Reglement doortrekkersterrein met twaalf afgekeurde amendementen

Met update aan het eind.

In de laatste gemeenteraad (14 september) konden eindelijk de drie reglementen voor het gebruik van het doortrekkersterrein (woonwagenterrein, zigeunerkamp of park) op Heule-Watermolen goedgekeurd. Tien bladzijden. (Zie nog met zoekmachine vorige stukken alhier.)

Las u daar iets inhoudelijks over in de papieren perse? Weet u nu waar de bezoekers zich hebben aan te houden? Maar neen.

In het centrum-rechtse “Het Laatste Nieuws” (16 september) is ultra-kort verteld dat raadslid Pieter Soens (CD@V) tijdens de bespreking de zitting heeft verlaten om de stemming te ontlopen. Lolbroek Pieter is van Heule, en inwoners aldaar zijn niet helemaal opgezet met de komst van dat rare volkje.
Raadslid Patrick Jolie (CD@V) Рook van Heule Рheeft ditmaal pro gestemd, hoewel hij zich in het verleden altijd heeft verzet tegen de locatie en als het op stemmen aankwam ook meermaals de Raad verliet. Voortaan belooft hij constructief ̩n positief te zijn, de jonge turk van vroeger. Hoopt hij nog van ooit schepen te worden?

“Het Laatste Nieuws” (alhier in de regio centrum-links) meldde nog als weer kort dat het Vlaams Belang bij monde van Maarten Seynaeve bij dat reglement twaalf amendementen heeft ingediend, en de verslaggever bestempelde die prompt als overbodig. Zonder ook maar één ervan te vermelden. Op die manier wordt het oordeel aan de lezer overgelaten. Schoon. In de journalistiek noemt men dat pure info zonder duiding. De lezer wordt als volwassen aangezien.

Fractieleider Seynaeve pakken de raadsleden nu anders aan dan vroeger. Vroeger werd hij gewoon weggehoond en uitgekafferd. Maar sinds hij nogal redelijke tussenkomsten houdt (velen durven dit niet zeggen) is de kritiek geheel van aard veranderd. Men vindt zijn interventies nu gewoon te lang. En probeert stemmingen over zijn voorstellen te vermijden. Of men zegt dat zijn vragen te technisch van aard zijn en beter waren gesteld in de raadscommissies. Inhoudelijke contra-argumentatie is ongeveer weggevallen. Hij is gewoon te lang.

Laat ons nu maar eens lang kijken welke van de twaalf amendementen van het Vlaams Belang overbodig waren.

Amendement 1.
Dat wil de aanvragers van een standplaats verplichten tot reservatie. (In ontwerpen van reglementen voor het Vlaamse land was daar ook sprake van.) Hiermee kan men nagaan of er eerder al een verbod tot toegang is geweest en vermijdt men dat woonwagenbewoners onnodig moeten vaststellen dat het terrein volzet is.
Dit amendement was overbodig in de zin van het feit dat nomaden nu eenmaal per definitie nergens voor reserveren.

Amendement 2.
Alle voertuigen dienen in overeenstemming te zijn met de verkeerswetgeving.
Volgens schepen Wout Maddens (VLD) is dat al zo voorzien in het reglement. Dat klopt, als men de tekst als een kommaneuker heel accuraat leest.

Amendement 3.
Wil overstelping van het terrein voorkomen met een minimale tussentijd van 14 dagen tussen verblijven en een maximale frequentie van acht keer per jaar.
Het Vlaams Blok inspireert zich hierbij op het reglement dat in Huizingen is goedgekeurd.

Amendement 4.
Wil oneigenlijk gebruik van de douches vermijden. In Huizingen constateerde men vorig jaar een onaanvaardbaar waterverbruik. Voor 10.000 euro. Terwijl er geeneens douches waren…
Schepen Maddens zegt dat men eventueel kan overgaan tot het niet terugbetalen van de waarborg. Ja?? Wie heeft wat verbruikt?

Amendement 5.
Woonwagenbewoners die de specifieke reglementen overtreden kunnen worden weggestuurd.
Het VB wil dat dit ook het geval is bij overtredingen van het strafwetboek. (VB bedoelt: iemand gaat proletarisch winkelen.)

Amendement 6.
De toezichthouder op het terrein moet bereikbaar zijn (ook voor de buurtbewoners) tot 22 uur.
Nu is dit pas tot 18 uur. Dit was ook een vraag van de omwonenden die aanvankelijk door het stadsbestuur werd gehonoreerd.
(Woonwagens die na 18 uur arriveren moeten zich intussen tot ‘s anderendaags installeren op een wachtstrook.)

Amendement 7.
Wil dat de woonwagenbewoners de vuilniszakken betalen, net zoals iedereen. Momenteel krijgen ze er twee gratis.
Schepen Maddens: de prijs is vervat in de retributie voor de standplaats.

Amendement 8.
Een standplaats kost nu 5 euro per dag, ongeacht het aantal woonwagens. (Daarmee is ook het waterverbruik betaald.)
Het VB wil de retributie verdubbelen. (Fractieleider vergat te vragen wat een overnachting in het Groeningeheem voor campers zou kunnen kosten.)

Amendement 9.
Vraagt 5 euro per woonwagen en niet per standplaats. Net als in Antwerpen.

Amendement 10.
De waarborg dient 200 euro te bedragen in plaats van 100 per standplaats. Hiermee kan Stad zich beter indekken tegen onvoorziene kosten zoals hoog waterverbruik, beschadigingen, wegtakelen, enz.

Amendement 11.
Net als in Antwerpen dient men als waarborg 100 euro per woonwagen aan te rekenen.

Amendement 12.
Douchegebruik mag niet gratis zijn. Jetons worden te koop aangeboden voor 1 euro per 15 minuten.

ZO.
Dat waren ze dan, de volgens het centrum-rechtse laatste nieuws niet minder dan 12 overbodige amendementen.

Maar nu kent u de (drie) reglementen nog niet !
En weet u ook niet of er nog vele raadsleden zijn die Seynaeve nog met pek en veren kunnen of mogen overladen. De stemmingen waren overigens weer technisch zeer verwarrend. Iedereen was geheel overbodig in de war.

De update.
Even kort nu. Tineke van Heule gaat daar dansen aan de Ringlaan, telkens als er feest is. Ons maartje. Volgend jaar lezen we in het Kortrijks Handelsblad in het lang en het breed haar wedervaren.