Takeldienst bvba Velghe sleept het grootste aantal wagens weg in Kortrijk

Laat dit nu net de firma zijn waar u een onwaarschijnlijk klantonvriendelijk onthaal te wachten staat wanneer u uw weggetakelde wagen terug komt ophalen. Een vervaarlijke hond staat u op te wachten. En meneer Velghe eist onmiddellijke betaling. Cash. Wie beweert geen geld genoeg bij te hebben verwijst hij naar een bankautomaat wat verderop, met de vraag om binnen de vijf minuten terug te zijn. Slaat een dreigende toon aan als men dat weigert. Wil zolang de wagen niet vrijgeven. Tip: dreig er zelf mee (maar dan kalm!- daar kan hij niet goed tegen) de politie op te bellen. Dan draait hij wat bij. Maar dan nog haalt hij er een keer zijn hond wat dichter bij de conversatie, en dat beest is zo groot als een kalf. Als je zegt te betalen met een overschrijving vraagt Velghe om een binnen het half uur met schriftelijk bewijs terug te komen.

Contante betaling mag niet geëist worden door de takeldienst.
Het zogenaamde retentierecht is slechts in heel uitzonderlijke gevallen (consignatie) mogelijk. Maar, zo zegt men bij de politie: er wordt wel sterk op aangedrongen, aangezien anders de politiezone bij wanbetaling de som voorschiet en dan achteraf via gerechtelijke weg zijn gram moet halen.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) gaf de politiezone Vlas wat cijfermateriaal prijs.
Vorig jaar kon Velghe (van de Brugsesteenweg) 288 voertuigen wegslepen. Op 971. De andere erkende takelbedrijven 219 (Degrande), 269 (Demunster uit Harelbeke) en Eggermont (195). Voor de periode 2002 tot en met 2008 verwierf Velghe een totaal van 1.731 geleverde diensten.
Ter info: het aantal getakelde voertuigen is de laatste jaren aan het dalen. En het weze gezegd: politie doet nogal eens pogingen om de eigenaar op te sporen alvorens bijv. Velghe op te roepen. Vanaf 2004 minder dan duizend gevallen per jaar.

Is het een toeval dat Velghe het meeste werk geeft?
Zou kunnen. (Voor het takelen van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton heeft hij samen met Demunster wel een soort alleenrecht.)
In elk geval is er sinds 2007 een strikt beurtsysteem van toepassing. De vier erkende bedrijven worden per week en per takelzone (vier in aantal, inclusief Kuurne en Lendelede) afwisselend gecontacteerd als de verbalisant apprecieert dat er noodzaak is tot slepen van een voertuig.
Voorbeeld. In de eerste week van de maand mag Demunster optreden in Centrum Noord, Degrande in Centrum Zuid, Eggermont in Centrum-Noord en Velghe in Zone Zuid. De tweede week resp. per zone: Degrande, Eggermont, Velghe, Demunster.
Dus, aan Velghe altijd vragen in welke week van de maand hij in die zone takelt.

In de PZ Vlas hebben vier takelbedrijven een protocol ondertekend waarbij onder meer de tarieven bepaald worden. (Voor verkeersongevallen wordt verondersteld dat men zich zal houden aan de tarieven door Detabel gehanteerd.)
Voor personenauto’s (ook motorfietsen) mag Velghe cs. een dagtarief aanrekenen van 80 euro. Avondtarief (vanaf 17 uur) en zaterdagtarief : 110 euro. Nachttarief en op zon- en feestdagen: 140 euro.
Haalt u uw wagen af tijdens de nacht dan mag het takelbedrijf een toeslag van 10 euro aanrekenen.
En vanaf de tweede dag na de werkzaamheden zal de takeldienst stallingskosten laten betalen, met vast tarief zoals bepaald in een ministeriële circulaire. Voor een personenwagen 1 euro (buiten) of 2 euro (binnen), zonder BTW.

In antwoord op de vraag van Seynaeve hoe het zit met de tarieven in andere centrumsteden antwoordt PZ Vlas dat men het niet weet. Is dat nu zo moeilijk om die op te vragen? Of om een keer te gaan googlen op internet?
Uit een steekproef van onze KW-secretaresse blijkt het hier inzake prijzen nogal mee te vallen. In Gent bijvoorbeeld betaalt men voor eender welk voertuig tot een maximum massa van 3.500 kg 200 euro ! In Eeklo nog 5 euro meer.

Protocol

In het protocol dat de takeldiensten met de PZ Vlas hebben ondertekend staan nog enkel interessante punten.
Bedrijven die willen meedoen moeten een stalplaats hebben binnen een straal van 6 km rond het hoofdcommissariaat.
Getakelde en gestalde voertuigen moeten derwijze beschermd dat er geen schade of diefstal kan plaatsvinden, zowel op het voertuig als op de voorwerpen in het voertuig of de lading. (Vandaar die vervaarlijke hond.)
Een takelwagen moet binnen de 20 minuten ter plaatse komen met voldoende deskundig personeel.
En een oproep kan niet doorgegeven aan een ander bedrijf.
Tarieven moeten duidelijk en leesbaar uithangen in het takelvoertuig én het bedrijf.
Het bedrijf moet een gedetailleerde factuur opmaken met essentiële gegevens als de plaats en het uur van het takelen.
Bij betaling van de takelkosten overhandigt het bedrijf een bewijs van betaling aan de bestuurder.
Bij grootschalige manifestaties (bijv. Sinksenfeesten) bepaalt de politiezone zelf hoeveel bedrijven gevorderd worden.
De bestuurder die bij een verkeersongeval is betrokken kan steeds beroep doen op een bedrijf naar eigen keuze. (Zegt desgevallend de politie dat wel?)

De redactie van kortrijkwatcher heeft tevergeefs gezocht naar een door de gemeenteraad goedgekeurd takelreglement.
Indien dat niet bestaat zou er best werk van gemaakt worden.
Wanneer is bijvoorbeeld sprake van takelen?
Stel dat u als chauffeur net ter plaatse komt als de takelwagen al een ketting heeft vastgemaakt aan uw wagen? Bent dan getakeld?
Er zijn nog vragen mogelijk. Later een keer meer daarover in deze krant.
Waarom maakt men in bepaalde gevallen geen gebruik van een wielklem? Raadslid-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn heeft dat een keer willen voorstellen, maar niet in de gemeenteraad.