vzw De Kreun kreunt onder geldzorgen (2)

Hoeveel kost de nieuwe concertzaal (niet verwarren met het muziekcentrum op hetzelfde Conservatoriumplein) van De Kreun? Hoeveel bedraagt de bijdrage van de belastingbetaler? Volgens Bart Geldhof (concertpromotor, productionmanager & administration) zijn de middelen voor het gebouw meermaals tot in krantenartikels en op WTV toe bekend gemaakt. “Breed uitgesmeerd”.
Probleempje is wel dat die cijfergegevens eindelijk eens zouden kunnen voorgelegd aan de gemeenteraad, middels een samenwerkingsovereenkomst met Stad. Iedere vzw die geniet van enkele luttele eurocenten aan stadstoelagen moet daar tegenwoordig uitgebreid verantwoording over uitbrengen.

Ja, de laatste tijd is men in de papieren perse overeengekomen om het ronde bedrag van 2 miljoen als totale prijs van het project naar voren te schuiven. Vraag is of hierin de voor- en andere studies zijn verrekend, en de erelonen. De BTW? De veiligheidscoördinator?
Vroeger luidde het dat de werken een investering zouden vergen van 1,8 miljoen (Het Laatste Nieuws 19/06/2008), een andere keer 1,78 miljoen (HLN, 8/03/2008), of 1,3 miljoen (HLN 2/12/2006). Nog vroeger 1,13 miljoen (Het Nieuwsblad 26/08/2004). Bon, de betonmuren zijn in de loop der jaren waarschijnlijk steeds dikker geworden.

Over de investeringstoelagen van overheidswege heerst de groots mogelijke onduidelijkheid.

Wat is de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap?

– De muziekclub kreeg 375.000 euro extra, nadat De Kreun al 400.000 euro ontving uit het Fonds Voor Culturele Infrastructuur (HLN 9 februari 2007).
– De Vlaamse Gemeenschap hoest 400.000 euro op (HLN 2 december 2006).
– De minister van Cultuur Bert Anciaux heeft 275.000 euro veil voor de nieuwe concertzaal. In het eerste dossier hadden we al 125.000 euro (HLN 11 februari 2006).
– De muziekclub krijgt 775.000 euro van de Vlaamse overheid (HLN 4 september 2007).
– Vlaanderen (Fonds voor Culturele Infrastructuur) gaf 950.000 euro (HN 16 oktober 2009).

Maar dit staat dan weer niet breed uitgesmeerd in de pers. Vanwege het Kunstendecreet krijgt de vzw volgend jaar 260.000 euro. (In 2008: 244.118 euro en in 2007: 240.000 euro). En een Kortrijks schepencollege van 8 juli laatstleden heeft het over een Vlaamse subsidie van 925.000 euro .

Over de steun vanuit de subsidiepot van Europa (Interreg en dergelijke) weet de pers weinig te vertellen.

– De kostprijs van de werken wordt gedragen door de Vlaamse overheid, de stad Kortrijk, de provincie en de EU (HN 6 november 2007).
– Wat de EU in petto heeft is nog niet helemaal duidelijk (HLN 24 september 2005).
– De Kreun hoopt op 283.000 euro van Europa (HLN 28 augustus 2004).

Het College heeft een keer in juli een overbruggingskrediet toegestaan aan de vzw De Kreun. Misschien kan ons dat wat wijzer maken over de hoogte van de Europese subsidie? Men verwacht de eerste uitbetaling ervan pas in februari 2010. Door deze vertraging kunnen liquiditeitsmoeilijkheden ontstaan binnen de reguliere werking (ja?) en voor de uitrusting van de nieuwbouw. Voor die uitrusting is een overbruggingskrediet nodig van 126.000 euro (voor 11 maanden) en voor de reguliere werking 95.000 euro (voor 9 maanden). Kunnen we daaruit besluiten dat uit de EU-trog 221.000 euro is gegraaid?

Doet de provincie ook een duit in het zakje?

Even de pers (van de dode bomen) raadplegen.
– De muziekclub krijgt 250.000 euro van de stad Kortrijk en de provincie (HLN 4 september 2008).
– De stad en de provincie betalen elk 125.000 euro (HLN 11 februari 2006).

We houden het dus gemakshalve bij die 125.000 euro. Best is natuurlijk altijd primaire bronnen raadplegen, in casu hier de notulen van de Bestendige Deputatie. Maar die zijn niet publiek ! Op de agenda zie je dan bijvoorbeeld nog een raadselachtig subsidiekanaal opduiken: “Overdracht van de provinciale cofinanciering van Anno’ 02 naar De Kreun in het kader van Interreg III A”. Om hoeveel geld ging dat?

Wat doet Stad voor vzw De Kreun en de concertzaal?

Voor de reguliere werking van de vzw onnoemlijk veel. Al van toen de jeugdclub nog in Bissegem was gevestigd. Bij de verhuis naar het muziekcentrum en Limelight ook nog veel facilitaire hulp. Als werkingstoelage zal De Kreun dit jaar weerom 26.000 euro opstrijken. In het stadsbudget onder de naam: “jeugdmuziekprogrammatie”.
De investeringstoelagen zitten in de stadsbegroting verscholen onder een post “bijdragen in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden”. (De vzw De Kreun is een overheid??) Daar staat een bedrag op van 2,1 miljoen. In 2007 putte men hier 125.000 euro uit voor de concertzaal.
Maar Stad doet nog veel meer…

Tot een andere keer !