Het investeringsbudget blijft gelijk ?

Het is met deze boodschap dat Kortrijks dienstdoend burgemeester Lieven Lybeer is teruggekeerd uit het conclaaf op de Place m’as tu vu te Knokke.
In de pers gaf hij mee dat het investeringsbudget van 15 miljoen euro per jaar tot in 2012 gelijk blijft. Als Borat met cijfers komt aandraven is het oppassen geblazen. Wie herinnert zich niet dat hij ons verlies aan dividenden van Dexia raamde op 750 miljoen euro? (Het werd 300.000 euro.)

Onze persjongens hebben het nagelaten om wat nadere uitleg te vragen over die 15 miljoen.
* Het bedrag blijft gelijk? Ten opzichte van welk jaar?
* En waarop slaat die 15 miljoen eigenlijk? Gaat het om nieuwe investeringen? Om “pure” investeringen?

In elk geval, onze schepen van financiën (Alain Cnudde) en de vorige (Hilde) waren altijd geneigd om zowat het hele bedrag van de ‘buitengewone begroting’ te beschouwen als investeringen.
Voor dit jaar gaat het nu om 53,9 miljoen. (Dat kan nog veranderen bij een tweede begrotingswijziging.) Dat zijn natuurlijk niet allemaal wat we noemen “pure” investeringen. Daar zitten bijvoorbeeld voor miljoenen doorgeefleningen bij (o.a. aan de Xpo, de kerkfabrieken), studiekosten, beleggingen (aankoop aandelen, participaties), kosten veiligheidscoördinator, opruiming asbest ook, allerhande kleine werken en aankopen, erelonen, toelagen.
(In de begroting is officieel sprake van 48,5 miljoen “investeringen”.)

Het wordt tijd dat onze schepen van Financiën een keer uitlegt wat men hier beschouwt als zijnde pure of ware investeringen.

In 2008 is voor 37,3 miljoen begroot als zijnde investeringen. Maar daarvan werd in dat jaar slechts 20,2 miljoen contractueel vastgelegd. En slechts 3,4 miljoen aangerekend !
In 2007 begrootte men voor 24,7 miljoen investeringen, waarvan uiteindelijk 17,3 miljoen is vastgelegd. En verschiet weer niet: slechts 2,5 miljoen gefactureerd.
De verkiezingsjaren 2005-2006 laten we even buiten beschouwing. Telkens zowat 30 miljoen begroot aan investeringen !

Lybeer zegt dus dat met 15 miljoen euro het investeringsbudget gelijk blijft…
Dat hij dat maar een keer uitlegt in de gemeenteraad van volgende week maandag.

We zijn nog eens gaan kijken of hij hierbij misschien kan refereren naar de vorige bestuursperiode.
Het verkiezingsjaar 2000 niet meegerekend was het begrote bedrag aan “pure” investeringen toch altijd meer dan 15 miljoen.
2001: 17,2.
2002: 16,9.
2003: 21,3.
2004: 18,4.

Tijd voor een nieuw conclaaf waarbij onze waarnemende burgemeester een keer aan een grondige debriefing wordt onderworpen.