Quote van de dag / mediageil en hypocriet en opportunist en anticollegiaal

Dit zijn de vier epitheta (ornans?) die eerste schepen Wout Maddens (VLD) heeft bedacht om zijn collega schepen Guy Leleu (CD@V) te typeren.
Komt dat nog goed tussen die twee concullega’s?
Staat allemaal vandaag te lezen in de regionale editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws” (pag. 39).

Maddens is bevoegd voor stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering en grondbeleid. Leleu beheert het publiek domein (wegeniswerken, infrastructuur), mobiliteit, parkeerbeleid. Dat zijn dus beleidsdomeinen die nauw met elkaar verbonden zijn zodat de openlijke ruzie tussen de twee bevoegde schepenen weinig goeds voorspelt voor de stadsontwikkeling.

Leleu is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Beseft niet eens meer dat hij de volkomen emanatie is van politieke machtsarrogantie.
Hij zet zonder verpinken (mentaal, niet fysiek) regelmatig de gemeenteraad voor het blok door werken te laten goedkeuren die in feite al begonnen zijn.
Maddens Wout valt ook niet te onderschatten. (Kijk eens naar zijn ogen, op foto’s in de krant!) Zijn charmante omgang met alles en iedereen mag niemand doen vergeten dat hij niets vergeet, en veel geduld heeft om op tijd en stond terug te slaan.

Maar waarover gaat het?
Leleu heeft voor de zoveelste keer een primeur voorbehouden voor de pers. (Met “Het Laatste Nieuws” heeft hij een rechtstreekse lijn. Het is wel een beetje ironisch dat die krant nu als subtitel kopt: “Schepen spreekt voor zijn beurt”. Als hij dat doet is het meestal in die krant.)
Op eigen houtje liet hij weten dat de windmolens aan de Xpo en het Kennedypark worden geschrapt. Geheel onverwacht en geheel tegen alle afspraken in.
Het dossier wordt vandaag nog besproken in het regionaal sociaal-economisch overlegcomité (geen iemand weet wat dat is) en pas maandag zal de intercommunale Leiedal een streekstandpunt bepalen.

ALSOF LEIEDAL DAAR IETS HEEFT OVER TE ZEGGEN.

Schepen Maddens (VLD) krijgt de steun van burgemeester Lieven Lybeer (CD@V), wat er op wijst dat de waarnemende burgemeester zijn collega Leleu als een te duchten electorale rivaal aanziet voor het volgende burgemeesterschap.
Lybeer zou het volgens het laatste nieuws wel niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar hij gaat in grote lijnen akkoord met de typologie van Maddens. Samen met nog een andere schepen die anoniem wil blijven.
Die Leleu:
Hij denkt boven alles en iedereen te staan.”

Het gaat dus absoluut niet goed binnen de coalitie. Het zit er bovenarms op, en op meerder terreinen. (Tussen haakjes nu, dankzij het bewind van de wollige burgemeester Stefaan.)

Guy Leleu wordt nog verweten van een opportunist te zijn. In eerste instantie was hij voorstander van die windmolens.
Hij draait windmolens voor de ogen van de mensen, en ik heb het daar moeilijk mee, ” aldus nog eerste schepen Maddens.