Alweer een toelichting over het “m’as tu vu” conclaaf (2): de content

Nu we het midden van de legislatuur naderen, vond waarnemend burgemeester Lieven Lybeer al begin dit jaar het moment aangebroken voor een grondige reflectie over de beleidsdoelstellingen en vooral over de vraag hoe men binnen het financiële kader de diverse leden van het College nog enige genoegdoening kon verschaffen voor hun profileringsdrang. Een tweedaags conclaaf eind juli-begin augustus in een poepchique Knoks hotel leek hiervoor de passende methode.
Het draaiboek bestond uit vier zogenaamde tijdsblokken. Er is circa 16 uur vergaderd, en informeel al evenveel op de Place van hebbejemijgezien.

1. De ambitie en het profiel van de Stad Kortrijk
Onder het burgemeesterschap van Stefaan De Clerck positioneerde Kortrijk zich als stad van innovatie, creatie en design. Met succes, zo constateerde het College. En deze lijn loopt uiteraard verder. Steeds meer wordt Kortrijk als designstad in Vlaanderen erkend.
Dit is natuurlijk om te lachen. Elkeen weet dat zowel de ACW-vleugel als de VLD-coalitiepartner het inzake city-marketing over een andere boeg willen gooien. Een intense woonpolitiek.
Vandaar dat het conclaaf besliste om te opteren voor een bijkomende beleidsdimensie: Kortrijk wil zich als JONGE STAD profileren. “Jong” slaat niet op leeftijd, maar op een geestesgesteldheid, meer specifiek op de zin voor dynamiek, vernieuwing, participatie en mobilisering van alle beschikbare talent. De komende weken (na het verlof) zal men bekijken hoe dit nieuwe facet op het terrein zal geïmplementeerd worden.

2. De grote stadsprojecten
Het conclaaf heeft de stand van zaken ingeschat. De doelstellingen zijn vastgelegd.
Nieuw is dat men voortaan een toetsingskader wenst te hanteren bij investeringen waarbij men de naast de materiële meerwaarde ook de immateriële waarde of component wenst te realiseren.
U weet niet wat dit is? Dat is bijvoorbeeld dan de bijdrage tot het participatieve model.
Het model heeft gewerkt. Door een perslek is geopenbaard dat de grote fuifaccomodatie Kortrijk Weide sine die is uitgesteld. Er wellicht nooit komt. Designmeester Marc Dubois kreeg de opdracht om een combinatie van functies uit te werken voor de site. Voor de studie deed hij een beroep op architect Geert Devolder. (Zo omzeilt men het maken van offertes.) Het eindrapport – dat niemand kent – suggereert een nieuwbouw op de site omdat de loods niet geschikt is als fuifaccomodatie vanwege een te geringe hoogte. In afwachting zal een deel van de loods worden ingevuld voor onderwijsdoeleinden, een ander voor evenementen en voorzieningen voor jongeren. Dat is dan duidelijk. Het College is van plan om zeker nogmaals tien jaar na te gaan hoe de bestaande fuifaccomodatie verder moet evolueren.

Ook via een participatief lek is bekend geraakt dat de nieuwe bibliotheek van JONG Kortrijk iets is voor de volgende bestuursperiode. De geraamde kostprijs loopt te hoog op zodat het grootschalig project slechts kan gerealiseerd door cofinanciering van andere bestuursniveaus die daarvoor ook geen geld hebben. Alsof met dat niet vroeger wist! De gesprekken met de NMBS slepen al jaren aan.

Wordt vervolgd.