte en De Knok in Bissegem. Want de stuurgroep “aanpak overlast” (waar Cnudde niet toe behoort) vindt dat zich in deze wijken op het ogenblik de grootste problemen vormen. “Andere buurten kunnen later ook gebruik maken van de campagne indien deze zinvol blijkt.”

De voorgenomen kruistocht tegen vandalisme is overigens totaal niet repressief van opzet. Laat staan dat men personen bepaalde stadsgebieden zal ontzeggen. Men werkt met affiches en huisbezoeken. Met gebiedswerkers, gemeenschapswachten en de G.A.S-ambtenaren.

Contradictie

Het budget voor de campagne staat niet in het Collegebesluit.
Hierbij alweer een constructief voorstel.
De vzw Habbekrats kreeg recent opnieuw 40.000 euro om moeilijke tieners op het rechte pad te brengen. Uitgerekend nu men hangjongeren wil verjagen uit de buurt van het Pradopark heeft deze vzw het park van het Plein uitgeroepen tot “natuurlijke habitat” (sic) voor hangjongeren. De medewerkers van Habbekrats willen met de kwetsbare lastigaards aldaar een “pedagogische relatie” aangaan.
Wat een contradictie in het beleid !
Laat Habbekrats die 40.000 euro in en rond het Pradopark besteden.
(Zie nog stuk van 17 juni.)

P.S.
Ik sta er nog altijd verbaasd over dat dit soort Kortrijks nieuws de nationale pers niet haalt. Geen wereldnieuws is. Een schepen (of politie) die een keer zal bepalen wie er zich waar mag bevinden in de stad. Ongehoord.

Het nieuwe jaarsalaris van onze burgemeester

Begin vorig jaar bedroeg het bruto-jaarsalaris van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck nog 86.729 euro. Begin dit jaar dan kon huidig waarnemend burgemeester Lieven Lybeer nog rekenen op 92.242 euro. Maar deze maand juni 2009 wordt het 92.440 euroots.
Bij de berekening ervan wordt voor het laatst de oude methode gehanteerd. De burgemeesters van een gemeente als Kortrijk krijgen 83,65 procent van wat een Vlaams parlementslid opstrijkt. Op het totaal van de basisvergoeding, de kostenvergoeding, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage. Maar omdat die vergoedingen continu onderhevig zijn aan indexverhogingen heeft men het systeem vereenvoudigd.
Vanaf volgende maand wordt de jaarwedde van burgemeesters een percentage van enkel de basisvergoeding voor een Vlaamse parlementariër. Oei! zegt u nu. Wordt dit geen forse inkomstenderving?
Maar neen.
Men heeft het percentage dusdanig aangepast dat de uitkomst van de berekening geen gevolgen meebrengt voor het eindresultaat. De jaarwedde blijft in juli netjes ongewijzigd: 92.944 euro. Daar zit heelwat kunstig rekenwerk achter van actuarissen. Voor onze burgemeester wordt de basisvergoeding van het Vlaams parlementslid (62.212,02 euro) nu vermenigvuldigd met een percentage van uitgerekend 116, 2602. Een loonmatiging of salarisverlaging is aan politici niet besteed. Uitkomst net dezelfde als vroeger.

Geniet Lieven Lybeer dan niet van een salaris dat hoger ligt dan 100.000 euro, zo vraagt u zich nu in gemoede af.
Maar jawel.
Burgemeesters ontvangen ook vakantiegeld. Dit jaar wordt dat 92 procent van wat een ambtenaar van niveau A krijgt.
En burgemeesters strijken ook een eindejaarstoelage op. Geïndexeerd en bestaande uit een forfaitair en veranderlijk gedeelte. Ook gerelateerd aan de vergoeding voor hoge ambtenaren. (In december verhoogt het forfaitair gedeelte met 250 euro.)

Lieven Lybeer oefent nog diverse bezoldigde mandaten uit.
Pas volgend jaar in augustus zullen we officieel en juist weten welke dat waren gedurende dit jaar. Want dan pas publiceert het Staatsblad de lijsten.
Lybeer is nog provincieraadslid. Is voorzitter van de vereniging voor crematoriumbeheer. Is bestuurder van de vzw Eigen Gift, Eigen Hulp. Van het PWA. Van de Vlaamse Autonome Koepel (?). Van cvba Makkie. Van de vzw Mentor. Van de Federatie Beschutte Werkplaatsen.
Wat dat allemaal opbrengt weten we niet. De URL van Lybeer is nog altijd onder constructie.
Vraag het hem eens.