Een marathonzitting waar Kortrijkzanen weinig van konden opsteken

Meer dan een week na de gemeenteraadszitting van 14 september kunnen we er van uit gaan dat de sporadische (afhankelijk van advertenties) verslaggeving in de papieren perse is beëindigd. Die zitting duurde tot vijf voor twaalf en behandelde 48 agendapunten.

Wat las u daarover in “Het Kortrijks Handelsblad”? Niets. Nadanada. Correspondent Luc Demiddele (die altijd tot de laatste seconde aanwezig blijft) was er voor één keer niet en de familie De Nolf van Roularta uit Roeselare beschikte die dag over te weinig liquiditeiten om een vervanger te sturen.

In de regionale edities van kranten als “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws” kon uw wel wat zaken vernemen van totaal ondergeschikt belang. Over de perikelen rond de dancing Da Shake. Over jagers die paniek zouden zaaien in Bellegem. Katten doodgeschoten? Over de actie rondom de vernieuwing van de Vlasmarkt. En dat was het dan ongeveer.

Zo is er bijvoorbeeld heel lang gediscussieerd over iets wat de Kortrijkse bevolking danig kan interesseren. Het nieuwe grond- en pandenbeleid dat een boost wil geven aan de sociale huisvesting. Veel aandacht ging ook naar het reglement voor het zigeunerpark in Heule. De inzameling van textielafval op ons grondgebied. Er was een felle ruzie tussen minister Stefaan De Clerck en raadslid Bart Caron (Groen) over het autonoom gemeentebedrijf Buda. (Het richt namelijk niks uit en krijgt van Stad 140.000 euro per jaar.) Een moeilijk onderwerp was de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Kortrijk steekt daar anderhalf miljoen euro in. (Bestuurder Stefaan De Clerk gaf geen kik.)

Kortrijkzanen maken zich veel zorgen omtrent veiligheid. Het Vlaams Belang had daarom een resem bedenkingen over het vernieuwde veiligheids- en preventieplan. Geen onvertogen woord daarover in de pers.
En wist u al iets over die ongeziene innovatie inzake personeelsbeleid? (Lezers van kortrijkwatcher wel.) Er komt een intendant voor het cultuurbeleid die ons 100.000 euro per jaar gaat kosten. (Tot op heden nog geen vacature gezien op de website van Stad. Heeft men al iemand gevonden?)
Dat er nu eindelijk een deontologische code is ingevoerd voor het stadspersoneel en mandatarissen, dat verneemt u hier. De code voor mandatarissen is inzake spreekrecht en spreekplicht nochtans voor journalisten van groot belang. Dus ook voor ons, lezers.

De pers hoedt er zich traditioneel voor om het gedrag van raadsleden tijdens de zitting enigszins te omschrijven en te duiden. (HLN wist wel dat een Heuls raadslid de stemming over het zigeunerpark wist te ontlopen.)

Verschoning

Een raadslid maakte – staande de vergadering – een foto en publiceert die op facebook. Met nog wat kommentaar ook. Live.
Nog zowat 15 raadsleden zitten bijna constant op hun laptop en blackberry te tokkelen.
Anderen vallen bijna ter plekke in slaap.
Gejoel stijgt op als raadslid Seynaeve (Vlaams Belang) oppert dat zijn fractie met te weinig respect wordt behandeld.
Patrick Jolie daarentegen krijgt applaus nu hij zich schaart achter de komst van het doortrekkersterrein.
Minister Stefaan De Clerck is uren bezig met het tekenen van zijn federale dossiers. En als hij een pauze inlast, loopt hij rond als een volleerd parlementariër in het Brusselse halfrond. Praatje hier, praatje daar. Ook vooraan, met leden van het schepencollege.
Minister Van Quickenborne is ook naarstig aan het werk. Kijkt niet op. Zegt niets.
Parlementslid Carl Decaluwé (CD&V) komt als specialist terzake niet tussen als het gaat over huisvestingspolitiek.
Nestor Tone Sansen gaat tegenwoordig vroeger naar bed.
Schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zit al uren ongemakkelijk en gaat een sigaretje roken. Vleit de perse met wat bevolkingsstatistieken.

Voorzitter en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer zegt “verschoning” in plaats van sorry als hij zich ietwat vergist.

P.S.
Onze persjongens hebben geruime tijd en meermaals de zaal verlaten.
Vandaar?