Nog een laatste toelichting bij het m’ as tu vu conclaaf: over de content

In het Memlinc hotel van Knokke bestond de diepgaande oefening over het gevoerde beleid uit vier ‘tijdsblokken’. Om de groepsgeest en de dynamiek binnen de ploeg van het College en ambtenaren te versterken ging het op dag 2 nog over:

3. De interne methodieken
In de laatste gemeenteraad van juli heeft voorzitter en burgemeester Lieven Lybeer hierover een opvallend beknopte toelichting gegeven. Methodieken om tot een efficientere samenwerking tussen de directies en diensten te komen zijn: de gebiedsgerichte werking, domus, forum, management.
Na ruim twee jaar functioneren heeft men die methodieken geevalueerd, en de komende maanden zullen die waar nodig worden bijgestuurd.
Raar is dat het woord matrixmodel nergens nog is gevallen. Of is dat nu ‘domus’ geworden. Geen raadslid dat weet wat dit betekent maar het gaat wel over de samenwerking tussen de beheersdirecties. En ‘forum’ betekent: een betere samenwerking inzake de publieke ruimte. Dat weten we dan weer. Wat helemaal moet worden bijgestuurd of voor mijn part afgeschaft is de gerbiedsgerichte werking

4. De budgettaire ruimte
Heel belangrijk dat het College zich daar ook heeft over gebogen. Bij het begin van de legislatuur is beslist dat men voor een totaal van ca. 100 miljoen investeringen zou doorvoeren met het zwaartepunt in de eerste helft van de periode. Voor de komende drie jaar zal men een investeringspeil aanhouden van 15 miljoen euro per jaar, om hiermee een totaal van 120 miljoen te bereiken weze 20 procent meer dan aanvankelijk voorzien.
Tijdens de laatste gemeenteraad heeft Marc Lemaitre die cijfers aangevochten en hij werd hierbij waarlijk weer zeer onbeschoft afgebekt door onze schepen van financies Alain Cnudde, bijgenaamd de Kortrijkse Berlusconi.