Nog een laatste goedmenende waarschuwing gericht aan Claudio Dell’Anno maar ook aan Stad

Beste Claudio-Junior Francesco,
Amico,

U weet heel pertinent dat KW u een goed hart toedraagt. Niet voor niets immers vertellen we hier altijd tevens EN VOORTIJDIG over de flaters van het stadsbestuur. De redactie en directie van deze stadskrantblog heeft dan ook unaniem besloten om geen opmerking of bezwaren te formuleren ter gelegenheid van uw twee aanvragen tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
Dat zou nochtans heel goed kunnen, maar hier hopen we allemaal in Kortrijk dat die gele aanplakbrieven met de bekendmaking door stadsambtenaren zelf zijn aangebracht. Of op een of andere manier gepast geacht. Van groot belang is dit. Er is hier zo’n hoge ambtenaar die om de haverklap met fiets in stad rondrijdt. (In Mechelen bijv. verleent men deze service.)
Tijdens de lopende huurovereenkomst met de VMMa mogen zij wel niet binnen in uw Oude Dekenij, maar voor deze keer willen we samen met alle Kortrijkzanen die mogelijke huisvredebreuk maar al te graag door de vingers zien.

Zoals gezegd zijn de bekendmakingen niet reglementair aangebracht.
Herlees nog maar eens art. 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot een stedenbouwkundige vergunning.
De bekendmakingen worden aangebracht op een schutting of op een aan een paal bevestigd bord, en op de grens tussen het terrein en de openbare wegen evenwijdig met die openbare weg. Bij u hangen die affiches aan een raam in de achtertuin die daarenboven tot verboden terrein is verklaard.
Wel, als die aankondigingen door ambtenaren zijn aangebracht, dan draagt u bij deze onregelmatigheid niet de minste schuld (fallo, colpa).

Let nu even goed op, Claudie. Indien niet, dan begint het erop te lijken dat men u een loer wil draaien. Want, waarom geeft de wijkagent of een gemeenschapswacht (of een schepen?) u geen lichte wenk om orde op zaken te stellen? Stadsambtenaren worden geacht ten dienste te staan van de bevolking. Staat in hun deontologische code.

Duce Claudio, vlieg maar een keer uit in een Italiaanse koleire. Met redenen bekleed, ditmaal.
Stad zelf gaat namelijk zwaar in de fout. Volgens art. 8 van voornoemd besluit van de Vlaamse regering hangt het gemeentebestuur verplicht gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek (dat is hier begonnen op 25 september) de bekendmaking uit in het gemeentehuis. Onze vliegende reporter Diepe Throot is nog net even in weer en wind gaan kijken in de tochtige gang van het oude stadhuis. Geen bekendmakingen te zien onder de naam bvba Clausix.
Als het zover komt dat een heropening van het openbaar onderzoek nodig blijkt, dan is Stad medeverantwoordelijk daarvoor.

Onze grote vrees is nu dat uw restaurant niet zal kunnen heropenen op 15 oktober aanstaande.
Twee artikels van het regeringsbesluit werden flagrant overtreden. Twee. Of drie?
Welnu, beste Claudie, ons schepencollege lacht daar niet mee hoor.
Nog zeer recent is door dat College een bezwaarschrift tegen de bouw van een serie woningen en een studentenhuis in de Maandagweg gegrond verklaard. En weet u waarom? De bekendmaking (aanplakking van de gele affiche) gebeurde niet conform met artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering ! Naar aanleiding van dit bezwaar werd een nieuw openbaar onderzoek opgestart !
Claudio, het openbaar onderzoek in uw zaak duurt dertig dagen, te rekenen vanaf 25 september. De mogelijke bezwaarschriften worden na die periode pas behandeld en dat kan ook al een tijdje duren. Stel dat een of andere pipo een bezwaar oppert tegen de aanplakking in de veranda van uw restaurant Dell’Anno. Heropening van het openbaar onderzoek volgt dan. Wordt het intussen stilaan december eer u kan starten met de gevraagde verbouwingen?
Kafkaiaanser wordt het nog als een kommaneuker het erg vindt dat ook artikel 8 van het besluit werd genegeerd. Stad zelf in overtreding, wegens gebrek aan aanplakking in het stadhuis ! Stad zelf verantwoordelijk voor een verlenging van het openbaar onderzoek…
Dit alles voorspelt een lange procesgang…

Claudio en Gaëlle, heeft uw bvba de kosten betaald van aangetekende zendingen door het stadsbestuur gedaan? Waarom deze vraag, ja?
Indien niet, dan beging het bestuur alweer een flater. Dat zit zo. Kijk even naar art. 7: nog voor de aanvang van het openbaar onderzoek dient een gemeentebestuur aan alle eigenaars van aanpalende percelen per post een aangetekende zending te sturen om te berichten over een bouwaanvraag met openbaar onderzoek. Op kosten van de aanvrager.
Ge ziet, we pogen u zo goed mogelijk bij te staan. U te ontlasten van alle mogelijke kopzorgen.
Dat uw raadsman Marc Verwilghen maar vlug zijn surfplank aan de wilgen hangt, om meer tijd vrij te maken voor uw rechtvaardige zaak.

Een samenvatting, Claudio.
* Stad overtreedt art. 8. Misschien ook art. 7, maar u kan dit nagaan.
* Jij wellicht art. 5 als u de affiches tenminste zelf hebt aangebracht. Maar Stad corrigeert u niet en vertoont hiermee kwaadwilligheid.
* Stad heeft eind vorig jaar art. 3 én het gemeentedecreet zwaar geschonden. Geen onderzoek over de functiewijziging van de Oude Dekenij, geen goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad, ook niet over de huurovereenkomst met VMMa. Maar dat is oud vuil, waar geen haan meer naar kraait.

Nog even tussen ons, lieve Claudie ragazzo.
Betaalt VMMa nog de huur, nu het gebouw is verzegeld en niemand er nog kan van gebruik maken? Je mag er zelfs niet meer alleen binnen.

Claudie, veel sterkte toegewenst.
Houd er de moed maar in.
Moge het jou en Gaëlle goed gaan.

Passarà, passarà. Primo o pio.
Arrivederci.

Bij gelegenheid zal onze onderzoeksjournalist Diepe Throot u de namen bekend maken van al wie uw plannen wil ondermijnen. Dan kun je ze bij de heropening uitnodigen en ze daarbij op een bedje van stro een bedorven vis voorschotelen, gecamoufleerd door een van uw meesterlijke sausjes. En we nodigen het productiehuis uit van de serie “Mijn Restaurant”. Op VTM zien we die schijnheiligaards dan brakend de Oude Dekenij verlaten. We halen er ook de pompiers bij om het plein Sint-Maartenskerkhof en de muren van de kerk schoon te spuiten. Het laatavondjournaal zal gegarandeerd openen met deze item. Claudie, uw restaurant wordt wereldberoemd. Graag gedaan.