Stadsadministratie Kortrijk bestempelt Claudio Dell’Anno als een kraker !

Zeg !
Is me dat een zware beschuldiging. Nooit gezien. Een Stad die een toch befaamd horeca-uitbater en uithangbord voor Kortrijk aldus in de picture brengt. Er moet iets zijn misgelopen. Gaan we naar een spraakmakend debat? Vindt de papieren perse het alles behalve en amper nieuws? Zijn Claudio en Gaëlle al op de hoogte? De raadsman van de cvba Clausix, Marc Verwilghen?

Als dat geen breaking nieuws is, zo midden in de nacht.
Lees nu maar vlug de goed geïnformeerde kwaliteitsstadsblogkrant van raadslid Marc Lemaitre, op kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.

Lokalen op de bovenverdieping van de Oude Dekenij zijn bezaaid met bedden, die nog onlangs duidelijk waren beslapen. Er is nog een bureau van Claudio gevestigd, en het TV-toestel bleek bij inspectie ter plekke nog warm aan te voelen. (Het pand is intussen verzegeld, uitgezonderd de voordeuren.)

Nu is het zo dat in een tweede huurovereenkomst (van 28 januari) tussen Stad en WTV (in verband met de serie “Mijn Restaurant”) enkel was toegestaan dat de lokalen 5, 6 en 7 op de eerste verdieping konden worden ingenomen gedurende de duur van het programma.

Heel dit gedoe is weinig bevorderlijk voor het imago van Kortrijk.
Daar nog bovenop: de Rodenburgs. Au fond klopt het allemaal.
Het is Kortrijk ten voeten uit !
Maar wij, Kortrijkzanen, kunnen daar niks aan doen. Als de wereld dat maar eens wou begrijpen. Dan zouden we al veel verder staan.