Schepen Alain Cnudde is min of meer onze Berlusconi

Telkens als ik Berlusconi of onze schepen tegenkom denk ik dat ze net uit een welzijnskliniek komen. Zonnebril op het voorhoofd, mooi gebronsd, strak in het pak. Melkwitte glimlach.
Een zekere hooghartigheid is ook Alain Cnudde niet vreemd. Hij durft weleens een raadslid publiek schofferen als zijn beleid onder de loupe wordt genomen. Alain houdt ook van snoepreisjes. Tot in Azië toe.
En net als de caesar van Italië bezondigt onze schepen van Jeugd, Financiën, Kinderopvang, Gezinsbeleid, Vrijwilligersbeleid, Ontwikkelingssamenwerking zich aan onbezonnen en extreme uitspraken.

Wat lazen we gisteren om 13u 06′ op de regionale VRT- website “de redactie.be“?
Een opvatting die niet strookt met de regels van onze rechtsstaat.
“De politie zal meer aanwezig zijn en controles uitvoeren. Wie geen goede reden heeft om daar te zijn, zal moeten weggaan.” Aldus onze schepen.
Waarover gaat het? Enkele heel kwestbare buren van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) klagen over overlast van hangjongeren. Vandaar dat stad Kortrijk meer politie gaat inzetten in de buurt en in het nabij gelegen Pradopark. Schepen van Jeugd meent daarbij het vrij verkeer van personen binnen de stad te kunnen inperken. Ga dus niet meer op een bankje zitten in het Pradopark, tenzij uw tante daar woont. Rij niet meer door de Filip Van Elzaslaan, tenzij je daar een krant wil gaan kopen.

Schepen Cnudde, dat is meer dan een extreme uitspraak!
Dit is een regelrechte aanfluiting van onze fundamentele rechten.
Komt daarbij dat dit soort maatregelen totaal niet tot uw bevoegdheden behoort. U doet aan machtsoverschrijding.
De burgemeester staat in voor de openbare orde en veiligheid. Maar Lieven Lybeer houdt zich geheel op de vlakte. Doet tot op heden geen enkele uitspraak. Niet verbazingwekkend als je weet dat hij zich in zijn jeugd bij kroegentochten graag liet omringen door een stelletje vechtjassen. Politie noch burgemeesters kunnen bepalen waar iemand zich mag bevinden. Rechters kunnen dit in bepaalde gevallen.
.
Stelt zich nog de vraag of deze voorgenomen actie wel is besproken binnen de geijkte kanalen.
Bijvoorbeeld binnen het Politiecollege van de politiezone VLAS? Neen.
Bijvoorbeeld binnen de Politieraad? Neen. Hierbij even aanstippen dat Alain Cnudde lid is van die Poltieraad, maar daar nooit ofte nooit opdaagt. Zich zelfs niet laat verontschuldigen.

Bijvoorbeeld binnen de “stuurgroep overlast”? Waarschijnlijk niet.
Want de voorgenomen actie spoort niet met wat op het schepencollege nog onlangs is beslist omtrent de “aanpak van overlast”.
Binnen het bestuursakkoord is er inzake het punt “veilig en net Kortrijk” als het grote thema voor dit jaar een campagne tegen zwerfvuil en sluikstort aangenomen. Daar is zeer onlangs een tweede facet bijgekomen: de campagne tegen vandalisme. NIET in het Pradopark, en ook NIET aan het JOC. Wel in drie wijken, met name het Volksplein, de Lange Munte en De Knok in Bissegem. Want de stuurgroep “aanpak overlast” (waar Cnudde niet toe behoort) vindt dat zich in deze wijken op het ogenblik de grootste problemen vormen. “Andere buurten kunnen later ook gebruik maken van de campagne indien deze zinvol blijkt.”

De voorgenomen kruistocht tegen vandalisme is overigens totaal niet repressief van opzet. Laat staan dat men personen bepaalde stadsgebieden zal ontzeggen. Men werkt met affiches en huisbezoeken. Met gebiedswerkers, gemeenschapswachten en de G.A.S-ambtenaren.

Contradictie

Het budget voor de campagne staat niet in het Collegebesluit.
Hierbij alweer een constructief voorstel.
De vzw Habbekrats kreeg recent opnieuw 40.000 euro om moeilijke tieners op het rechte pad te brengen. Uitgerekend nu men hangjongeren wil verjagen uit de buurt van het Pradopark heeft deze vzw het park van het Plein uitgeroepen tot “natuurlijke habitat” (sic) voor hangjongeren. De medewerkers van Habbekrats willen met de kwetsbare lastigaards aldaar een “pedagogische relatie” aangaan.
Wat een contradictie in het beleid !
Laat Habbekrats die 40.000 euro in en rond het Pradopark besteden.
(Zie nog stuk van 17 juni.)

P.S.
Ik sta er nog altijd verbaasd over dat dit soort Kortrijks nieuws de nationale pers niet haalt. Geen wereldnieuws is. Een schepen (of politie) die een keer zal bepalen wie er zich waar mag bevinden in de stad. Ongehoord.