Meer centen voor senioren gevraagd

Tone Sansen !
Om geld te halen uit de Europese subsidiepot zoekt Roeselare partners voor een project met betrekking tot de uitdagingen en kansen van demografische ontwikkelingen. Dit INTERREG IV A 2 project heeft als doel innovatieve strategieën te ontwikkelen om de levensomstandigheden en mogelijkheden van senioren in steden te verbeteren. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere wonen, zorg, communicatie, sociale activiteiten en armoedebestrijding. Het project zal een totale looptijd hebben van drie jaar.

HALLO, Tone Sansen !
Interesse in die subsdiepot? Neem als de bliksem contact op met bart.marechal@roeselare.be. En probeer op Tinternet de website van het 2 Zeeënprogramma van Interreg IVA 2 op te sporen.

Tone Sansen is van oudsher voorzitter van onze Stedelijke Ouderenadviesraad, de SOAR waarvan weinig ouderen van dagen weet van hebben. En ze zijn met velen, die oudjes. In Kortrijk telt men 26,27 procent personen ouder dan 60 jaar. Dat is meer dan een kwart van de bevolking.Tien jaar geleden ging het nog om 23,70 procent. En wegens het onrustwekkend lage sterftecijfer blijft die verzilvering binnen de vergrijzing maar toenemen. Het aantal 80-plussers binnen de populatie van 60+ bedraagt nu al 23 procent. Vorig jaar 4.581 personen. KORTRIJK JONGT !

De gevolgen laten zich raden.
Het busverkeer loopt vertragingen op omdat die oudjes hemeltergend traag opstappen. Idem aan de kassa van den Aldi: vrouwtjes die hun portemonnee niet vinden. Overal hangouderen die de nieuwe zitbanken in stad ergonomisch testen. Sanseveria’s aan de ramen. Slierten van rolstoelgebruikers die de wegen teisteren. We glijden uit over de verloren pedometers.

Van die SOAR nog nooit enig advies gezien.
Stad Kortrijk heeft zelfs nog geen Ouderenbeleidplan. Een goede maand geleden pas kwam er op de website van Stad een oproep om mee te werken aan zo’n beleidplan. Vier werkgroepen zal men oprichten. Terwijl men even zo goed het Roeselaarse beleidplan kan afschrijven. (Om te weten hoever men daarmee staat, bellen naar de ouderenconsulente Catherine Dupont.) En is dat behoefteonderzoek bij senioren nu al bijna klaar?

Voor bejaardenzorg (toelagen aan seniorenverenigingen zoals OKRA) heeft Stad dit jaar 26.528 euro veil. (Vergelijk met jeugdzorg: 605.068 euro.) Daarvan gaat 1.293 euro naar Tone Sansen. Met de laatste budgetwijziging is daar nog 500 euro bovenop gekomen.

Incontinentiemateriaal

Begin 2004 heeft raadslid Sansen bekomen dat men een aankoopsubsidie kan verkrijgen van 100 euro voor de aankoop van herbruikbare luiers OF incontinentiemateriaal. Sindsdien zijn er per jaar maximaal 18 aanvragen geweest. Me dunkt niet voor bejaarden. Het begrotingsartikel waaruit hiervoor geput wordt draagt de naam “putwateranalyse”.