Kortrijk bespaart op voetbal !

Onze sterreporter Dièppe Throot is nog altijd vast besloten om scrupuleus bij te houden hoeveel miljoenen euroots Stad besteedt aan KV Kortrijk.
Omgekeerd getuigt het van zijn journalistieke objectiviteit en plichtsbesef om ook in detail te berichten wanneer schepen van Sport Stefaan Bral overgaat tot besparingen.
Alhoewel het hier toch wat op misplaatste zuinigheid begint te lijken.

Onze Koninklijke Voetbalclub pakt uit met een presentatiemagazine voor het seizoen 2009-2010. Op 5000 exemplaren. Met een voorstellling van de ploeg, spelersfiches, een blik achter de schermen (de boekhouding?), unieke sfeerbeelden en een woordje vooraf van schepen Bral. Over dat masterplan.
Aan het stadsbestuur werd (door KVK?) gevraagd om een bijkomende advertentiepagina te kopen voor de prijs van 1.518,50 euro. De directie sport en communicatie was dol enthousiast en zou zelf de tekst digitaal drukbaar maken en daarmee nog 181.50 euro uitsparen.
Het Schepencollege heeft evenwel beslist om niet in te gaan op het voorstel tot plaatsen van een promotionele advertentie om Kortrijk op de kaart te zetten. En Bral was aanwezig !