Kabinetsmeisjes stoelendansen

Lang geleden kon enkel de burgemeester zich een of andere kabinetsmedewerker en chauffeur veroorloven. Toen de CD&V zich voor het eerst in de Kortrijkse geschiedenis gedwongen zag om een coalitie te vormen, begon schepen Philippe De Coene (SP) algauw ook de noodzaak aan te voelen aan een helpdesk. Op de duur kreeg hij zelfs twee medewerkers, naar zijn zeggen om in de gaten te houden wat zijn CD&V-collega’s zoal uitspookten. En omwille van het gelijkheidsbeginsel kreeg iedere schepen dan maar een aantal medewerkers in de schoot geworpen.
In 2002 werd er een personeelsformatie bepaald van 12 mogelijke functies. Eén kabinetschef, drie attachés, zes bedienden en twee chauffeurs. Per kabinet sprak men van 0,5 VE bedienden met een totaal van 4 VE, plus 2 voltijdse attachés. Soort bestuurskundige wiskunde.
Die personeelsformatie is sindsdien nooit aangepast aan de werkelijke toestand. En het is in de 9 kabinetten een komen en gaan van personeel.

Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Zo nu weer.
Ergens na de zomer is de trouwe kabinetschef van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerk vertrokken naar het kabinet van de minister van Justitie in Brussel. Christiaan Lecluyse, bijgenaamd de geheimzinnige sfynx. Doet aldaar nu aan communicatie en secretariaat van de minister maar wordt nog volledig ingelicht over de notulen van het Kortrijks schepencollege.
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft Chris nu tot eenieders verrassing vervangen door Véronique Lambert. Verrassend om meerdere redenen. Véronique was sinds 2007 en tot op heden conservator van het Museum 1302. Voorheen (vanaf 2004) coördineerde zij ons erfgoedbeleid. Van opleiding is Lambert historica, gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis. Zij heeft ook een Master in cultuurmanagement behaald. Met andere woorden, men had haar eerder dan bij Borat kunnen verwachten in het kabinet van de nieuwe schepen van cultuur, Christine Depuydt.
En, wat nu met ons Museum 1302 ? Moet in een tweede ronde nog een erkenning krijgen…

De vrouwen van VLAANDEREN zijn oververtegenwoordigd in de kabinetten van het Kortrijkse College. Het glazen plafond is ingestort.
Bij het begin van deze bestuursperiode kon men in de wandelgangen van het (oude) stadhuis gemakkelijk stuiten op ene haastige Vere, of Karolien, Evelyn, Amélie, Sabine, Gerda, Veerle, Véronique, Ellen, Fabiene, of Mariane. Een aantal daarvan zijn verdwenen of vervangen of verhuisd naar een ander kabinet zodat men dit jaar ook aan een copieermachine kan te maken hebben met een ronddravende Greet, of Evi, Nathalie, Katrien en Cathérine Marie-Josèphe.
(Wat er kan verbazen is dat al die kabinetards Рuitgenomen ̩̩n Рnooit naar de gemeenteraad komen om hun baas in het oog te houden of bij te staan.)

Sinds begin dit jaar zijn we helemaal de tel kwijt. Het verdwijnen van Stefaan De Clerck en de komst van schepen Depuydt heeft geleid tot vele vervangingsaanstellingen en wijzigingen in de kabinetsaanstellingen. Ene Benjamin van Stefaan waar we nog nooit van hadden gehoord is weg naar Brussel. Veerle is opnieuw naar de administratie. Vere en Greet slopen van het bureau van de burgemeester naar dat van Depuydt. Karolien, Evelyn en Ellen naar dat van Lybeer. Evi vertrok van bij Hilde Demedts en is vervangen door Elise. Amélie van Maddens heeft plaats geruimd voor Nathalie en Katrien. Enzovoort.

We zijn waarlijk de tel kwijt.
Voor de historie even de toestand schetsen van begin 2007, het begin van de legislatuur.
* Burgemeester Stefaan De Clerck had ter zijner beschikking: 1 chef (voltijds), 1 attaché (voltijds), 2 bedienden (4/5 tijds en 1/2) en 1 chauffeur (4/4). Slechts één vrouw, en we zeggen niet wie. Totaal: niet minder dan VIJF assistenten.
* Lieven Lybeer: 1 vrouwelijke attaché en twee vrouwelijke bedienden (3/4 en 1/4).
* Wout Maddens: 1 attaché (4/4) en 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Stefaan Bral: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Guy Leleu: 2 vrouwelijke bedienden (4/5 en 1/5).
* Alain Cnudde: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Hilde Demedts: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Jean de Bethune: 2 vrouwelijke bedienden (elk 1/2).
* Marie-Claire Vandenbulcke: 1 vrouwelijke bediende (breuktijds?)

Tijd om 5/5 tijds te vragen dat de gemeenteraad een keer inzicht krijgt in de huidige stand van zaken. Raadsleden willen weten wie zij aan de lijn krijgen bij een kabinet, ja toch?

Volgens een decreetsbesluit van 12 januari 2007 beslist de Raad over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel. Er is ook een evaluatie voorzien in dat besluit.

Wat kosten die kabinetten?
Netto een beetje meer dan 2 miljoen euro. Waarvan personeel zoiets van 1,7 miljoen en werkingskosten ca. 300.000 euro.