VZW De Kreun kreunt onder geldzorgen (1)

Woord vooraf
Opgepast. Ironisch stukje.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe concertzaal (15 oktober ll.) aan het Conservatoriumplein vroeg Stijn Roggeman, directeur van De Kreun, of stad Kortrijk de receptie financieel kon ondersteunen. Als tegenprestatie was De Kreun bereid om “Maak Kortrijk Mee 2009” in de kijker te zetten. Vlaggen, gastenboek, persruimte…

Zo’n vraag naar steun van een vereniging wordt traditioneel door het College zonder veel poespas gehonoreerd.
Geheel tegengesteld aan die traditie reageert de administratie ongewoon kribbig op de vraag van Roggeman.
Vooreerst stelt men dat het budget IMAGO van stad hiertoe niet beschikbaar is, aangezien het gaat om receptiekosten. Ook het budget PROTOCOL kan geen bijdrage leveren want dat moet rondkomen met 30.000 euro en er staan nog een paar projecten op til.
En last but not least – en dat is dus zeer ongewoon – verwijst het bestuur naar het feit dat de VZW De Kreun al geniet van uitgebreide steun. In 2007 kreeg de vzw een investeringstoelage van 125.000 euro. Er zijn de jaarlijkse werkingstoelagen. Dit jaar 26.000 euro. In juli beloofde het College 481.087 euro als prefinanciering van de nieuwe concertzaal. (Het lijstje van steunmaatregelen is onvolledig.)
Niettemin is het College bereid om toch voor 2.400 euro steun te verlenen aan de openingsreceptie. Hierbij verwijst men naar geen enkele begrotingspost.

Hoe komt men aan dat bedrag?
Met alweer een heel ongewone redenering. Stadsbestuur rekent op maximaal 300 personen en geeft aan elk 8 euro.

Van belang is dat het College hierbij de wens uitspreekt om voortaan voor alle grote receptie-momenten haar bijdrage te beperken tot 8 euro per persoon, met een maximum van 300. Dus bijvoorbeeld niet enkel voor de komende viering van het 30-jarig bestaan van De Kreun, maar ook voor bijvoorbeeld evenementen rondom Xpo, het nieuwe AZ Groeninge.

De vzw De Kreun (muziekcentrum, concertclub, popinfopunt, productiehuis, jeugdclub) is één van die vzw’s die in de loop der jaren van onnoemlijk veel (miljoenen) steun heeft kunnen genieten, ook van hogere overheden. Facilitair, en financieel. Geen mens die dat nog kan achterhalen. Geen raadslid dat het zal wagen om vragen te stellen over de financiering van de concertzaal en de werkingskosten van de club. Dat komt niet sympathiek over. Terwijl De Kreun een vzw is die gewoon niet kan bestaan zonder overheidsgeld (belastinggeld) en dus dient gecontroleerd door de vertegenwoordigers van die overheden.