De Europese subsidiepot voor Kortrijk (3): goedgekeurde projecten

Het decembernummer van de Stadskrant gaf met een uitgestreken gezicht een overzicht van de de zgn. Europese netwerken waar Stad aan deelneemt. Zonder ook maar enige melding van de al of niet verkregen subsidies en van de cofinanciering door Stad zelf gedaan. Ook liet men het uitschijnen alsof al die projecten min of meer in kannen en kruiken waren.

Aangezien de Stadskrant nog altijd geen rectificatie liet verschijnen geeft KW hierbij een overzicht van de voorstellen die door Interreg WEL werden goedgekeurd.

In het kader van “Doelstelling 2” (weer ander woord voor Interreg) kregen we voor de uitbreiding van de privé-onderneming X-po niet minder dan 3.511.000 euroots. Voor het zgn. uniek ondernemersloket in het stadhuis 244.769 euro. Me dunkt gewoon te wijten aan stappen van jonker Jean de Bethune maar bewijs dat maar eens.
Interreg IV A bezorgde ons 379.375 euro voor de passantenhaven. (Voor de deur van minister Stefaan De Clerck; moet lukken.)
79.900 euro voor het groot cultuurfestival. 290.850 euro voor dans en theater (TRAFFIC). Het cultuurcentrum De Schouwburg kreeg 145.230 euro voor het kunstenfestival NEXT. En de vzw Buda hiervoor nog 322.501 euro. De “eigenzinnige concertclubs” (De Kreun? Buda?) ontvingen 500.000 euro (PASS PARTOUT). Vandaar de recepties.

Interreg IV B schonk ons 400.000 euro voor “SMART CITIES”. Later een keer meer hierover. CITIZEN FIRST had 570.000 euro veil voor onze internetkiosken. Marie De Clerck (dochter van) sleepte 378.003 euro in de wacht voor Futurotextiel.
Buda Libre (soort maandelijks café) en de nog niet bestaande designfabriek kregen 68.146 euro.
Ook nog nooit gehoord van de “innovation weeks”? Genoten van 312.500 euro.

Totaal van de subsidiepot voor de aanvragen in de voorbije twee jaar: 7,2 miljoen euroots.
Vergeet hierbij niet dat Stad en andere partners meestal evenveel moeten bijleggen (cofinancieren) om de projecten goedgekeurd te krijgen.