Oprotpremie voor Kortrijkse schepenen even uitgesteld ?

Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft in de Verenigde Raadscommissie van vorige dinsdag zonder enige motivering of toelichting het debat over een mogelijke vertrekpremie voor schepenen (en burgemeester) uitgesteld. Niemand vroeg er ook naar. Voorzitter Tone Sansen van de commissie niet. De fractieleiders niet. De aanwezige parlementariërs (De Coene, Deseyn, minister Q) niet. Niemand. Volksvertegenwoordigers Caron en Decaluwé en minister De Clerck waren afwezig. Bij een Verenigde Raadscommissie worden geen presentiegelden uitgekeerd. Dit even terzijde. Alhoewel het hier niet te pas komt. Soit.

Spijtig dat het zgn. informeel overleg niet kon doorgaan. Daardoor konden we niet (1 man in het publiek, geen journalist) genieten van de hersenkronkels bij de parlementariërs die van plan waren om de uittredingsvergoeding te verwerpen, terwijl zij zelf niet verstoken blijven van zo’n royale, jarenlange afscheidspremie.

Ja, een reden van het uitstel zal wel zijn dat er binnen de meerderheid (CD&V, VLD) in gemeenteraad en zelfs binnen het schepencollege geen eensgezindheid bestond over de voorgenomen maatregel. Schepen Wout Maddens bijvoorbeeld zou geen voorstander zijn. Dikke schuld van de initiatiefnemer (wie was dit nu eigenlijk?). Hij heeft de zaak heel slecht voorbereid. Geen draagvlak gezocht. Fractieleiders niet vooraf geraadpleegd. Een voorbereidende nota met een zo deskundig mogelijke pro-argumentatie (die wel degelijk kan) was in geen velden of wegen te bekennen.

Leden van de meerderheid genoten van het uitstel. Want uitstel is afstel, zo hopen zij als anti’s.
Ja? Dat staat helemaal niet vast.

Ten eerste om een concreet, feitelijk gegeven. Het Vlaams Belang was er als de kippen bij om het punt onmiddellijk te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 12 oktober aanstaande. Fractieleider Maarten Seynaeve wil weten waarom de invoering van een vertrekpremie is uitgesteld. Wat men nu wel had willen voorstellen qua modaliteiten en voorwaarden.

Ten tweede omdat het schepencollege nu wellicht zit opgescheept met een vervelend probleem.
Zal schepen Hilde Demedts nu niet geneigd zijn om zich aan haar zetel vast te klampen?
Wat uitleg is hierbij vandoen. Bij de vorming van het schepencollege zijn er tussen CD&V en VLD wat akkoorden gesloten over allerhande benoemingen. Zo werd afgesproken dat in 2010 schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zou vervangen worden door raadslid Filip Santy (CD&V-Middenstand). Zit al safe. Is daarnevens al voorzitter van Leiedal.

En Hilde Demedts door Christine Depuydt, allebei CD&V-middenstand. Maar niemand kon toen voorzien dat burgemeester Stefaan De Clerck zo vlug Kortrijk zou verlaten om minister te worden. Gevolg: Christine Depuydt werd eerder dan voorzien schepen-vervanger.
Wie schepen Demedts kent, acht het niet voor onmogelijk dat zij – bij gebrek aan oprotpremie – het logisch acht om nog wat op haar stoel te blijven zitten. Een deel van het bestuursakkoord is toch al vervuld? Depuydt is nu toch geplaceerd?

Ter info voor onze Kortrijkse lezers. Indien Hilde er toch de brui aan geeft, zal er zich een verwoede strijd afspelen tussen de raadsleden Pieter Soens en Patrick Jolie om de opvolging. Allebei van de middenstand en dan nog van Heule. De braafste zal winnen. Karakterieel is dat Soens. Anderzijds is de voormalige jonge turk Jolie al jarenlang in de run, en is het opvallend dat hij zich de laatste tijd zeer constructief opstelt. Hij ontpopt zich tegenwoordig als een echte positivo. Hij is in bepaalde kringen (voetbal) nog populair ook en wordt in de perceptie beschouwd als een ijverig raadslid.

Er is evenwel een fundamentele reden waarom men kan veronderstellen dat het invoeren van een uittredingsregeling in Kortrijk (en elders) niet noodzakelijk voor altijd is afgevoerd.
De vraag hiernaar voor en door lokale uitvoerende mandatarissen suddert sinds lang. Een volgende keer meer daarover.