Dell’Anno in de clinch met Kortrijks stadsbestuur

Een goede chef worden heeft niet alleen te maken met kunnen koken.
(Sergio Herman, in “Sabato”, magazine van De Tijd, 26 september 2009.)

Meester-kok Claudio-Junior Francesco Dell’Anno vindt dat de stadsadministratie koud en warm blaast. (“De Standaard”, 7 september.)
Waarover gaat het?

Voor het programma “Mijn restaurant” heeft VTM (in feite de Vlaamse Mediamaatschappij) met het schepencollege – toen nog onder leiding van Stefaan De Clerck – spoorslags in 1 dag via postduif uit Vilvoorde – een contract afgesloten in verband met de verhuring van het gelijkvloers van De Oude Dekenij. Voor dit lopende jaar. Nooit door de gemeenteraad goedgekeurd en zeer voordelig uitgevallen voor de VMMa. Een huurprijs van 2.250 euro per maand, maar voor een half jaar vrijgesteld van betaling. Even later kreeg VTM nog de bovenverdieping ter beschikking, zonder dat de huurprijs werd herzien en weer zonder de instemming van onze raadsleden.
In het contract stond nog dat in geval de kandidaten van Kortrijk de winnaars zouden zijn, zij alsdan een recht op handelshuur konden krijgen. Wel onder uitdrukkelijk voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

Nu Claudio en zijn geliefde Gaëlle effectief het programma hebben gewonnen, lopen sinds augustus pas schriftelijke onderhandelingen over de vraag hoe het volgend jaar verder moet met de verhuur van het (geklasseerde) gebouw.
Blaast het stadsbestuur hierbij koud en warm tegelijk?
De administratie heeft in de briefwisseling de ene keer rechtstreeks af te rekenen met de raadsman van Claudio, zijnde niemand minder dan gewezen witte ridder en minister Marc Verwilghen, een andere keer met de raadsman van de zaakvoerders van de cvba Clausix, zijnde Claudio en Gaëlle Six.

Pas recent en binnen korte tijdspanne kwamen vanuit het milieu van het winnende koppel twee voorstellen. Verwarrend.
Eerst liet de raadsman weten dat er geopteerd werd voor een verderzetting van de bestaande huur. Dus op basis van een huurprijs van 2.250 euro, maar met inhuurneming van slechts een gedeelte van het pand, maar dan wel inclusief de tuin. (Oei, die was er dus vroeger niet bij?)
Het gremium in Knokke vond de door Stad voorgestelde huurvergoeding voor het gehele pand te hoog. 45.000 euro op jaarbasis, dat is 3.750 euro per maand. (Men zal zich herinneren dat Claudio er ooit aan dacht om met zijn geliefde te gaan wonen in De Oude Dekenij en er een soort hotel wou van maken.)
Maar de bvba Clausix wil nu verder onderhandelen op basis van NOG een variant. Een erfpacht van het gehele domein.

Wat vindt het stadsbestuur daar nu allemaal van?
Men vindt het Рbetreffende het eerste voorstel Рgeen al te goede zaak dat slechts een gedeelte van het pand gehuurd wordt. Wat moet Stad als eigenaar dan aanvangen met de rest? (Hierbij even opmerken dat Stad, in casu schepen de B̩thune, in vroeger tijden aan eventuele huurders vroeg om de bovenverdieping en zelfs een deel beneden voor te behouden voor stedelijke culturele activiteiten.) Stad vindt het bij dit voorstel redelijk om bij verhuur wel minstens 2.500 euro te vragen (30.000 euro op jaarbasis). Er wordt immers gebruik gemaakt van de tuin en het pand heeft door de verbouwingen (betoelaagd door de stad) een echte meerwaarde gekregen.

Stad zou eigenlijk het liefst opteren voor de tweede variant: een erfpacht. Wel voor het gehele gebouw, en met een canon van 30.000 euro. Dat is minder dan de huurprijs van 45.000 euro (voor het volledige gebouw), maar evenveel als de prijs voor de verhuring van een gedeelte ervan. Dat de canon lager ingeschat wordt dan een huurvergoeding ligt aan het feit dat een erfpachter de facilitaire kost moet dragen. Dat ontlast Stad immers voor een stuk van de globale onderhoudsportefeuille.

Zien Claudio EN Gaëlle dat zitten? Een erfpacht voor de duur van 27 lange jaren? (Claudio had het in de pers over 99 jaar.)

In verband met de perikelen bij de verbouwingen die Claudio recent weer aanving zonder toelating, verzoekt het Schepencollege aan de cvba Clausix nog om “in deze précontractuele faze geen verdere feitelijkheden meer te plegen die uiteindelijk het tot stand komen van een contract kunnen hypotheceren”.

Tonge

Hoeveel maal draait de meesterkok een zeetong in de pan?
Claudio zou beter méér dan één keer zijn tong draaien, eer hij nog iets vertelt aan de pers. Hij dreigde onlangs nog met een eis tot schadevergoeding bij al wie er maar aan denkt om zijn restaurant te torpederen.
Is dat de reden waarom ook zijn woordvoerder het heeft afgetrapt?
Gaëlle bestudeert communicatie. Dat is een wetenschap. Heeft alvast een onderwerp voor een masterproefje.