Quote van de dag / “invloed”

Mine (koosnaampje) De Jaegere is de echtgenote van Kortrijks titelvoerend burgemeester en nu minister van Justitie Stefaan De Clerck. Dochter van wijlen burgemeester Joseph De Jaegere. Haar zus is conservator van het Broelmuseum. Dochter Marie is schepen in Wevelgem en wordt klaargestoomd voor een hogere politieke carrière. Krijgt intussen allerhande mandaten voor regionale en grensoverschrijdende projecten.
Mine is advocate van een bloeiend bureau en voorzitter van het bestuur van het gigantische fusieziekenhuis AZ Groeninge.
Dezer dagen vergezelt zij haar man Stef op dienstreis naar Marokko.

In een interview met “Het Kortrijks Handelsblad” van 30 oktober heeft men het met Mine het over het glazen plafond dat vrouwen belet om door te stoten naar de top.
Citaat.
“Maar het is niet omdat er weinig vrouwen aan de top staan dat vrouwen niet veel te zeggen hebben. De invloed van vrouwen is niet te onderschatten.”

Mine staat achter haar sterke man.
Stefaan weze hierbij gewaarschuwd. En de koning van Marokko met zijn Lalla Salma ook.

Kabinetsmeisjes stoelendansen

Lang geleden kon enkel de burgemeester zich een of andere kabinetsmedewerker en chauffeur veroorloven. Toen de CD&V zich voor het eerst in de Kortrijkse geschiedenis gedwongen zag om een coalitie te vormen, begon schepen Philippe De Coene (SP) algauw ook de noodzaak aan te voelen aan een helpdesk. Op de duur kreeg hij zelfs twee medewerkers, naar zijn zeggen om in de gaten te houden wat zijn CD&V-collega’s zoal uitspookten. En omwille van het gelijkheidsbeginsel kreeg iedere schepen dan maar een aantal medewerkers in de schoot geworpen.
In 2002 werd er een personeelsformatie bepaald van 12 mogelijke functies. Eén kabinetschef, drie attachés, zes bedienden en twee chauffeurs. Per kabinet sprak men van 0,5 VE bedienden met een totaal van 4 VE, plus 2 voltijdse attachés. Soort bestuurskundige wiskunde.
Die personeelsformatie is sindsdien nooit aangepast aan de werkelijke toestand. En het is in de 9 kabinetten een komen en gaan van personeel.

Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Zo nu weer.
Ergens na de zomer is de trouwe kabinetschef van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerk vertrokken naar het kabinet van de minister van Justitie in Brussel. Christiaan Lecluyse, bijgenaamd de geheimzinnige sfynx. Doet aldaar nu aan communicatie en secretariaat van de minister maar wordt nog volledig ingelicht over de notulen van het Kortrijks schepencollege.
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft Chris nu tot eenieders verrassing vervangen door Véronique Lambert. Verrassend om meerdere redenen. Véronique was sinds 2007 en tot op heden conservator van het Museum 1302. Voorheen (vanaf 2004) coördineerde zij ons erfgoedbeleid. Van opleiding is Lambert historica, gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis. Zij heeft ook een Master in cultuurmanagement behaald. Met andere woorden, men had haar eerder dan bij Borat kunnen verwachten in het kabinet van de nieuwe schepen van cultuur, Christine Depuydt.
En, wat nu met ons Museum 1302 ? Moet in een tweede ronde nog een erkenning krijgen…

De vrouwen van VLAANDEREN zijn oververtegenwoordigd in de kabinetten van het Kortrijkse College. Het glazen plafond is ingestort.
Bij het begin van deze bestuursperiode kon men in de wandelgangen van het (oude) stadhuis gemakkelijk stuiten op ene haastige Vere, of Karolien, Evelyn, Amélie, Sabine, Gerda, Veerle, Véronique, Ellen, Fabiene, of Mariane. Een aantal daarvan zijn verdwenen of vervangen of verhuisd naar een ander kabinet zodat men dit jaar ook aan een copieermachine kan te maken hebben met een ronddravende Greet, of Evi, Nathalie, Katrien en Cathérine Marie-Josèphe.
(Wat er kan verbazen is dat al die kabinetards Рuitgenomen ̩̩n Рnooit naar de gemeenteraad komen om hun baas in het oog te houden of bij te staan.)

Sinds begin dit jaar zijn we helemaal de tel kwijt. Het verdwijnen van Stefaan De Clerck en de komst van schepen Depuydt heeft geleid tot vele vervangingsaanstellingen en wijzigingen in de kabinetsaanstellingen. Ene Benjamin van Stefaan waar we nog nooit van hadden gehoord is weg naar Brussel. Veerle is opnieuw naar de administratie. Vere en Greet slopen van het bureau van de burgemeester naar dat van Depuydt. Karolien, Evelyn en Ellen naar dat van Lybeer. Evi vertrok van bij Hilde Demedts en is vervangen door Elise. Amélie van Maddens heeft plaats geruimd voor Nathalie en Katrien. Enzovoort.

We zijn waarlijk de tel kwijt.
Voor de historie even de toestand schetsen van begin 2007, het begin van de legislatuur.
* Burgemeester Stefaan De Clerck had ter zijner beschikking: 1 chef (voltijds), 1 attaché (voltijds), 2 bedienden (4/5 tijds en 1/2) en 1 chauffeur (4/4). Slechts één vrouw, en we zeggen niet wie. Totaal: niet minder dan VIJF assistenten.
* Lieven Lybeer: 1 vrouwelijke attaché en twee vrouwelijke bedienden (3/4 en 1/4).
* Wout Maddens: 1 attaché (4/4) en 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Stefaan Bral: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Guy Leleu: 2 vrouwelijke bedienden (4/5 en 1/5).
* Alain Cnudde: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Hilde Demedts: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Jean de Bethune: 2 vrouwelijke bedienden (elk 1/2).
* Marie-Claire Vandenbulcke: 1 vrouwelijke bediende (breuktijds?)

Tijd om 5/5 tijds te vragen dat de gemeenteraad een keer inzicht krijgt in de huidige stand van zaken. Raadsleden willen weten wie zij aan de lijn krijgen bij een kabinet, ja toch?

Volgens een decreetsbesluit van 12 januari 2007 beslist de Raad over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel. Er is ook een evaluatie voorzien in dat besluit.

Wat kosten die kabinetten?
Netto een beetje meer dan 2 miljoen euro. Waarvan personeel zoiets van 1,7 miljoen en werkingskosten ca. 300.000 euro.

Laat die Mexicaanse griep maar komen in stad Kortrijk

Al tijdens de zomer is er ter stede een uitgebreide multidisciplinaire werkgroep opgericht om een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te stellen met voorzieningen bij een mogelijke uitbraak van influenza-A/H1N1. Met twee ambtelijke coördinatoren.
Er zijn drie fasen in de opbouw van de strijd tegen een pandemie in Groot-Kortrijk.

Eerste fase
Bij uitbraak komt er een callcenter om de huisartsen ietwat te ontlasten. Daarbij wordt de burger aangemaand (via de huisarts?) om bij de eerste griepale symptomen thuis te blijven en de huisarts op huisbezoek te laten komen. In tweede instantie, als artsen de huisbezoeken te belastend ervaren, zal men de Kortrijkzanen vragen om toch zelf op consultatie te gaan. Maar aangezien men in eerste instantie vraagt om thuis te blijven zullen velen afhankelijk worden van de thuiszorg. Nogal wiedes. Voor wie zich niet kan beroepen op gedegen mantelzorg (buren en familieleden zijn ziek, en het Wit-Gele Kruis is helemaal van de straat) zal het callcenter thuiszorg en hospitalisaties regelen.

Tweede fase
Hierbij stelt het callcenter zich ook open voor de burger, om informatie over de lokale situatie te verschaffen.

Derde en wel laatste fase
Indien de huisartsen de situatie niet meer aankunnen, komen er tien lokale zorgmeldpunten (LZMP’s). Drie voor Kortrijk (in het JOC, de brandweerkazerne, Centrum Overleie OF SC Mimosa) en één voor elke deelgemeente (ontmoetingscentra en buurthuizen).

Zo. Nu weet u het weer. Staat weerom niet in de krant.

* Waar komt dat callcenter en het coördinatiecentrum én het registratiecentrum?
Op de derde verdieping van het nieuwe stadhuis, in het PC-lokaal van P&O.
* Waar komt er een opslagplaats voor anti-virale middelen?
In de apotheek van het AZ-Groeninge.

De dienst Financiën is in voorkomend geval bereid om 2.000 euro ter beschikking te stellen voor kleine noodwendigheden als daar zijn ontsmettingsmiddelen en FFP2-maskertjes.

Stadsgenoten,
ga nu maar rustig slapen.

Meer centen voor senioren gevraagd

Tone Sansen !
Om geld te halen uit de Europese subsidiepot zoekt Roeselare partners voor een project met betrekking tot de uitdagingen en kansen van demografische ontwikkelingen. Dit INTERREG IV A 2 project heeft als doel innovatieve strategieën te ontwikkelen om de levensomstandigheden en mogelijkheden van senioren in steden te verbeteren. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere wonen, zorg, communicatie, sociale activiteiten en armoedebestrijding. Het project zal een totale looptijd hebben van drie jaar.

HALLO, Tone Sansen !
Interesse in die subsdiepot? Neem als de bliksem contact op met bart.marechal@roeselare.be. En probeer op Tinternet de website van het 2 Zeeënprogramma van Interreg IVA 2 op te sporen.

Tone Sansen is van oudsher voorzitter van onze Stedelijke Ouderenadviesraad, de SOAR waarvan weinig ouderen van dagen weet van hebben. En ze zijn met velen, die oudjes. In Kortrijk telt men 26,27 procent personen ouder dan 60 jaar. Dat is meer dan een kwart van de bevolking.Tien jaar geleden ging het nog om 23,70 procent. En wegens het onrustwekkend lage sterftecijfer blijft die verzilvering binnen de vergrijzing maar toenemen. Het aantal 80-plussers binnen de populatie van 60+ bedraagt nu al 23 procent. Vorig jaar 4.581 personen. KORTRIJK JONGT !

De gevolgen laten zich raden.
Het busverkeer loopt vertragingen op omdat die oudjes hemeltergend traag opstappen. Idem aan de kassa van den Aldi: vrouwtjes die hun portemonnee niet vinden. Overal hangouderen die de nieuwe zitbanken in stad ergonomisch testen. Sanseveria’s aan de ramen. Slierten van rolstoelgebruikers die de wegen teisteren. We glijden uit over de verloren pedometers.

Van die SOAR nog nooit enig advies gezien.
Stad Kortrijk heeft zelfs nog geen Ouderenbeleidplan. Een goede maand geleden pas kwam er op de website van Stad een oproep om mee te werken aan zo’n beleidplan. Vier werkgroepen zal men oprichten. Terwijl men even zo goed het Roeselaarse beleidplan kan afschrijven. (Om te weten hoever men daarmee staat, bellen naar de ouderenconsulente Catherine Dupont.) En is dat behoefteonderzoek bij senioren nu al bijna klaar?

Voor bejaardenzorg (toelagen aan seniorenverenigingen zoals OKRA) heeft Stad dit jaar 26.528 euro veil. (Vergelijk met jeugdzorg: 605.068 euro.) Daarvan gaat 1.293 euro naar Tone Sansen. Met de laatste budgetwijziging is daar nog 500 euro bovenop gekomen.

Incontinentiemateriaal

Begin 2004 heeft raadslid Sansen bekomen dat men een aankoopsubsidie kan verkrijgen van 100 euro voor de aankoop van herbruikbare luiers OF incontinentiemateriaal. Sindsdien zijn er per jaar maximaal 18 aanvragen geweest. Me dunkt niet voor bejaarden. Het begrotingsartikel waaruit hiervoor geput wordt draagt de naam “putwateranalyse”.

De 5 tegenprestaties van de vzw De Kreun

Aangezien de vzw De Kreun bij de bouw van de nieuwe concertzaal vanwege Stad Kortrijk zoveel financiële (en andere) tegemoetkomingen krijgt, is de vzw graag bereid tot enige tegenprestaties.
Het voorstel van de vzw zelf strekt zich uit over een periode van één jaar na de ingebruikname van de concertzaal, maar het schepencollege heeft het over een periode van vijf jaar.

Het lijstje.
1. De organisatie van muzieklessen door het Stedelijk Conservatorium, tijdens het schooljaar en op maandagavond.
2. Minimaal vijf coproducties met door De Kreun te selecteren regionale én jeugdige initiatiefnemers waarbij de externe partners gratis kunnen gebruik maken van het gebouw.
3. Een indoor muziekfestival georganiseerd voor en door de Kortrijkse jeugdhuizen.
4. De organisatie van een nader te bepalen evenement tijdens de laatste dagen voor de zomervakantie.
5. Een personeelsfeest of een exclusief optreden voor het stadspersoneel.

Constructief voorstel.
Deze en andere prestaties zouden best opgenomen worden in een officiële samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw. Immers, alle vzw’s die wat geld krijgen van stadswege doen dat. En het document wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat zou er in die overeenkomst kunnen staan?
Enkele algemene bepalingen.
– Situering van De Kreun en de concertzaal binnen de algemene cultuurpolitiek van de stad.
– De missie. Bijvoorbeeld: ontmoeting, educatie, creatie en prestatie voor specifieke doelgroepen. Ook horeca??
РPartners. Bijvoorbeeld: het muziekcentrum Track, de concertstudio, het Conservatorium, het kunstencentrum Buda, het Festival van Vlaanderen, buitenlandse initiatieven. De priv̩-sector?

Iets over de organisatie.
– Rechtsvorm.
– Bestuur (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering).
– Huishoudelijk reglement.
– Huisstijl (wat is de naam van de concertzaal nu eigenlijk?)
– Personeel en patrimonium.

Verbintenissen van de Stad.
Centen.

Verbintenissen van de vzw
Onder meer de jaarlijkse voorlegging van een begroting, de rekening, de balans.
Financiering en besteding van de middelen (ondernemersplan).

Zo.
Zo eenvoudig is dat.

P.S.
Het ondernemersnummer van De Kreun is 0421.878.635.
In het Staatsblad geen statuten, leden, kapitaal te vinden.
Wel een hele lijst van benoemingen en ontslagen…

vzw De Kreun kreunt onder geldzorgen (3)

Puttend uit half goed ingelichte bronnen kon u hier gisteren lezen dat de nieuwe concertzaal (naam “De Kreun”?) op het Conservatoriumplein 2 miljoen zal kosten. Verondersteld mag worden dat we naar het dubbele gaan van de oorspronkelijk in 2004 geraamde kostprijs.
Al in februari 2007 lieten diverse kranten weten dat “het financiële plaatje zo goed als rond is”. De muziekclub zocht alleen nog naar een paar privé-partners om de rest van het budget rond te krijgen.
Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot heeft hier gisteren nog verslag uitgebracht van zijn moeizaam geturf in de pers om te achterhalen hoe men met subsidies van overheden allerhande (de belastingbetaler) het plaatje niet helemaal rond krijgt.

Betrouwbare bronnen zijn het College van Burgemeester en Schepenen (het CBS) en de notulen van de gemeenteraad.

Op 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad de vzw De Kreun geholpen met het verlenen van een stadswaarborg ten bedrage van 600.000 euro voor (het saldo) van een lening bij Fortis Bank NV. Voor de vzw betekende dit een substantieel voordeel in de bankvoorwaarden. Fortis Bank bevestigde daarbij dat bij zo’n stadswaarborg geenszins een hypotecaire inschrijving of een hypotecair mandaat zal gevestigd worden op het gebouw.
Nu moet u een keer raden wat De Kreun hierbij belooft. Dat de jaarlijkse stadstoelage – die dient voor de werking van de club!! – bij voorrang zal gebruikt worden voor de terugbetaling van de lening. Dit jaar bedraagt die subsidie 26.000 euro.

De financiering van het nieuwbouwproject is sluitend hoor.
Immers, de Vlaamse Gemeenschap heeft volgens het CBS een subsidie toegezegd van 925.000 euro. De uitkering daarvan liep een aanzienlijke vertraging op wegens … de organisatie van de Vlaamse verkiezingen. Daardoor is pas in december een bedrag van 355.087 euro beschikbaar. Maar De Kreun had die 925.000 euro al in augustus nodig. Stad helpt met een overbruggingskrediet van 355.087 euro voor de periode van augustus tot december van dit jaar.

Nog een ander probleem rees op om het kostenplaatje rond te maken.
De Kreun heeft al jaren een zeer uitgebreide grensoverschrijdende werking (bijv. Passe Partout) en geniet hiervoor van cofinanciering vanuit de Europese vleespotten. Maar ook hier schort er iets met de uitbetaling. Pas voorzien in februari van volgend jaar. Voor de reguliere werking is een overbrugging nodig van 95.000 euro (voor de periode van juni ’09 tot februari ’10) en voor de investeringen gaat het om 126.000 euro (voor de periode van juni ’09 tot april ’10). Stad zal die 126.000 voorschieten.
Totaal van de prefinanciering: 481.087 euroots.

Conclusie, volledig in strijd met onze kop boven dit stuk : de vzw De Kreun heeft geen geldzorgen.
Komt ook omdat Stad al in 2007 een investeringstoelage van 125.000 euro heeft toegestaan.
Omdat werkingstoelagen besteed worden aan afbetalingen.
Omdat de vzw voor de bouw van de concertzaal op stadsgrond een opstalrecht kreeg waarbij men 25 jaar lang één euro per jaar betaalt.
Omdat de vzw van allerlei faciliteiten geniet (kantoren?) waarvan onze onderzoeksjournalist geen weet van heeft.

De vzw De Kreun heeft voor al die tegemoetkomingen van Stad vijf tegenprestaties beloofd. Te voldoen binnen een periode van 12 maand na ingebruikneming. Dus ten laatste tegen oktober 2010. Een ander CBS- besluit heeft het over een periode van vijf jaar.

Constructief voorstel:
Tussen de vzw en Stad wordt een gedetailleerde, officiële samenwerkingsovereenkomst afgesloten die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Wordt vervolgd.
Oei, die privé-partners vergeten.

vzw De Kreun kreunt onder geldzorgen (2)

Hoeveel kost de nieuwe concertzaal (niet verwarren met het muziekcentrum op hetzelfde Conservatoriumplein) van De Kreun? Hoeveel bedraagt de bijdrage van de belastingbetaler? Volgens Bart Geldhof (concertpromotor, productionmanager & administration) zijn de middelen voor het gebouw meermaals tot in krantenartikels en op WTV toe bekend gemaakt. “Breed uitgesmeerd”.
Probleempje is wel dat die cijfergegevens eindelijk eens zouden kunnen voorgelegd aan de gemeenteraad, middels een samenwerkingsovereenkomst met Stad. Iedere vzw die geniet van enkele luttele eurocenten aan stadstoelagen moet daar tegenwoordig uitgebreid verantwoording over uitbrengen.

Ja, de laatste tijd is men in de papieren perse overeengekomen om het ronde bedrag van 2 miljoen als totale prijs van het project naar voren te schuiven. Vraag is of hierin de voor- en andere studies zijn verrekend, en de erelonen. De BTW? De veiligheidscoördinator?
Vroeger luidde het dat de werken een investering zouden vergen van 1,8 miljoen (Het Laatste Nieuws 19/06/2008), een andere keer 1,78 miljoen (HLN, 8/03/2008), of 1,3 miljoen (HLN 2/12/2006). Nog vroeger 1,13 miljoen (Het Nieuwsblad 26/08/2004). Bon, de betonmuren zijn in de loop der jaren waarschijnlijk steeds dikker geworden.

Over de investeringstoelagen van overheidswege heerst de groots mogelijke onduidelijkheid.

Wat is de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap?

– De muziekclub kreeg 375.000 euro extra, nadat De Kreun al 400.000 euro ontving uit het Fonds Voor Culturele Infrastructuur (HLN 9 februari 2007).
– De Vlaamse Gemeenschap hoest 400.000 euro op (HLN 2 december 2006).
– De minister van Cultuur Bert Anciaux heeft 275.000 euro veil voor de nieuwe concertzaal. In het eerste dossier hadden we al 125.000 euro (HLN 11 februari 2006).
– De muziekclub krijgt 775.000 euro van de Vlaamse overheid (HLN 4 september 2007).
– Vlaanderen (Fonds voor Culturele Infrastructuur) gaf 950.000 euro (HN 16 oktober 2009).

Maar dit staat dan weer niet breed uitgesmeerd in de pers. Vanwege het Kunstendecreet krijgt de vzw volgend jaar 260.000 euro. (In 2008: 244.118 euro en in 2007: 240.000 euro). En een Kortrijks schepencollege van 8 juli laatstleden heeft het over een Vlaamse subsidie van 925.000 euro .

Over de steun vanuit de subsidiepot van Europa (Interreg en dergelijke) weet de pers weinig te vertellen.

– De kostprijs van de werken wordt gedragen door de Vlaamse overheid, de stad Kortrijk, de provincie en de EU (HN 6 november 2007).
– Wat de EU in petto heeft is nog niet helemaal duidelijk (HLN 24 september 2005).
– De Kreun hoopt op 283.000 euro van Europa (HLN 28 augustus 2004).

Het College heeft een keer in juli een overbruggingskrediet toegestaan aan de vzw De Kreun. Misschien kan ons dat wat wijzer maken over de hoogte van de Europese subsidie? Men verwacht de eerste uitbetaling ervan pas in februari 2010. Door deze vertraging kunnen liquiditeitsmoeilijkheden ontstaan binnen de reguliere werking (ja?) en voor de uitrusting van de nieuwbouw. Voor die uitrusting is een overbruggingskrediet nodig van 126.000 euro (voor 11 maanden) en voor de reguliere werking 95.000 euro (voor 9 maanden). Kunnen we daaruit besluiten dat uit de EU-trog 221.000 euro is gegraaid?

Doet de provincie ook een duit in het zakje?

Even de pers (van de dode bomen) raadplegen.
– De muziekclub krijgt 250.000 euro van de stad Kortrijk en de provincie (HLN 4 september 2008).
– De stad en de provincie betalen elk 125.000 euro (HLN 11 februari 2006).

We houden het dus gemakshalve bij die 125.000 euro. Best is natuurlijk altijd primaire bronnen raadplegen, in casu hier de notulen van de Bestendige Deputatie. Maar die zijn niet publiek ! Op de agenda zie je dan bijvoorbeeld nog een raadselachtig subsidiekanaal opduiken: “Overdracht van de provinciale cofinanciering van Anno’ 02 naar De Kreun in het kader van Interreg III A”. Om hoeveel geld ging dat?

Wat doet Stad voor vzw De Kreun en de concertzaal?

Voor de reguliere werking van de vzw onnoemlijk veel. Al van toen de jeugdclub nog in Bissegem was gevestigd. Bij de verhuis naar het muziekcentrum en Limelight ook nog veel facilitaire hulp. Als werkingstoelage zal De Kreun dit jaar weerom 26.000 euro opstrijken. In het stadsbudget onder de naam: “jeugdmuziekprogrammatie”.
De investeringstoelagen zitten in de stadsbegroting verscholen onder een post “bijdragen in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden”. (De vzw De Kreun is een overheid??) Daar staat een bedrag op van 2,1 miljoen. In 2007 putte men hier 125.000 euro uit voor de concertzaal.
Maar Stad doet nog veel meer…

Tot een andere keer !

VZW De Kreun kreunt onder geldzorgen (1)

Woord vooraf
Opgepast. Ironisch stukje.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe concertzaal (15 oktober ll.) aan het Conservatoriumplein vroeg Stijn Roggeman, directeur van De Kreun, of stad Kortrijk de receptie financieel kon ondersteunen. Als tegenprestatie was De Kreun bereid om “Maak Kortrijk Mee 2009” in de kijker te zetten. Vlaggen, gastenboek, persruimte…

Zo’n vraag naar steun van een vereniging wordt traditioneel door het College zonder veel poespas gehonoreerd.
Geheel tegengesteld aan die traditie reageert de administratie ongewoon kribbig op de vraag van Roggeman.
Vooreerst stelt men dat het budget IMAGO van stad hiertoe niet beschikbaar is, aangezien het gaat om receptiekosten. Ook het budget PROTOCOL kan geen bijdrage leveren want dat moet rondkomen met 30.000 euro en er staan nog een paar projecten op til.
En last but not least – en dat is dus zeer ongewoon – verwijst het bestuur naar het feit dat de VZW De Kreun al geniet van uitgebreide steun. In 2007 kreeg de vzw een investeringstoelage van 125.000 euro. Er zijn de jaarlijkse werkingstoelagen. Dit jaar 26.000 euro. In juli beloofde het College 481.087 euro als prefinanciering van de nieuwe concertzaal. (Het lijstje van steunmaatregelen is onvolledig.)
Niettemin is het College bereid om toch voor 2.400 euro steun te verlenen aan de openingsreceptie. Hierbij verwijst men naar geen enkele begrotingspost.

Hoe komt men aan dat bedrag?
Met alweer een heel ongewone redenering. Stadsbestuur rekent op maximaal 300 personen en geeft aan elk 8 euro.

Van belang is dat het College hierbij de wens uitspreekt om voortaan voor alle grote receptie-momenten haar bijdrage te beperken tot 8 euro per persoon, met een maximum van 300. Dus bijvoorbeeld niet enkel voor de komende viering van het 30-jarig bestaan van De Kreun, maar ook voor bijvoorbeeld evenementen rondom Xpo, het nieuwe AZ Groeninge.

De vzw De Kreun (muziekcentrum, concertclub, popinfopunt, productiehuis, jeugdclub) is één van die vzw’s die in de loop der jaren van onnoemlijk veel (miljoenen) steun heeft kunnen genieten, ook van hogere overheden. Facilitair, en financieel. Geen mens die dat nog kan achterhalen. Geen raadslid dat het zal wagen om vragen te stellen over de financiering van de concertzaal en de werkingskosten van de club. Dat komt niet sympathiek over. Terwijl De Kreun een vzw is die gewoon niet kan bestaan zonder overheidsgeld (belastinggeld) en dus dient gecontroleerd door de vertegenwoordigers van die overheden.

Strijd tegen de houtworm en zwammen in Sint-Rochus eindelijk ingezet

De aantasting van houtconstructies (tot stoelen toe) door larven van houtkevers in de Sint-Rochuskerk is voor het eerst vastgesteld door Monumentenzorg in het jaar 2001 na Christus. Volgens deskundigen in de materie is het dan al te laat om de strijd definitief te winnen, op het moment dat men ergens uitvliegopeningen van doodskloppertjes of boormeel aantreft.

In oktober 2007 slaakte pastor John Dekimpe de zoveelste noodkreet (naar het stadsbestuur toe) en pas in dit jaar des Heren zal de firma Attic uit Roeselare overgaan tot de behandeling van de middenbeuk, de trap naar de toren en de toren zelf. Die zgn. fase 2 start op 16 november aanstaande en zal zowat vier maanden duren.

Welke bestrijdingsmethode zal Attic gebruiken? In hoeverre zullen de kerkdiensten en gevoelige materialen (hosties) daaronder lijden? Bij begassing moet de ruimte toch geëvacueerd? En bij blootstelling aan gas kunnen kerkgangers met leren of pelsen jassen een geur van rotte eieren verspreiden. De nieuwste hetelucht-methode lijkt me in de toren niet aangewezen, tenzij bij demontage. Rest de chemische bestrijding. (In de redactielokalen van KW gebruiken we petroleum.)

Laat ons het hier maar even houden bij de politieke kant van het probleem.
Er is al een eerste fase geweest in de strijd tegen de houtworm. In 2005 pakte men een stukje boven het koor aan. Kostprijs ongeveer 8.000 euro, – heeft de kerkfabriek betaald.
In april van dit jaar kon de kerkraad een ontwerpdossier (voor de tweede fase) van architect Ph.Pauwels goedkeuren. Als wijze van gunnen is gekozen voor de onderhandelingsprocedure. En aangezien de kerkfabriek Sint-Rochus beweert niet over de nodige eigen middelen te beschikken, vroeg men aan Stad om in te stemmen met het aangaan van een doorgeeflening ten bedrage van 90.000 euro. BTW, ereloon en veiligheidscoördinator inclusief.
Het stadsbudget voorzag hiervoor in april althans al méér dan genoeg middelen. Voor doorgeefleningen aan de kerkfabriek Sint-Rochus: 180.000 euro. Bij de tweede, pas goedgekeurde budgetwijziging evenwel herleid tot 90.000 euro. De helft van het initiële geraamde bedrag.
Ook genoeg, want eind augustus van dit jaar werden de werken onderhands gegund aan de bvba Attic voor slechts 63.262 euro. Zodat het College van Burgemeester en Schepenen prompt besloot om de financiering met doorgeeflening te beperken tot 75.000 euro.

Wat willen we nu eigenlijk vertellen? zal u zeggen.
Dat er in de procedure weer wat rare kronkelwegen zijn bewandeld, moeilijker te vinden dan de gaanderijen die larven van de houtkevers boren.
Dat knaagt.
Eind januari 2008 heeft het Vlaams Gewest onder strenge voorwaarden subsidies toegezegd. Waarschijnlijk ook met als voorwaarde dat er een openbare aanbesteding zou gebeuren, waarbij dan tegelijk niet-erkende aannemers zijn uitgesloten. En waarlijk, in het Staatsblad en het Bulletin van Aanbestedingen verscheen er een algemene offerteaanvraag. Publicatiedatum:13 maart 2008. De inschrijvingen zouden geopend worden op 23 april 2008.
Wat er toen juist is gebeurd weten we niet.
Waarschijnlijk lag het bedrag van de laagste inschrijver hoger dan wat Stad wou financieren.
En waarschijnlijk onder druk van schepen Jean De Bethune is toen gekozen voor een onderhandelingsprocedure (met wie?) zonder voorafgaande bekendmaking. Dus ook zonder subsidies van de hogere overheid.

De strijd tegen de bonte knaagkever, de huisboktor en de schimmelschade is met die tweede fase nog niet afgelopen. Ook de twee zijbeuken moeten nog worden behandeld. De kerkraad raamt de kosten hiervoor op 50 à 60.000 euro.

Hoe zal de kerkfabriek Sint-Rochus de doorgeeflening terug betalen? Wat zijn de kosten voor Stad van zo’n lening? Wat is de intrest? Wat is de looptijd?
Dat we het niet weten.