Nog een toelichting over het “m’ as tu vu” conclaaf in Knokke (1): een soepele reserveringe

Er bestaat een traditie dat het schepencollege zo nu en dan in conclaaf bijeenkomt want dat is een doeltreffend middel om een groepsgeest die er niet is en een dynamiek die naar alle kanten is gericht binnen de ploeg te versterken. Op 30 en 1 juli kwamen onze notabelen evenwel voor het eerst bijeen in een luxehotel te Knokke. De Memlinc, aan de Place m’ as tu vu.
Volgens burgemeester Lybeer de goedkoopste optie, maar van offertes in de notulen van het College is geen spoor terug te vinden. Wat vast staat is dat schepen Marie-Claire Vandenbulcke goed thuis is in de Knokse society. Heeft zij een korting kunnen bedingen?

De officiële offerte van het hotel voor logies (15 kamers), seminaries en maaltijden (zonder drank) bedroeg 3.500 euro. Mogelijk onvoorziene kosten: 500 euro. In de laatste gemeenteraad gaf de burgemeester mee dat de totale kostprijs in werkelijkheid 2.793 euro bedroeg. Uitleg over dit nieuwe gegeven werd niet verstrekt. Was de opkomst lager dan verwacht? 15 kamers voor slechts elf deelnemers. Zijn op de tweede dag van het conclaaf de 5 verwachte medewerkers niet opgedaagd (aan 50 euro per kop)?

Er zijn nog vervolgvergaderingen vastgelegd.
Waar?

P.S.
Onze plaatselijke papieren perse van de dode bomen had wel even wat aandacht voor de kostprijs van het conclaaf.
Niet over de inhoud. Volgende keer dus meer op deze stadsblog. Vakantielectuur.

Stad Kortrijk roept zijn schuldenaars op het matje

Het befaamde studiebureau Graydon Belgium constateerde nog maar net dat Kortrijk tot de beste wanbetalers bij de centrumsteden behoort, of daar heeft het stadsbestuur kordaat beslist dat minstens 80 Kortrijkzanen (personen of bedrijven) via een rechtsprocedure zullen aangemaand worden om alsnog wat schulden te vereffenen.

Het gaat om nog niet betaalde facturen. (Geen belastingen.)
Jaar na jaar sleept de stadsrekening voor tienduizenden euro’s zogenaamde oninbare retributies mee. Retributies zijn vergoedingen voor bewezen diensten van de stadsoverheid. Hebt u ergens in het stadhuis een fotocopie laten maken? Een bosmaaier gebruikt (10 euro)? Een zak rattenvergif gekocht (1 euro)? Een zandzakje (3 euro)? Een verkeerssignalisatie gebruikt (3 euro)? Een straatgoot laten opruimen (7 euro)?

Voor het dienstjaar 2007 heeft de directie Financiën van Alain Cnudde 28 personen ontdekt die nog 10 of minder euro verschuldigd zijn aan Stad. Nog te innen: 147,72 euro. Deze wanbetalers worden niet vervolgd, want het sop is de kool niet waard.
Moeilijk te verstaan zijn deze oninbare ontvangsten. Er zijn al zo weinig retributiereglementen van minder dan 10 euro, en in de praktijk zijn die toch contant te betalen? Kun je een bijvoorbeeld een paspoort afhalen zonder geld?

Alain Cnudde is voor andere bedragen onverbiddelijk.
80 schuldenaars zullen worden vervolgd om alsnog 13.779,74 euro op te hoesten.
Heeft daartoe gepriviligeerde huisadvocaat Xavier D’Hulst-Monard ingeschakeld.

Alain Cnudde heeft daarnaast nog een lijst laten opmaken van 142 personen met openstaande retributies. Voor 21.735,36 euro. Het is onduidelijk of het College deze ontvangsten als definitief oninbaar beschouwd. Blijkbaar slaan die onbetaalde facturen allemaal op vervoer van gekwetsten door het hulpcentrum 100 van de brandweer. Het is een oud zeer.
En me dunkt gaat de brandweer al jaren bij het verstrekken van diensten onzorvuldig te werk.
Je laat best uw wespennest opruimen op vraag van uw mooiste dochter.
Twee jaar wachten met betalen helpt ook. Zaak is dan verjaard.

Voor het oninbaar verklaren van bepaalde retributies heeft het stadsbestuur traditioneel enkele goede redenen op. Iemand is dood of onvindbaar of failliet. Insolvabel. Eigen fouten van de administratie noemt men in het jargon een “materiële misslag” of een “afvoering van ambtswege”.

P.S.
Zie ook nog het stuk van 13 mei 2006 over het begrip onwaarden.

Uw kennis over de gemeentepolitiek even opfrissen

Verlof !
Tijd om met behulp van kortrijkwatcher uw kennis over wat reilt en zeilt in Stad ietwat op te frissen.

Waar gaan de snoepreisjes van onze schepenen zoal naartoe?
Is er dit jaar al iets in de doofpot gestopt?
Hoe zijn de menselijke relaties tussen de waarnemende en de zittende burgemeester?
En de politiek-inhoudelijke?
Komt er een olympisch zwembad?
Wanneer wordt Filip Santy schepen?
Zit Stad in financiële nood?
Wat zegt u “Kortrijk links bekeken”?
Waar ging het conclaaf van het schepencollege door?.
Wanneer opent het megawinkelcomplex K zijn deuren?
Hoeveel raadsleden weten waar de dossiers liggen ter voorbereiding van de gemeenteraad?
Mag u die ook gaan inzien?
Is het absenteïsme in de Raad gedaald?
En waarom is het absenteïsme nooit hoog geweest in de raadscommissies?
Welke krant biedt het meeste nieuws over Kortrijk?
Wordt Stefaan De Clerck ooit nog gouverneur in onze provincie?
Welke vzw krijgt van Stad het meeste subsidies? (En waarom?)
Wanneer wordt de laatste nieuwe brug geopend?
Wat mankeert er aan de stadsblog van kortrijkwatcher?
En aan die van de Stad?
Maakt Guy Leleu ooit kans om burgemeester te worden?
Volgt minister Vincent Van Quickenborne wel de gemeentepolitiek?
Of is hij gewoon de baas over zijn VLD-schepenen?
Kent u een verwezenlijking die typisch liberaal is?
Wat is er zoal administratief vereenvoudigd?
Verdient waarnemend burgemeester Lybeer een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro?
Hoeveel mandaten heeft hij dan wel?
Hoeveel erkende moskeeën zijn er in Kortrijk?
Hoeveel buurtwerkers namen er al ontslag?
Wat betalen we per inwoner als werkingskosten aan de kerkfabrieken?
Welke schepen gedraagt zich als een Berlusconi?
Wie is Borat?

HISTORICI GESUBSIDIEERD

Het is waar. Lokale geschiedschrijvers richten hun blikveld zelden op het sociaal-economische verleden van streek of gemeente. En zeker niet op meer hedendaagse evoluties.
De provincie West-Vlaanderen wil daar iets aan doen.
Daarom heeft ze een opdracht uitgeschreven voor het aanstellen van een externe dienstverlener voor het maken van een studie van de sociaal-economische streekgeschiedenis voor alle gemeenten van de arrondissement Roeselare en Kortrijk, plus de gemeenten Wielsbeke en Oostrozebeke en de stad Wervik.
Beschouwde periode: 1840-1970.

De partners voor het uitvoeren van de studie dragen hun steentje bij.
Stad Kortrijk : 5.000 euro.
Projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk : 5.000 euro.
Projectvereniging TERF (onze Erfgoedcel): 5.000 euro.
Vzw Toerisme Leiestreek: 5.000 euro.
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen: 2.500 euro.
RESOCC/SERR Zuid-West-Vlaanderen: 2.500 euro.
Roeselare: ???

De provincie zelf zorgt voor het restbedrag, met dien verstande dat de opdracht het totaal bedrag van 85.000 euro niet mag overschrijden.
Er wordt een algemene offerte uitgeschreven.
Wel nog nergens gezien.

Redactionele mededeling vanwege de directie

De directie (niet de redactie!) van de vzw Kortrijkwatcher heef onze secretaresse naakt ontslagen. Tijdens haar borstvoedingsverlof nam ze immers continu deel aan allerhande miss wet t-shirts wedstrijden.
De loopjongen werd op non-actief gezet omdat hij niet actief was. Onze onderzoeksjournalist Dièppe Throot is undercover gegaan en die verwachten we pas midden augustus terug, met een exclusieve reportage over de vergoedingen van burgemeester Lieven Lybeer. De helpdesk is op stage bij de Directie ICT van Stad. Kosteloze vorming. Hem is opgedragen om op tijd de agenda van het schepencollege en de gemeenteraad op de stedelijke website te plaatsen. Onze vormgever doet een vakantiejob bij drukkerij Roularta. Onze plaatselijke correspondent vervangt tijdelijk Luc Demiddele bij “Het Kortrijks Handelsblad”. De fotograaf mag op stage bij WTV om te leren hoe men beelden kan versnellen en waarom.

Zo ziet u maar. Onze stoffige redactielokalen lopen leeg, maar dat betekent niet dat er hier zomaar verlof wordt genomen.
Van zodra het mooi weer wordt plant onze chef-stadhuis trouwens voor de redactionele medewerkers van de rubriek “politiek” een conclaaf met teambuilding in de Raadskelder van het stadhuis.
De seniorwriter blijft gedurende heel het verlof trouw de fax en de telex in de gaten houden.
Hij belooft van minstens om de zoveel dagen een editoriaal te schrijven.
Hou hem in de gaten.

P.S.
Onze krant is altoos kosteloos in uw vakantieoord te lezen.
Spoed u naar het nabijgelegen internetcafé.

Volgens Kortrijks schepencollege was Yasmine nog springlevend op 27 juni 2009

Puntje 44 uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dd. 27 juni, onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Iedereen aanwezig, ook de stadssecretaris.
Het CBS geeft hierbij aan de vzw ‘Feest in Kortrijk’ toestemming om op 11 juli op de Grote Markt het muziekevenement te organiseren onder het motto “Zo is er maar één”.

Meteen wordt zowel in het toelichtende als beslissende gedeelte van de notulen het programma weergegeven.
En dat begint als volgt: “Zoals vorig jaar praat Yasmine het geheel aan elkaar en verwelkomt zij artiesten als Danna Winner, Nicole en Hugo,…”

Allemaal gaan kijken.
Komt ook op televisie.

Quote van de dag / GATLEKKERS

Het was wel nogal vroeg deze ochtend, precies om 1u en 18 minuten (PM) op deze vrijdagmorgen van 10 juli 2009.
Dat we dit lazen op facebook. (com) Niet in de papieren perse van de dode bomen.
Peter Lanssens, de regionale hoofdredacteur van “Het Laatste Nieuws” voor de editie Leiestreek (dat is de buurt rond Kortrijk en tamelijk verre omstreken) maakte een statement. En wat voor een, zijnde insider.

“Zo zie je maar dat alle politici gatlekkers zijn.”
Gevolgd door: “Alles voor een beetje aandacht bij de pers.”

Peter kan het weten.
Heeft een goed geprogammeerde rode en blauwe en oranje aanlopende rechtstreekse telefoon naar schepenen en burgemeesters uit geheel de regio. En omgekeerd. ( In Kortrijk: met schepen Leleu.) Zal die stekker nu uitschakelen. Gedaan met al die ensceneringen en pseudo-primeurtjes en uitgekiende foto’s van notabelen. Gedaan met stiekeme politieke boodschappen.
Peter laat zich onder geen beding nog verleiden door het gedrum van mandatarissen om in de perse te komen.
Het is gedaan.

Peter wil zijn bronnen laten opdrogen.
Neen. Zal ze voortaan zelf opzoeken.
Dat is goed zo.
Peter wordt journalist.
Nu nog Luc Demiddele van Het Kortrijks Handelsblad?

Het investeringsbudget blijft gelijk ?

Het is met deze boodschap dat Kortrijks dienstdoend burgemeester Lieven Lybeer is teruggekeerd uit het conclaaf op de Place m’as tu vu te Knokke.
In de pers gaf hij mee dat het investeringsbudget van 15 miljoen euro per jaar tot in 2012 gelijk blijft. Als Borat met cijfers komt aandraven is het oppassen geblazen. Wie herinnert zich niet dat hij ons verlies aan dividenden van Dexia raamde op 750 miljoen euro? (Het werd 300.000 euro.)

Onze persjongens hebben het nagelaten om wat nadere uitleg te vragen over die 15 miljoen.
* Het bedrag blijft gelijk? Ten opzichte van welk jaar?
* En waarop slaat die 15 miljoen eigenlijk? Gaat het om nieuwe investeringen? Om “pure” investeringen?

In elk geval, onze schepen van financiën (Alain Cnudde) en de vorige (Hilde) waren altijd geneigd om zowat het hele bedrag van de ‘buitengewone begroting’ te beschouwen als investeringen.
Voor dit jaar gaat het nu om 53,9 miljoen. (Dat kan nog veranderen bij een tweede begrotingswijziging.) Dat zijn natuurlijk niet allemaal wat we noemen “pure” investeringen. Daar zitten bijvoorbeeld voor miljoenen doorgeefleningen bij (o.a. aan de Xpo, de kerkfabrieken), studiekosten, beleggingen (aankoop aandelen, participaties), kosten veiligheidscoördinator, opruiming asbest ook, allerhande kleine werken en aankopen, erelonen, toelagen.
(In de begroting is officieel sprake van 48,5 miljoen “investeringen”.)

Het wordt tijd dat onze schepen van Financiën een keer uitlegt wat men hier beschouwt als zijnde pure of ware investeringen.

In 2008 is voor 37,3 miljoen begroot als zijnde investeringen. Maar daarvan werd in dat jaar slechts 20,2 miljoen contractueel vastgelegd. En slechts 3,4 miljoen aangerekend !
In 2007 begrootte men voor 24,7 miljoen investeringen, waarvan uiteindelijk 17,3 miljoen is vastgelegd. En verschiet weer niet: slechts 2,5 miljoen gefactureerd.
De verkiezingsjaren 2005-2006 laten we even buiten beschouwing. Telkens zowat 30 miljoen begroot aan investeringen !

Lybeer zegt dus dat met 15 miljoen euro het investeringsbudget gelijk blijft…
Dat hij dat maar een keer uitlegt in de gemeenteraad van volgende week maandag.

We zijn nog eens gaan kijken of hij hierbij misschien kan refereren naar de vorige bestuursperiode.
Het verkiezingsjaar 2000 niet meegerekend was het begrote bedrag aan “pure” investeringen toch altijd meer dan 15 miljoen.
2001: 17,2.
2002: 16,9.
2003: 21,3.
2004: 18,4.

Tijd voor een nieuw conclaaf waarbij onze waarnemende burgemeester een keer aan een grondige debriefing wordt onderworpen.

Het doortrekkersterrein gereglementeerd

Er komt schot in de zaak.
Het doortrekkersterrein voor nomaden (gypsies) aan de Kromme Olm (Ringlaan) moest operationeel worden in 2004, maar de timing is nu verlegd naar het najaar van dit jaar. Waarschijnlijk in september. De maanden augustus en september beschouwt men als een proefperiode. En op 15 juli is er een buurtvergadering met werfbezoek gepland.

Er is al een toezichter aangeduid. Marc Gabriëls van de directie Burger en Welzijn, cel economie. Reserve-toezichters zijn Henk Vandeghinste (gebiedswerking) en Wannes Vandamme (van de vlakbij gelegen Warande). De toezichter zal via GSM bereikbaar zijn tijdens de werkuren en in de weekends tussen 9u30 en 12 uur. Nomaden die zich buiten die uren aanmelden kunnen hun kamp tot ‘s ochtends optrekken op een daartoe voorziene wachtruimte.
Stad heeft ook een stuurgroep samengesteld, een soort plaatselijke woonwagencommissie. Daarin zetelen de bevoegde schepen Wout Maddens (VLD), twee ambtenaren en Rudi Libeer van de PZ Vlas.

Er liggen nu ook drie reglementen voor om de werking van het zigeunerpark in goeie banen te leiden. Geïnspireerd op die van Huizingen en Antwerpen.

Een politiereglement is opgemaakt om de regels afdwingbaar te maken.
Hierin is bepaald dat rondreizende woonwagenbewoners enkel nog toegelaten zijn op het doortrekkersterrein. Pleisterplaatsen in Kortrijk kunnen niet meer.
Standplaatsen mogen maximaal in gebruik genomen voor zeven opeenvolgende dagen. En met een tussenperiode van zeven dagen. (In Huizingen maximaal 14 dagen en acht maal per jaar.)
Een gezin dat aanspraak wil maken op een standplaats meldt zich aan bij de toezichter. Met naam, adres en gezinssamenstelling. Met kopie van het identiteitsdocument. (In Huizingen gebeurt de identificatie op basis van nummerplaten. Hebben al die nomaden wel een referentieadres?)

Er is ook een huishoudelijk reglement.
De aanvrager van een standplaats krijgt twee genummerde vuiniszakken per dag. De doucheruimte wordt na elk gebruik gereinigd. Over de WC’s wordt niet gerept. (In Antwerpen betaalt men een afzonderlijke retributie van 0,50 euro per persoon voor een douche van 5 minuten.)

Tenslotte is er een retributiereglement.
Een standplaats kost 5 euro per dag. Daarmee is het waterverbruik betaald, het gebruik van douches, de vuilniszakken, het ophalen van huisvuil. Niet het elektriciteitsverbruik.
Er wordt ook een borgstelling van 100 euro per standplaats geëist. En bovenop deze borg een waarborg van 50 euro voor de sleutels van het sanitairblok.

Indien er geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek “de commodo et incommodo” zullen deze reglementen als definitief worden aangezien. De buurt is wel geraadpleegd bij de opstelling van de teksten.

Quote van de dag: “beter volk”

Kop in de regionale editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Vlerick schoffeert stadsbestuur“.
Tijdens de opening van van ” ‘t Hoekhuis ” van de vzw Habbekrats pakte de ondernemer Philippe Vlerick uit met “een pijnlijk grapje”.
Citaat. Van onze durfkapitalist.
“De leden van het stadsbestuur gingen in groten getale aanwezig zijn, maar we hebben met minister van Justitie Stefaan De Clerck beter volk in huis. Hij is het die als zittende burgemeester de dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer op conclaaf heeft gestuurd.”

Over dat conclaaf in Knokke, zie een vorig stuk.
En over de vzw Habbekrats, veel vorige stukken.

P.S.
Gewone raadsleden zijn nog slechter dan leden van het schepencollege. Die werden niet eens uitgenodigd.

ALS DE RAADSLEDEN NOG ENIG ZELFRESPECT VERTONEN KUNNEN ZE DE JAARLIJKSE TOELAGEN AAN HABBEKRATS EVENTJES SCHRAPPEN.
In september 2006 is een jaarlijkse subsidie beloofd van 100.000 euro. Nog recent werd voor dit jaar een voorschot toegekend van 40.000 euro. Laten we even wachten met verdere uitbetalingen.
Verder moet voor volgende jaren de gemeenteraad nog een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren waarbij Habbekrats voor zijn tienerwerking 40.000 euro per jaar krijgt. Niet goedkeuren dus.
Zo’n belediging slik je niet.