Het hondenpoepbeleid wordt strategisch omgebogen

Rees een tiental jaar staan op diverse strategische plaatsen in onze stad hondentoiletten. Op vandaag zijn verscheidene van deze installaties aan herstelling of vervanging toe. In het kader van zowel het strategisch meerjarenplan als van het milieubeleidsplan 2008-2013 zal schepen van milieu Stefaan Bral evenwel zes hondentoiletten wegnemen. Waarom? zult u zeggen. Omdat ze niet correct worden gebruikt, tiens. Ze worden gebruikt voor sluikstort, of om er kattebakvulling in te deponeren. En in sommige toiletten worden veel zakjes gevuld met hondenpoep aangetroffen, wat nu ook weer niet de bedoeling is.
Honden uit de buurt van de Begijnhofstraat, de Druartstraat, de Goedendaglaan, de Loodwitstraat, de Nachtegaalstraat en de Dam (waar minister Stefaan De Clerck woont) zullen het voortaan zonder toilet moeten stellen.
Maar gedurende de eerste helft van dit jaar hebben ambtenaren van schepen Bral vastgesteld dat een aantal installaties wél correct gebruikt worden. Die negen mogen blijven: Beeklaan, Gaststraat, Verlindestraat, Kransvijver, Rubensplein, Rooseveltplein, Rietput, parking Watermolen en Winterland.
Voor de toiletten die oneigenlijk worden gebruikt (zakjes met daarin hondenpoep) is een goed alternatief bedacht. Men zal daar in de plaats een afvalbakje voor poep plaatsen, voorzien van een dispenser mét zakjes. Dertig van die afvalbakjes worden aangekocht, maar slechts 15 dispensers. De aankoop is gegund aan de firma Plastic Omnium. De prijs per vuilbakje (613 euro, zonder BTW) viel wel merkelijk duurder uit dan die van een concurrerende firma (450 euro), maar de bakjes van Plastic Omnium ogen volgens iemand mooier en beschikken over een opslorpend patroon dat kwalijke geuren zoveel mogelijk tegenhoudt. Overigens zijn de bakjes van de laagste inschrijver te fel gekleurd.
Totaal bedrag voor de aankoop van bakjes en dispensers: 25.763 euro, incl. BTW.

Maar nu.
Schepen Bral voorziet ook electorale winst met zijn nieuw hondenpoepbeleid.
De retributie op het afleveren van hondenpoepzakjes wordt afgeschaft !
Op vandaag kunnen Kortrijkzanen poepzakjes aankopen voor 1 euro per rol van 25 zakjes. Maar bijna niemand koopt die! Dit jaar (tot en met september) gingen er slechts 211 rolletjes over de toog. Zodus kunnen we die retributie maar beter afschaffen, nu dispensers die toch gratis leveren.
Benieuwd hoe lang het zal duren eer die dispensers uitgeput geraken. (Door zakkenrollers.)
En wat moeten de handelaars die poepzakjes verkopen doen met hun stock?
Dat schepen Bral daar maar eens op antwoordt op de volgende gemeenteraad !

P.S.
Bral koopt nog 40 zwerfvuilbakken van 50 liter (29,50 euro) met 20 deksels (11,95 euro) en 20 afvalbakken van 240 liter (34,50 euro). Ook gegund aan nv. Plastic Omnium voor een totaal bedrag van 2.551 euro.

Een nawoord van de redactie.
KW meldt dit soort trivialiteiten niet graag. Maar de directie (aandeelhouders) en uitgeverij van deze stadsblog verplichten er ons toe. Crisis in de media! Faits divers en dit soort ‘human interest’ berichtgeving doen het aantal lezers stijgen en daarmee ook de inkomsten uit advertenties. Aldus de directie. Onze redacteurs zien af van een wilde staking, want dan dreigt de directeur met ontslagen en vervangingen door goedkope freelancers, – die er althans volgens de mening van de senior writer niets zouden van bakken.
Onze excuses.

Een laatste en nu poëtisch snoepreisje voor schepen Vandenbulcke

Zoals afgesproken bij de vorming van de CV&D-VLD-coalitie zal schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) in januari opnieuw plaatsnemen op de banken van de gewone raadsleden. Zonder enige verhoopte “oprotpremie”. Niet erg.
Tijdens haar bewind heeft zij Рm̩̩r dan andere schepen Рde gelegenheid gehad om deel te nemen aan buitenlandse expedities. Tochten die overigens niet veel te maken hadden met haar bevoegdheden (bruiloften en administratieve vereenvoudiging).
Voor zover onze redactie daarvan op de hoogte was, bracht Kortrijkwatcher daarover verslag uit. Bijvoorbeeld over haar avonturen in Dakhla (Marokko, november 2008) en over de honneurs die zij in naam van ons allen waarnam bij de Royal Windsor Military Tattoo (Maidenhead, mei 2009). Getuigen zeggen dat zij er nog altijd niet goed van is en bij die uitstappen veel heeft bijgeleerd. TE LAAT.

Vandaag, of ten laatste morgen vertrekt Marie-Claire VDB (zoals steeds vergezeld door haar partner) opnieuw een keer naar onze Italiaanse zusterstad Frascati. Daarbij – wat dacht u anders? – in compagnie met waarnemend burgemeester Lieven Lybeer met eega. Onze burgermoeder Connie, waarvan we nog niet helemaal weten of dit alles haar bevalt.

U raadt nooit waarom of waarvoor deze culturele reis van onze culturele afgevaardigde mandatarissen nodig is. De toegevoegde waarde voor ons, Kortrijkzanen nu even vooropgesteld. (Waarom is de nieuwe schepen van cultuur niet van de partij?)

In Frascati is al geruime tijd een soort kunstenfestival aan de gang. Met de 49ste Edizione Premio Nazionale di poesia Frascati. Burgemeester en schepen zijn nog altijd de overtuiging toegedaan dat zij de opening van de cerimonia gaan meemaken, maar morgen sabato 28 Novembre gaat het wel degelijk om de finalisti.

Marie-Claire en Lieven, voor het te laat is nog vlug even dit lezen.
Wie wordt de victore? Carlo Carabba? Ennio Caballi? Cesare Viviani? Per informazione: Associazione Frascati Poesia. Segreteria del premio: Rita Seccareccia. Tel. 06/9420288. Raadpleeg de website van de commune di Frascati, of van de Associazione.

Hoelang het viertal in Frascati blijft is niet geweten. Twee nachten? Komt er nog een uitstapje in Rome? Er is een budget van 700 euro voorzien als verblijfskosten.
Maar dat er duchtig zal gegeten en gedronken worden (die wijn aldaar!) staat wel vast. Budget voor maaltijden: 750 euro.
Voor de reiskosten: 1.400 euro.
Relatiegeschenken: 150 euro. (Kookboeken van Dell’Anno, aangekocht door Stad?)
Totaalkost van het uitstapje geraamd op 3.000 euro. (De onkostennota zullen we nooit kennen.)

Eigenaardig dat onze door Frascati uitgenodigde Kortrijkse afvaardiging zelf de kosten moet dragen. Gaat het wel om een officiële uitnodiging?
Op de website van de commune di Frascati of van de ‘Premio Nazionale di poesia Frascati’ geen spoor van een Kortrijkse delegatie.
En op de website van de gemeente (città met iets van 20.000 inwoners) zelfs geen spoor van Kortrijk als zusterstad…

Nu nog twee positieve, constructieve voorstellen.
* Wordt het geen tijd om al dat gedoe met zustersteden (jumelages) een keer kritisch te bekijken? (Een idee dat zijn tijd heeft gehad, en nu enkel dient voor onnozelheden.)
* Burgemeesters en schepenen dienen aan de gemeenteraad verslag uit te brengen over hun studiereizen. Zo ook op de website van Stad.

STRAKS GAAN WE WEER NAAR WUXI !
Niettegenstaande dat deze plaats heel ver afgelegen is, zal onze electronische sterreporter van KW ongevraagd de reis op eigen kosten meemaken. Zien wat dat geeft.

Oude schepen Destoop “begeleider” van nieuwe schepen Santy

Ja, hoe moeten we dit nu weer uitleggen?

Bij de coalitiebesprekingen eind 2006 met de CD@V-top wonnen de onderhandelaars van de VLD het pleit door slechts anderhalve schepenzetel op te eisen. (SP.a vroeg er drie.) Men sprak af dat de tweede VLD-schepen Marie-Claire Vandenbulcke slechts tot eind dit jaar (tot halfweg de legislatuur) het ambt zou vervullen en vanaf januari 2010 zou opgevolgd worden door huidig CD@V-fractieleider Filip Santy (1.278 naamstemmen).
Deel van de deal was ongetwijfeld dat het mandaat van voorzitter van de almachtige intercommunale Leiedal in handen zou blijven van de CD@V. Want de toenmalige voorzitter Frans Destoop wou absoluut dat zijn poulain die functie in handen zou krijgen. Die poulain is Filip Santy, uit Aalbeke.

Frans Destoop was een machtige spilfiguur in de Kortrijkse politiek. ACW-kopman. Eerste schepen (stadsontwikkeling, wonen). Voorzitter van de Raad van Bestuur van Leiedal. Bestuurder van de intercommunale “crematorium”, van de VVSG, van REBAK, van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Gewezen voorzitter van het OCMW. Ooit eens waarnemend burgemeester geweest toen burgemeester Stefaan De Clerck partijvoorzitter werd.

Frans Destoop gaf al in maart 2005 te kennen dat hij niet meer zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. “Tijd voor verjonging. Anderen kansen geven.” U kent dat. (Hij was tevens tegen een kartel met NV-A.)

Maar Frans kon uiterst moeizaam de politiek vaarwel zeggen. Bleef in de publieke tribune nog wat komen kijken naar de gemeenteraad. (Pas nu verstaan.) Bleef nog een tijdje bij Leiedal. Verhief daarna zijn poulain Santy tot Leiedal-voorzitter. Maakte hem CD&V-fractieleider. En intussen ontpopt Destoop zich tot op vandaag zowat als onderburgemeester (graaf) van de deelgemeenten Aalbeke en beetje Marke. Zet nu en dan een politieke buurt-actie op touw. Gebiedswerking.

Maar: TIJD VOOR VERJONGING !!
Nu reeds – in november – heeft raadslid Filip Santy het Schepencollege ervan kunnen overtuigen om in januari niemand minder dan Astrid Destoop aan te stellen als zijn toekomstige “kabinetschef”. (Tot op heden krijgt hij slechts die éne kabinetsbediende.)
Astrid is de dochter van Frans. Geboren in 1983. Studeerde in Gent Slavische Talen en Culturen. Werd daarna nog master in “meertalige bedrijfscommunicatie”.

Goed zo, Frans.
Met Filip Santy als schepen en dochter Astrid in tandem krijgt u het achter de schermen opnieuw voor het zeggen. Een nieuwe kans. Als begeleider. Coach. Ja, actor.
Want uw weet dat Santy er zich niet zomaar zal bij neerleggen om de triviale bevoegdheden van schepen Marie-Claire Vandenbulcke over te nemen. “Bevolking en Administratieve Vereenvoudiging” zal play-boy schepen Alain Cnudde graag van Marie-Claire overnemen.
En Filip krijgt van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer alles wat u vroeger altijd al ter harte nam: wonen, welzijn, misschien stuk sociale economie. Zoiets. Op naar een grote electorale score voor de ACW-vleugel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Welkom terug, Frans.

P.S.
Filip Santy is sinds 27 maart 2007 formeel de baas bij Leiedal. Naar eigen zeggen (zie KW van 1 september 2008) aldaar à rato van 1 dag om de 14 dagen actief. Dat schepenambt in duo met dochter Destoop kan er dus wel bij. Astrid! Zijn website wat updaten.

De gemeenteraad: de wat?

Het is onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot die met deze kop ter redactie kwam aandraven. Afgekeurd door de eindredacteur van ‘kortrijkwatcher’ wegens te blasfemisch en niet academisch passend in deze kwaliteitsstadsblog.
Maar toen secretaresse fluisterde dat zijzelf deze ondertitel had gevonden in hoofdstuk 5 van een heuse doctoraatsthesis van socioloog Thomas Block, gingen zowel de seniorwriter als de eindredacteur en verantwoordelijke uitgever overstag.
Als een doctor in de politieke wetenschappen, verbonden aan de Gentse faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, zo’n lichtjes spottende kop gebruikt om zijn mening weer te geven over het bestaan en de werking van de Kortrijkse gemeenteraad, – dan wij ook. Aldus onze secretaresse.

Thomas Block heeft kortelings geleden de besluitvormingsprocessen en de beslissingsmachten in Kortrijk onderzocht bij drie grote stadsontwikkelingsprojecten alhier. Te weten: de Leiewerken, het Buda-eiland en de komst van het megawinkelcentrum “K in Kortrijk”. De algemene teneur is dat de gemeenteraad in dit alles niets had in de pap te brokkelen.

Zie nu eens wat doctor Thomas Block zoal poneert op bladzijde 172-173 van zijn proefschrift (maart 2009).

Over de gemeenteraad kunnen we relatief kort zijn, zo zegt hij.
De macht van de gemeenteraad wordt als (zeer) beperkt ingeschat door de Kortrijkse actoren. (Doctor heeft nogal wat burgemeesters en schepenen en ambtenaren en externe insiders geïnterviewd.) Enkelen stellen zelfs dat de vorige legislatuur de zwakste gemeenteraad was sinds lange tijd, zeker langs de kant van de oppositie. Een oorzaak zou liggen bij het feit dat de ‘mondige’ socialisten’ verhuisden van oppositie naar meerderheid. (…) Het evenwicht tussen college en gemeenteraad blijft momenteel ongezond. (Ha, momenteel ook!)

Enkele Kortrijkse politici en ambtenaren bestempelen de raad eenvoudig weg als een soort goedkeuringsmachine. Gewone raadsleden zouden amper op de hoogte zijn van veel lopende dossiers en er amper in slagen degelijke en kritische vragen te formuleren. (…) Voldoende ruimte, tijd, financiële middelen en inhoudelijke capaciteit ontbreken grotendeels. Fractieleiders zouden hier niet kunnen aan verhelpen.

We parafraseren nu wat.
Raadsleden van de meerderheid staan in de schaduw van het college en moeten op zoek gaan naar een interessante niche om vervolgens al dan niet samen met een schepen te scoren. Raadsleden uit de oppositie worden vaak vakkundig genegeerd en missen bovendien ondersteuning vanuit de de administratie. (…) Gemeenteraadsleden trachten zich dan maar te profileren door zorg te dragen voor hun deelgemeente. Andere methode om gehoord te worden is volgens ingewijden het beroep doen op de media met straffe verhalen. (Ja!)

En zo gaat dat maar verder.
Kortrijkwatcher is niet verantwoordelijk.

Het stadsbestuur zou er best aan doen om de doctoraatsthesis van Thomas Block cadeau te geven aan alle raadsleden, topambtenaren en journalisten. Het spreekt vanzelf dat kortrijkwatcher intussen – en voor lang – gretig zal putten uit de meesterproef van Thomas Block. U hoort er nog van.
Frappant is dat huidig schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens niet werd geïnterviewd.

Een boeiend maar ongelezen Bulletin van Vragen en Antwoorden

Gemeenteraadsleden kunnen vooraf schriftelijke, politiek getinte vragen indienen die dan ter zitting worden beantwoord. En mondelinge actualiteitsvragen.
Maar er is ook een Bulletin van Vragen en Antwoorden waarbij men eerder technische kwesties aan de orde stelt. Informatieve vragen. Dat Bulletin verschijnt in principe maandelijks, maar in de loop van dit jaar verscheen er geen nummer in de maanden april en augustus. Soms krijgen de vragen ergerlijk laat een antwoord. Vragen van Bart Caron bijvoorbeeld, daterend van april, kregen pas in juni en juli een respons. Een vraag van Roel Deseyn uit de maand maart pas in oktober.
De interessante antwoorden krijgen nooit weerklank in de pers. Opvallend is ook dat raadsleden verder niks uitrichten met het antwoord. Er is geen follow-up.

Raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) is recordhouder-vraagsteller. Negen in aantal en er zijn er zeker nog drie hangende voor de december-editie. Niet van de minste: over de financiering van het Handelsdistrict, de investeringen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem en de gage voor mandatarissen in intercommunales.
Hij wou weten hoe het nu zat met de toelagen voor het migrantencentrum en het Provinciaal Integratiecentrum, nu SOM genaamd.
Hoeveel starterpremies werden in de loop der jaren uitgereikt? Eén in 2008. En hoeveel leegstandpremies? Vorig jaar twee.
Werkt die verkeerscommisie wel?
Hoeveel rijbewijzen werden er ingewisseld? Vorig jaar 62.
Aantal hinderattesten voor handelszaken bij openbare werken? Vorig jaar 22, alleen al voor de Zwevegemsestraat.
Beantwoordt de Verbroedering der Vaderlandse Maatschappijen aan de criteria om een toelage te verkrijgen. Ja.
Hoeveel steun kreeg het restaurant Dell’Anno van Stad? In totaal 10.346 euro. (Zonder de 50.000 voor verbouwingen.)
Hoe staat het met de vrijwilligers-praatgroepen nederlands in de basisscholen?
Hoeveel regularisatieaanvragen kwamen er binnen bij de dienst vreemdelingen? Tussen 15 september en 15 oktober: 26. Daarvan kregen er 13 een positief resultaat.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) liet zich ook niet onbetuigd. Zeven vragen.
Kennen de herbruikbare luiers enig succes? (Neen.)
Voor wanneer snelheidsbeperkingen in de Moeskroensesteenweg?
Waar kunnen mobilhomes nu parkeren?
Wat doet men tegen het wild parkeren in Heule?
Geef een overzicht van de Europese subsidies voor Kortrijkse projecten? (Zie kortrijkwatcher.)
Hoeveel kosten de “Secret Gardens”. (Zeer onbevredigend antwoord.)
Over de vergunningen voor het rooien van bomen. (Het antwoord van november is niet correct en zal verbeterd in het decembernummer van het Bulletin.

Raadslid en federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) hield het bij vier vragen.
Wat doen de stadsdiensten met verouderde PC’s? Aan de Kringloopwinkel schenken. (Vroeger wou men die tegen gunstprijsje exclusief kwijt aan stadspersoneelsleden, maar die weten inmiddels wat ze daarmee in de kuip krijgen. Niemand wil die nog.)
Over het gebruik van een “Open Document Format”. (Niet verstaan.)
Werd de website van Stad gehackt? Neen.
Wie moet de gewestwegen onderhouden? (Het stadsbestuur zal zo spoedig mogelijk hierover berichten. Nog niet gebeurd.)

Zes andere raadsleden hebben elk één vraag gesteld.
Twee daarvan zijn zeker noemenswaardig.
Uit een Graydon-studie bleek dat Stad een slechte betaler is. Een vraag van raadslid Marc Lemaitre (SP.A) hierover werd in eerste instantie moeizaam beantwoord. Later bleek het rapport van Graydon niet accuraat en werd een en ander rechtgezet. Stad is wel een stipte betaler.
Raadslid Patrick Jolie (CD&V) vroeg zich af wat Stad bijdraagt aan De Lijn. Onnoemlijk veel. 131.110 euro. Is een stukje waard in de pers.

Minister Vincent Van Quickenborne (VLD) pakte in het nummer van februari uit met een vorm van dienstbetoon voor zichzelf. Wou een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek in de Minister Tacklaan.
Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe De Coene (SP.A) wou weten wanneer de R8 (ter hoogte van de brandweerkazerne) wordt doorgetrokken. Stad wist het niet. Als volksvertegenwoordiger kan Philippe het nu ongeveer weten. (Die doortrekking riskeert dichtbij de woning van een schepen te komen. Even tussendoor, hier.)
Raadslid Petra Demeyere (SP.A) had het over de parkeersituatie in de Sint-Rochuslaan.
Raadslid Johan Coulembier (CD&V) had het over de busverbindingen met Bellegem.

Het mag een wonder heten dat het onafhankelijk raadslid Eric Flo geen vraag in petto had voor het Bulletin. Misschien kent hij er het bestaan niet van.
De CD&V-fractie telt elf leden. Twee daarvan stelden vragen. Eén belangrijke vraag die nog een duidelijk antwoord behoeft.
De VLD zeven leden. Eén onbelangrijke vraag.
SPA zes leden. Eén, ja twee belangrijke vragen.
Groen twee leden. Caron stelde twee à drie belangrijke vragen.
Vlaams Belang telt vijf leden. De fractieleider stelde een aantal belangrijke vragen.

P.S.
Het Bulletin is (een beetje moeilijk) te vinden op de Kortrijkse website.

Foruminvest verkoopt K in Kortrijk nog voor het opengaat

Dit bericht vandaag de krant “De Tijd” (pag.6).
De Nederlandse vastgoedontwikkelaar Foruminvest praat over de verkoop van het shoppingcenter met het Duitse fonds “Union Investment Real Estate”, het vroegere Difa. De vraagprijs zou in de buurt liggen van 180 à 200 miljoen euro.

Kortrijkwatcher dacht op 17 oktober 2007 dat de NV Sint-Janspoort (speciaal opgericht voor het project) een investering voorzag van 160 miljoen. Voor de aanpak van het openbaar domein en nog wat andere plannen ter gelegenheid van de komst van het (multifuctioneel) megacomplex had Stad zowat 15 miljoen euro veil.
De NV St-Janspoort heeft middels een charter met Stad (SOK) allerlei verplichtingen op zich genomen die de Kortrijkzanen niet zullen vergeten. Geen vergeten werken !

Ook Kortrijk bereidt zich voor op het Belgisch Europees Voorzitterschap

België is in de tweede helft van volgend jaar opnieuw een keer voorzitter van de Raad van de Europese Unie.
En dat zal Kortrijk (en Ieper) geweten hebben.
Stefaan De Clerck, nu minister van Justitie, wil op 29 en 30 november 2010 alhier in het kader van het Europees Justitieel Netwerk een congres organiseren om een Europees model uit te werken over grensoverschrijdende samenwerking. Daar moet wat “reflected glory” aan te pas komen, dus zal onze titelvoerende burgemeester daar een politiek luik aan koppelen waarbij een aantal (vijf?) collega-ministers van Justitie zullen uitgenodigd worden. In totaal verwacht men ca. 130 magistraten en politiemensen uit de EU. Stefaan De Clerck verwacht hierbij ondersteuning van Stad (zaal, faciliteiten, hotelreservering, recepties), maar voorziet nog een Europees budget van 70.000 euro.
De dienst Toerisme (van Lieze) heeft intussen nu al opdracht gekregen om contact op te nemen met de Minister van Buitenlandse Zaken (Leterme!) om het potentieel van de Kortrijkse horeca voor te stellen in het licht van de Europese Top van Ministers in Ieper.

Horeca weet nergens van. vzw Feest in Kortrijk (FIK) ook niet. Raadsleden niet. Eigenlijk niemand. Vleva niet. Task Force niet.
Staat allemaal niet te lezen in de papieren perse van de dode bomen.
Jammer.
Want Stad Kortrijk voorziet in die tweede semester van 2010 ook allerhande plaatselijke evenementen in het kader van een off-programma.
Dat zit zo.

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap kunnen alle mogelijke organisaties uit het “middenveld” (inbegrepen dat van Kortrijk) allerhande evenementen voorstellen met het oog op het verkrijgen van een Europees label. Bijvoorbeeld culturele initiatieven in de ruime zin van het woord (ook sport, folklore). Of niet-culturele evenementen zoals colloquia, seminaries, conferenties met een internationale (Europese) dimensie.
Stad Kortrijk deed bij ons weten hierbij geen publieke oproep bij ons plaatselijk middenveld om voorstellen in te dienen. En dit terwijl de kandidaturen ten laatste op 7 december moeten ingediend bij Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva). Die voorstellen worden dan uiteindelijk doorgespeeld naar een federale Task Force van staatssecretaris Olivier Chastel.

Het ziet er wel naar uit dat minister De Clerck met ons Schepencollege al min of meer heeft afgesproken welke Kortrijkse dossiers eventueel in aanmerking kunnen komen voor een “Europese Voorzitterschapslabel”.
Het was te verwachten.
Bijvoorbeeld een initiatief van het kunstencentrum Buda. De volgende NEXT. Een “Creative Spaces Progress” meeting met partners van het Europese project rond de Budafabriek. Het maandelijks café Buda Libre, want dit kadert in het Europees project “Creative City Challenge”.
Bijvoorbeeld een initiatief vanuit onze Designregio. Een “Innovation Festival” rondom Interieur 10. Een derde editie van DESIGNX50. Het project Humin dat ontwerpers en ondernemers samenbrengt voor het toepassen van “people centric design”.
Waarschijnlijk nog een vergadering van burgemeesters uit middelgrote steden, een “Eurotowns General Assembly”. Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer koopt eerst nog dit jaar een Assimil.

De vroegere directeur Cultuur Machteld Claerhout maakt nu ambtshalve overgeplaatst deel uit van de zgn. Strategische Cel en zal dit alles in goede banen leiden. Waarschijnlijk wordt dit een karwei voor de nog aan te werven intendant Cultuur.

P.S.
Het verkrijgen van een Europees label voor een evenement levert geen rechtstreekse Europese subsidies op. Het is een kwaliteitslabel dat kan verzilverd bij sponsors en partners. Zoals Stad. Komt op het budget IMAGO van ons, Kortrijkzanen.

Een borat-soepkar van Lieven Lybeer tegen de economische terugval van de wijk Lange Munte (2)

Het is zover.

De verantwoordelijke buurtwerker Tim Hautekeete en de gebiedswerker Thorin Levecque hebben zonder enige micro-economische studie, maar wel na veel overleg en beraad met onze waarnemende burgemeester L.L. vastgesteld dat de wijk De Lange Munte al jaren kampt met een economische terugval.
Al jaren ! Lezer, ga maar eens kijken. (Ook op Google Maps.) Naar het schijnt is er een kruidenier weg. En de website over en van de wijk is al jaren stilgevallen.

In samenwerking met de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten van voorzitter Lieven Lybeer, het OCMW en de vzw Mentor van voorzitter Lieven Lybeer heeft men een project bedacht om daaraan te verhelpen. Men wil tijdens de koude maanden in de wijk kwaliteitsvolle soep aan huis brengen want dit is een gezond laagdrempelig voedingsproduct. (Buurtwerker constateert dat gezonde voeding bij wijkbewoners het minste van hun zorgen is. Ga dat maar eens vertellen aan een residentiële artiest als Geert Verbeke.)

Het project beoogt tegelijk nog drie andere doelstellingen, waarvan de laatst opgesomde ongetwijfeld de belangrijkste is.
* De soepbedeling schept een bijkomende mogelijkheid tot ontmoeting.
* De soepbedeling is een hefboom om de dynamiek in de wijk terug aan te zwengelen.
Hier even vertelling van vroeger. Moeders die indertijd géén soep kochten van de karre aanzagen de eigenste buurvrouwen die het wel deden niet echt als goede moeders. Althans niet in de structurele strijd of het verzet tegen de armoede.

* Het project is een oplossing voor de problematiek van de wintermaanden bij de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten (B&N).
Ja.
In de wintermaanden is er bij de vzw B&N een “terugval” (sic) van activiteiten zoals tuinonderhoud en andere klussen. Een “winterdip” (sic). Het project streeft daarom naar een “verduurzaming” van de tewerkstellingskansen van de doelgroepmedewerkers bij B&N, het electoraat van Lieven Lybeer.
Kort gezegd: de soepbedeling heeft slechts één doelstelling: nog ietwat verborgen werkloosheid scheppen (creëren) bij de vzw zelf van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Een vzw waar geen mens ooit iets heeft van gehoord, tenzij hier op kortrijkwatcher. (Het electoraat van Lieven Lybeer leest KW niet.)

Boratsoep

Wie maakt er de kwaliteitsvolle en gezonde laagdrempelige soep? Medewerkers binnen de vzw Mentor, alwaar V.O.R.K. zorgt voor een horeca-opleiding. Wie zorgt voor het personeel en de organisatie? De vzw B&N, for sure. Wie levert de soepkar? Het OCMW !! En wie zorgt er voor de optimalisatie van de effecten van de soepbedeling met betrekking tot het bevorderen van de sociale cohesie? De buurtwerker.

Hoe staat het met de financiering van het project?
Daarover wordt niet gerept. De organisatoren beschikken volgens de stadsbegroting over volgende budgetten. Buurtwerk Lange Munte: 24.750 euro, waarvan bijna de helft voor huurkosten. De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten krijgt van Stad een toelage van 24.000 euro.
Maar heel het project wil men omwille van de hoge loonkosten kaderen in de sector “lokale diensteneconomie”. Hiervoor werd voor dit jaar het budget geraamd op 200.000 euro (initieel 150.000 euro), zonder rekening te houden met het produceren van duizenden liters soep. Meer nog, zonder dat dit project als taak werd aangezien in de sector van de lokale diensteneconomie.
(Of was die verhoging met 50.000 euro bij de tweede budgetwijziging juist voor de soepekarre bedoeld?)

Vandaar dat de promotoren van het project vragen om een taakuitbreiding en een erkenning daarvan door de Vlaamse overheid.
Maar dit schept een complicatie. De erkenningsaanvraag voor de dienstverlening in lokale diensteneconomie (met bijhorende overheidsubsidies) moet kaderen in de Europese Richtlijn terzake “diensten van algemeen economisch belang” (DAEB). Later misschien een keer meer daarover. (De EU wil vervalsing van de concurrentie tussen overheid en de privé-sector tegengaan.)

Het Borat-soepprogramma zou als proefproject lopen van december tot februari maar eigenlijk wil men het uitbreiden tot de periode oktober-maart. En als het past voor jaren ver.
Hoe het er concreet mee is gesteld, weten we vooralsnog niet.
De verantwoordelijke gebiedswerker Thorin Levecque vraagt aan onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot om volgende vrijdag (!) na 16 uur (!) terug te bellen. Momenteel is hij namelijk “in overleg”.
Laten we hopen dat de laagdrempelige soepdistributie van Lieven Lybeer (koosnaam: Borat) kan doorgaan. De Lange Munte op de wereldkaart. Stad Kortrijk als stille weldoener met soep. Kortrijk, Stad van Innovatie, Creatie en Design.

Kom nu niet af met flauwe grap over de Rodenburgs.

Coming up…een (rijdende?) soepkar in de Lange Munte !

VRAGEN

Wanneer? Voor hoelang?
Voor wie bedoeld?
Waarom? (Doelstellingen?)
Wie zijn de organisatoren?
Wie levert de soep en de kar?
Wie schept de soep en om hoeveel liters gaat het? (Per inwoner of samengesteld gezin.)
Wat is het budget en wie financiert het project?
Hoeveel personeel is daarmee gemoeid?
Weten de bewoners van de Lange Munte dat al en staat men daar in blok achter?
Is dit alles democratisch overlegd? Mits voorafgaande hoorzitting?
Maar wordt het een creatieve, innovatieve en/of designkarre?

Ja, coming up! Alhier op deze stadsweblog.

POLL, inmiddels.

1. Staat u al of niet pal achter het initiatief van stadswege om in de wintermaanden een soepkar te laten rondrijden in deze wijk “die al enkele jaren kampt met een economische terugval”?
° Ja en neen.
° Ja, indien gratis voor iedereen.
° Neen, indien niet gratis voor iedereen.

2. Ervaart u het project (als dusdanig) als een structurele maatregel in de strijd tegen de kansarmoede, in Kortrijk?
° Ja, als het initiatief komt van een stille weldoener.
° Neen, als het initiatief komt van Stad.
° Geen (enkel) idee.