Hoe vindt u de mandatenlijst van uw geliefkoosde politieker ?

Nu al voor de vijfde maal dienen bepaalde politici jaarlijks een lijst van mandaten, ambten en beroepen (plus hun vermogenstaat) aan te geven bij het Rekenhof. De lijst die slaat op de toestand van vorig jaar is opgemaakt halfweg juli dit jaar en gepubliceerd in het Staatsblad van 14 augustus laatstleden.
Raar is dat de website van het Rekenhof die lijst nog niet heeft kenbaar gemaakt en daarmee zal wachten tot november om ze te “finaliseren” (Zie www.ccrek.be.)

Op algemene aanvraag geven we hierna aan hoe u gedurende dit weekend op internet kunt gaan zoeken welke al of niet bezoldigde mandaten, ambten en beroepen uw geliefde politicus (politica) zoal heeft opgesomd.

Googel met de term “staatsblad” en dan komt u wel bovenaan bij de item “staatsblad/moniteur” terecht bij www.ejustice.just.fgov.be.
Klik op “nederlands”.
Daar zit u dan de laatste editie van het Staatsblad verschijnen. Die hebt u niet nodig.
Helemaal naar onder scrollen bij het vakje “andere datum” en vul daarnaast in: 2009-08-14.
Klik op “andere datum” en daar verschijnt de editie van die dag. Eigenlijk de tweede, en die hebt u niet nodig.
Vandaar: bovenaan “editie 1” aantikken.
Hup, daar vindt u onderaan de officiële berichten van het Rekenhof.
Het eerste bevat zoals u merkt de mandatenlijst. Druk rechts op de knop met het nummer 2009018305.
U ziet dan een blanco blad, met onder meer het woordje “begin”. Daarop klikken helpt u niet verder.
Klik maar op “beeld” onderaan.
En daar krijgt u de lijst !

Nu nog met de zoekmachine bovenaan een naam intikken.
Let wel, eerst de familienaam en dan de voornaam.
En zorg dat u de juiste schrijfwijze gebruikt.
Kortrijks raadslid en voorzitter van Leiedal zal u niet vinden met ‘Santy Filip’, maar wel met ‘Santy Filiep’.
Kortrijk raadslid en voorzitter van de provincieraad West-Vlaanderen vindt u onder ‘de Béthune Jean’.
Veel leesgenot.

P.S.
Op Kortrijkwatcher vindt u nog de mandaten van Kortrijkse politici uit de jaren 2007 en vroeger.