Het doortrekkersterrein gereglementeerd

Er komt schot in de zaak.
Het doortrekkersterrein voor nomaden (gypsies) aan de Kromme Olm (Ringlaan) moest operationeel worden in 2004, maar de timing is nu verlegd naar het najaar van dit jaar. Waarschijnlijk in september. De maanden augustus en september beschouwt men als een proefperiode. En op 15 juli is er een buurtvergadering met werfbezoek gepland.

Er is al een toezichter aangeduid. Marc Gabriëls van de directie Burger en Welzijn, cel economie. Reserve-toezichters zijn Henk Vandeghinste (gebiedswerking) en Wannes Vandamme (van de vlakbij gelegen Warande). De toezichter zal via GSM bereikbaar zijn tijdens de werkuren en in de weekends tussen 9u30 en 12 uur. Nomaden die zich buiten die uren aanmelden kunnen hun kamp tot ‘s ochtends optrekken op een daartoe voorziene wachtruimte.
Stad heeft ook een stuurgroep samengesteld, een soort plaatselijke woonwagencommissie. Daarin zetelen de bevoegde schepen Wout Maddens (VLD), twee ambtenaren en Rudi Libeer van de PZ Vlas.

Er liggen nu ook drie reglementen voor om de werking van het zigeunerpark in goeie banen te leiden. Geïnspireerd op die van Huizingen en Antwerpen.

Een politiereglement is opgemaakt om de regels afdwingbaar te maken.
Hierin is bepaald dat rondreizende woonwagenbewoners enkel nog toegelaten zijn op het doortrekkersterrein. Pleisterplaatsen in Kortrijk kunnen niet meer.
Standplaatsen mogen maximaal in gebruik genomen voor zeven opeenvolgende dagen. En met een tussenperiode van zeven dagen. (In Huizingen maximaal 14 dagen en acht maal per jaar.)
Een gezin dat aanspraak wil maken op een standplaats meldt zich aan bij de toezichter. Met naam, adres en gezinssamenstelling. Met kopie van het identiteitsdocument. (In Huizingen gebeurt de identificatie op basis van nummerplaten. Hebben al die nomaden wel een referentieadres?)

Er is ook een huishoudelijk reglement.
De aanvrager van een standplaats krijgt twee genummerde vuiniszakken per dag. De doucheruimte wordt na elk gebruik gereinigd. Over de WC’s wordt niet gerept. (In Antwerpen betaalt men een afzonderlijke retributie van 0,50 euro per persoon voor een douche van 5 minuten.)

Tenslotte is er een retributiereglement.
Een standplaats kost 5 euro per dag. Daarmee is het waterverbruik betaald, het gebruik van douches, de vuilniszakken, het ophalen van huisvuil. Niet het elektriciteitsverbruik.
Er wordt ook een borgstelling van 100 euro per standplaats geëist. En bovenop deze borg een waarborg van 50 euro voor de sleutels van het sanitairblok.

Indien er geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek “de commodo et incommodo” zullen deze reglementen als definitief worden aangezien. De buurt is wel geraadpleegd bij de opstelling van de teksten.