Quote van de dag / BEGROTING STAD IS OK

Nog nooit gelezen dat een begroting OK is.
Volgens een kop in “Het Nieuwsblad” van 8 oktober is dit in Kortrijk wel het geval.

Overigens was de begroting niet OK.
Er ontbrak een essentieel document, zonder het welke in feite reglementair geen beraadslaging mogelijk is: het programma van de “werken” (de investeringen).
Raadslid Marc Lemaitre (SPa) was het die dit mankement vaststelde in de Raadscommissie.

De begroting is OK?
In gewone dienst is er voor dit dienstjaar een negatief saldo van 6,7 miljoen. Het algemeen begrotingsresultaat (over de jaren heen) is gedaald van bijna 2 miljoen naar 219.580 euro.
In buitengewone dienst: – 587.854 euro.
De investeringen dalen met 5,4 miljoen euro. Allerhande werken worden alweer uitgesteld. De gewone reserves zijn fel geslonken.

“Het Nieuwsblad” somt overigens zelf een aantal grote werken die alweer naar het volgend begrotingsjaar worden doorgeschoven. Maar de begroting is OK. (Waarschijnlijk gehoord op de persbabbel. Raadsleden zelf kunnen dat nog niet weten, gezien het ontbreken van het desbetreffend document.)

De begroting is OK?
Het is de tweede begrotingswijziging voor dit jaar; dus was de vorige althans niet helemaal OK.
Overigens spreekt men in Kortrijk sinds lang van het “budget”.

Volgende maandag bespreking van de budgetwijziging in de gemeenteraad.
Benieuwd wat de kop dan zal zijn in ons nieuwsblad.