En wat zegt de SLP over stedelijk beleid ?

Zeer bijzonder en historisch uniek aan dit programma is dat er een verklarende woordenlijst is aan toegevoegd.

“Durven veranderen, nu zeker”
Met deze slogan trekt de Sociaal-Liberale partij (van Geert Lambert en Compagnie) ten strijde bij de regionale verkiezingen.
Er zijn zeven uitdagingen gemeld, verspreid over 27 bladzijden.
De uitdaging die hier ter sprake komt is te lezen in het hoofdstuk met als titel “Een moderne overheid uitbouwen”.

Al onmiddellijk valt op dat ook de SLP de provincies “grotendeels” overbodig vindt. Men moet gaan naar andere vormen van bovenlokale samenwerking.
Hier past ook het begrip rasterstad in. (Een term die onze burgemeester Stefaan De CLerck ooit lanceerde.)
En wat is hier nu een rasterstad? Een samenwerkingsmodel tussen grote steden en omliggende gemeenten waarvan de inwoners gebruik maken van voorzieningen uit de steden. (Zie je bijvoorbeeld Kuurne al bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld Buda-kunsteneiland?)

SLP durft nog niet zo direct zeggen dat we met teveel ambtenaren zitten opgescheept. Neen. We moeten naar nieuwe streefcijfers inzake de omvang van het ambtenarenkorps, na een evaluatie van de noden en taken van de overheid.

Kinderopvang wordt een volkomen gratis basisvoorziening.
We moeten de slagkracht van gemeenten verhogen. De planlast afbouwen. En de verzelfstandige agentschappen evalueren.
Niet al te gedurfd, althans dit programma over stedelijk beleid.