Stad Kortrijk denkt aan oprotpremie voor schepenen en burgemeester ook

In “Het Nieuwsblad” van 2 oktober dook plotseling tot eenieders verbazing (nou ja) het bericht op dat “stad” eraan denkt om voortaan een ‘oprotpremie’ uit te keren aan uittredende schepenen.

In het algemeen zou de psychiatrie zich wel een keer kunnen bekommeren over ziektebeelden bij politiekers. Dit even tussendoortjes.

Aanleiding van deze denkpiste is ongetwijfeld dat Рzoals afgesproken Рschepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) na slechts drie jaar trouwe dienst eind dit jaar eervol ontslag zal verleend worden. Men wil haar een pecuniair comfortabele terugvalpositie verlenen, zolang zij in de onmogelijkheid verkeert om terug aan de slag te gaan in een priv̩-hoofdbezigheid.
Ook schepen Hilde Demedts (CD&V) zou het aftrapppen begin volgend jaar, maar voor haar is de noodsitatie theoretisch wellicht minder erg aangezien zij sinds mensenheugenis een schepenambt heeft bekleed (met daarbij behoorlijk bezoldigde mandaten) en later van een royale pensioenregeing kan genieten. Dus, Hilde en Marie-Claire beogen samen te ploffen door het glazen plafond naar het nietsdoen. Helemaal infra, een voorstel.

Niemand weet wie op dit genereus idee is gekomen. Maar uit een bericht in “Het Laatste Nieuws” van vandaag lijkt het er bijna op dat waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) de bedenker of initiatiefnemer is. Hij staat straks ook voor een probleem als minister Stefaan er de brui aan geeft. Lieven staat in elk geval pal achter de invoering van zo’n oprotpremie. ( Al die gasten – lezer – die wij hebben verkozen om ons te vertegenwoordigen, denken aan alles. Ge kunt u dat niet voorstellen.)

Dat is nu toch geen deftig woord: een “oprotpremie”.
In publicaties over de rechtspositie (in het bijzonder de wedden en dergelijke) van uitvoerende mandatarissen heeft men het over bijv. een vooropzegvergoeding, een afscheidsvergoeding, een uitkering, wachtgeld, een uittredingsvergoeding, een ontslagregeling.

Vanavond rond 19 uur zal het er stuiven in het historisch stadhuis.
Er is een raadscommissie voorzien alwaar men dit gevoelig liggend voorstel “informeel” zal bespreken. De oppositiepartijen SPa en VB lieten al weten faliekant tegen te zijn. Wat de houding van Bart Caron van Groen zal zijn, valt nog af te wachten want als Vlaams Volksvertegenwoordiger zal hij ooit genieten van zo’n afscheidsvergoeding, ja – die men daarenboven als parlementariër nog mag cumuleren met andere inkomsten uit professionele bezigheden. Fractieleider Koen Byttebier van de VLD zit natuurlijk op hete kolen. Kan hij zijn schepen Marie-Claire (en later Wout Maddens) zo’n cadeautje ontzeggen? (Op zijn facebook liet hij alweer niet echt in zijn kaarten kijken. ‘Velen zijn tegen’, zo liet hij weten – ook bij de meerderheid.)
Andere raadsleden die vanwege hun parlementair mandaat kunnen genieten van een royale uittredingsvergoeding zijn Roel Deseyn, Philippe De Coene, Carl Decaluwé, Bart Caron en de ministers De Clerck en Van Quickenborne, Benieuwd of zij daar vanavond in het stadhuis zullen aanwezig zijn en hun stem verheffen. Kom allen kijken !

Eigenlijk komt het idee om ook aan lokale uitvoerende mandatarissen een soort ontslagpremie te bieden niet uit de lucht gevallen. Bij de ontwerpvoorstellen voor een nieuw gemeentedecreet is daar al heel wat om te doen geweest. En onlangs nog bij de voorstellen van de partijprogramma’s bij de Vlaamse verkiezingen van juni.
En zoals gezegd, sommigen vinden het schrijnend dat uitvoerende mandatarissen op alle bestuurlijke niveaus wel degelijk al van dit voorrecht genieten. Op provinciaal vlak bijvoorbeeld ook de gedeputeerden.

In maart/april van vorig jaar hield de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) een bevraging bij ongeveer duizend lokale uitvoerende mandatarissen. Die gaf als resultaat dat bijna 90 procent van hen zich kan vinden in het principe van een uittredingsvergoeding. Op grond daarvan heeft de VVSG een standpunt bepaald. Mist enige voorwaarden zijn vervuld is de vereniging niet tegen. Maar het is wel niet meer te verwezenlijken in deze legislatuur.
In Nederland krijgen wethouders na het aftreden sinds lang een uitkering.

Over dit alles later meer in een volgende bijdrage.
Eerst even naar het stadhuis !
Zoals steeds zal kortrijkwatcher als positivo komen aandraven met een constructief voorstel. Outplacementbegeleiding voor uittredende schepenen !