Claudio mag restaurant van Dell’Anno niet meer binnen zonder begeleiding

Kan men een bezwaar indienen tegen een “bouwaanvraag” als men de bekendmaking van de aanvraag niet eens kan lezen?
Zie volgende pagina.

Hier in deze elektronische krant KW is al veel inkt gevloeid over de zaak Stad-VMMa-bvba Clausix in het kader van de VTM-serie “Mijn restaurant”. Zelfs meer dan in de papieren perse.
Alhoewel, niet zozeer over leuke trivialiteiten.
Wel over de huurovereenkomst met betrekking tot De Oude Dekenij, contract dat nooit is voorgelegd aan de gemeenteraad en dientengevolge niet bestaat. Over het feit dat Stad oogluikend en nog altijd ongestraft toeliet dat er werken konden uitgevoerd aan de voorgevel van het beschermd gebouw. Over de gigantische facilitaire en financiële steun waarvan Claudio en zijn Gaëlle vanwege het stadsbestuur genoten en nog altijd genieten, zonder enig openlijk protest van UNIZO-horeca. Cf. dat kookboek. Over de varianten voor een toekomstig huurcontract. Over wat te doen, als alles in de soep draait. Enzovoort. Over hoe politiekers (raadsleden, fractieleiders, en ministers) met dit alles al of niet omgaan. Zelfs wat er met de keuken zou kunnen gebeuren.
Hoe huidig minister Stefaan De Clerck binnen het Kortrijks schepencollege alsmaar ietwat vergiftigde sporen achterlaat. Hoe waarnemend burgemeester Lieven Lybeer dat allemaal opvangt. Over het gekonkelfoes van weliswaar diplomatisch begaafde schepen Jean de Béthune bij lang geleden geheim gehouden onderhandelingen over de verkoop of de verhuur van de Oude Dekenij. Prijzen. 1 miljoen.
Dat stond hier allemaal te lezen. (Soms niet.)

En nu stuit de helpdesk van KW opnieuw op enkele saillante details die wat ruchtbaarheid verdienen via uw kwaliteitsstadsblogkrant.

Het restaurant Dell’ Anno is dus verzegeld (“Het Laatste Nieuws” van 30 september).
Nog wel door de politie én de administratie RWO. Ongelooflijk. “Man bijt hond” kan hier optreden. Tot hoelang die confiscatie zal duren, en waarom is onduidelijk. Op wiens bevel? Op wiens vraag? Nog absurder is dat enkel aan de achterdeur enkele repen plakband zijn aangebracht. Niet aan de twee deuren vooraan. Heeft Claudio nog wat sleutels in voorraad? (Of zijn weggelopen personeel?)
Maar wat is in godsnaam de rechtsgrond voor deze wel zeer ongebruikelijke, drastische ingreep? Is de VMMa (dat is de huurder) of de gebruiker al in verdenking gesteld over enige overtreding? Waarom niemand in voorhechtenis nemen?

In de krant doet bevoegd schepen Wout Maddens kond dat het voor hem nog altijd na vele maanden onduidelijk is of die werken wel vergunningsplichtig zijn. Het stadsbestuur wacht op een verslag van de gewestelijke bouwinspectie. Raakt onze juridische dienst er dan zelf niet uit?

Stilaan tijd dat boekskes als Story en de mainstreammedia over alle facetten van het probleem in het algemeen ietwat klaarheid scheppen. Anders kunnen we als burgerjournalist hier bezig blijven, wat geenszins onze taak is.

Ja, Claudio Dell’Anno is gestart met enige bouwwerken zonder toelating van Stad. Hij heeft ook een keer een greppel gegraven in de tuin. Lezer, hebt u dat ook al een keer gedaan? Is uw huis toen verzegeld? Mocht u toen ook niet meer binnen, zonder begeleiding van een ambtenaar?
Intussen heeft de bvba Clausix op 25 september een stedenbouwkundige aanvraag ingediend. Eigenlijk twee, zie infra.
Nu is het bij elke Belg die nog nooit het Staatsblad heeft gelezen ongetwijfeld duidelijk dat de bekendmaking ervan (die grote gele affiche met zwarte letters) dient aangeplakt alwaar het betrokken goed paalt aan een openbare weg. En op meerdere plaatsen indien het goed paalt aan verschillende openbare wegen. Hoe kunnen lastigaards anders eventuele bemerkingen of bezwaren formuleren als de ingediende bouwaanvraag nergens leesbaar te zien valt?

Verboden toegang

Wel, de bekendmaking van de aanvraag tot werken aan en binnen De Oude Dekenij kunnen Kortrijkzanen pas gaan lezen met een sterke verrekijker. Er hangen namelijk twee gele affiches aan de ramen van de veranda achteraan het gebouw. En om er wat dichterbij te komen moet men stiekem de tuin en het terras betreden, alwaar op een paaltje een bord is aangebracht met de mededeling “Privaat domein. Verboden toegang”. Met andere woorden: om kennis te nemen van de inhoud van de “bouwaanvraag” dient de burger een overtreding te begaan. Huisvredebreuk. Aan de voorgevel, noch aan de zijgevel is enige bekendmaking te bespeuren.
Claudio toch ! Luister nu een keer naar uw raadsman.
Anderzijds had stadsbestuur voor de huurder minstens vier affiches kunnen laten aanmaken. Ja toch?

Ander saillant detail.
Er zijn eigenlijk twee aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.
De ene heeft het over een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van afvalcontainers (die staan er al) en een koelcel. De andere slaat op “het inrichten van een restaurant zonder structurele veranderingen”. Inrichten van een restaurant? Terwijl het in de feiten volgens Claudio louter gaat om een betere keukeninrichting.
Iets voor kommaneukers. In de eerste aanvraag heeft men het over “een tijdelijke” vergunning. Dat is weerom kafkaiaans. Er is namelijk geen vergunning nodig voor tijdelijke werken of handelingen of wijzigingen indien die kaderen in een reeds bestaande vergunning. Die is er niet, maar Stad weet niet of er een nodig is.

Kafka

Supporters van het duo Claudio & Gaëlle Six willen waarschijnlijk even weten waar hun bvba is gevestigd. Hoeveel kapitaal
er is volgestort. Wie lid is van de Algemene Vergadering en wanneer die samenkomt. Volgens het Staatsblad was de zetel tot voor kort alleszins in De Oude Dekenij zelf. Nu plots in de Watermolenstraat 49.
Komt dit vanwege het verbod om het gebouw nog te betreden zonder begeleiding van een ambtenaar van de milieu-inspectie?
Een absurd verbod. Des te absurder als men weet wat er in de oorspronkelijke huurovereenkomst tussen Stad en VTM (VMMa) is overeengekomen. Daarin staat letterlijk dat het de verhuurder (dit is Stad Kortrijk) niet is toegelaten om gedurende heel de huurperiode (dat is tot eind dit jaar) het gebouw te betreden. “Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enig ander reden.
Schepen en ambtenaren moet nu wel even gaan opletten!
Er is morgen met het stadsbestuur en de bvba Clausix (raadsman is Marc Verwilghen) een vergadering belegd om een en ander te bespreken over de bouwwerken en de huurovereenkomst voor volgend jaar. Een eventueel daaraan gekoppeld plaatsbezoek zal dus niet kunnen in gezelschap van schepen Wout Maddens, de burgemeester en een horde van ambtenaren.

Pure kafka is het.
En catch-22.
Dat de boekskes het daar niet over hebben.

Is het mogelijk om een bezwaar in te dienen over het feit dat je geen bezwaar kunt indienen?