Het Plein (het park) wordt een natuurlijke habitat voor kansenarme teenagers

SURE. (Lol)

Dat heeft de vzw Habbekrats (uit Gent, de Fabriek) bedacht.
Bezit ook bij ons een luxe-pand voor burgerij-jongens-meiskes-hangjongeren (dat is een doelgroep) in de Oude Kasteelstaat 4 en krijgt daarvoor van Stad jaarlijks 100.000 euro. Geen externe of interne vzw ter stede die zoveel subsidies krijgt. (Zie vroegere stukken alhier.) Het is een taboe-onderwerp in de gemeenteraad.
Afvaardigd-bestuurder Chris Van Lysebette levert daarover geen enkele verantwoording af.
Naast die honderdduizend euroots (per jaar!) incasseert de vzw al jaren nog een habbekrats van 40.000 euro. Dient voor tienerwerking, tenminste voor het wat moeilijker soort. Type 3?
Pas nu heeft Stad met de vzw hierover een samenwerkingsakkoord gesloten. Ondertekend door voormalig burgemeester Stefaan De Clerck! Dateert dus van vorig jaar? Moet nog voor de gemeenteraad komen.

In het kader van zo’n samenwerkingsverband dient een (elke) gesubsidieerde VZW vanaf een bepaald bedrag voortaan een soort statement af te leveren waarbij men stelt waartoe de jaarlijkse toelage zal dienen. En beloven van een jaarverslag in te dienen, met financieel verslag en evaluatie van de werking. (Ieder jaar tegen 15 februari.)
Dit tussen haakjes. KV Kortrijk met zijn miljoenen van Stad hoeft dit niet te doen.

Traditioneel zijn in Kortrijk met betrekking tot de peergroep van kwetsbare jongeren de Lange Munte, de Venning, Prado als “aandachtswijken ” gebrandmerkt. Nieuw is De Knok in Bissegem.

Maar Habbekrats heeft een nieuwe risico habitat ontdekt, dichter bij de deur.

Uw ding doen

Zo staat er in de tekst van het samenwerkingsakkoord: “Het Plein, de natuurlijke habitat van jongeren is de uitgelezen kans om op onvoorwaardelijke wijze de jongeren te benaderen met het oog op een pedagogische relatie.”
Over die pedagogische relatie gaan we het nu even niet hebben. Noch over de voorwaardelijike wijze die hierbij zal gehanteerd worden. Staat niet in de overeenkomst met Stad. Maar ‘t zal wel goed zijn.

Wel dachten we dat het park eerder een natuurlijke habitat was voor kwetsbare kansarme gepensioneerden die daar rustig zitten te kaarten. Soms zie je er wel in de struiken een clochard in ruste. Of een meiske van ‘t Fort in gesprek met knaap van Saint-Joseph.
Daar komt nog een generatieconflict van. Een veldslag aan de Groeningepoort. Wandelstokken tegen katapulten. (De oudjes hebben vroeger al een keer met een violente protestactie in het park een skateconstructie laten verwijderen.)

Dit alles kadert in een zoektocht naar “blinde vlekken” in het stedelijk jeugdbeleid.
Het Jeugdbeleidsplan 2008-2012 is namelijk hard van plan om die op te sporen om zodoende de subsidiepotten voor jeugdinitiatieven (zo’n driehonderdtal) jaarlijks te kunnen te ledigen.
Laatst door het stedelijk Team Jeugd ontdekte ‘blinde vlek’ slaat op kwetsbare jongeren.
De vzw Arktos uit Oostende kreeg vroeger al van Team Jeugd de opdracht om vier tienerbehoeftestudies uit te voeren. Daarvan kent de helpsdesk van de redactie bij Kortrijkwatcher er twee van. Twee ultra-korte samenvattingen met uitermate onnozele conclusies. In elk geval is nu algemeen aanvaard dat hangjongeren “nood hebben aan fysieke en mentale ruimte om hun ding te doen.”

Maar om wat te doen?
Daarvoor heeft het Team Jeugd een overheidsopdracht uitgeschreven. Voor de gunning van een tiener- en jongerenproject in Kortrijk-Zuid. Dat zijn de deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Kooigem, Rollegem.
Wat te verwachten viel is uitgekomen. Drie vormingscentra werden aangeschreven en de vzw Arktos – West-Vlaanderen (dat is die uit Oostende) won de prijs van 7.000 euro. (Konden onze gebiedswerkers die taak niet aan? Zij zoeken letterlijk naar werk.)
Let wel, het budget voor de uitwerking van de plannen zal nog nader bepaald worden.
Nu al staat vast dat alle aandacht zal gaan naar het jeugdhuis Acroll in Bellegem, en ‘t Arsenaal In Marke.

Tienerdag
Team Jeugd heeft nog een plan. Staat eigenaardig genoeg nog niet op de agenda van website van Stad.
Op zaterdag 27 juni komt er een tienerdag op het Schouwburgplein. Van 13 tot 17 uur, want tieners gaan hierna naar bed.
Er komt een grafitti (graffiti) workshop, lessen in breakdance en zelfverdediging (tegen oudjes), een klimmuur, en “randanimatie”.
Team Jeugd kwam weeral niet tot een volledige raming van het budget. De Vzw Habbekrats zal voor een onbekend aantal euroots affiches laten drukken.

P.S.
Arktos behoort alweer tot die categorie vzw’s uit de softe non-profit sector die het gewoon vertikken om op de website enig financieel verslag te melden. In het Staatsblad vind je er ook niet veel over. Dit soort vzw’s dienen hun documenten niet in ter griffie. Concrete activiteiten? Resultaten? Personeel? (In de zgn. coördinatiedienst van Arktos in Leuven: elf.) Terwijl men letterlijk leeft van overheidssubsidies.