Wat krijgt die vzw Handelsdistrict nu eigenlijk als toelage van Stad?

Onvoorstelbaar moeilijk om na te gaan, en de penningmeester woont in Brugge.
Het Handelsdistrict Kortrijk-Centrum (ook BID genoemd) wordt door Stad betoelaagd om wat leven te brengen in de brouwerij rond het megawinkelcomplex K. Die subsidie wordt verhaald op de handelaars van het gebied. Maar ook de winkels van K in Kortrijk moeten hun steentje bijdragen.
Vandaag – in de 11de maand van het jaar – zal de gemeenteraad hiertoe opnieuw een belastingreglement goedkeuren voor de aanslagjaren 2009-2013. De tarieven variëren volgens de oppervlakte van de commerciële vestigingen van 200 (minder dan 100 m²) tot 1.000 euro (meer dan 3000 m²). Vorig jaar bedroegen die heffingen slechts de helft, aangezien de vzw pas in mei 2008 is opgericht en in actie trad.

Het stadsbudget 2008 voorzag een toelage van 100.000 euro.
In dat jaar gaf Stad aan de vzw als voorschot op de belasting in eerste instantie 50.000 euro. Daarna nog eens 50.000 euro als impuls voor een vlotte opstart. En dit terwijl de opbrengst van de belasting slechts 39.000 euro bedroeg.

Voor dit lopende jaar beloofde Stad eerst opnieuw 100.000 euro en na een budgetwijziging nog 78.000 euro meer.
Uit de briefwisseling tussen het Schepencollege en het Handelsdistrict blijkt dat Stad treuzelt met de uitbetaling van de subsidie.
Al in juli smeekte de vzw om een snelle uitbetaling van (een deel van?) de zgn. BID-heffing. Verder nog tweemaal in de maand september.
Een nota aan een Schepencollege in oktober over de kwestie blinkt uit door onduidelijkheid.
Lees mee. “Omwille van het uitblijven van de bijdrage door de handelaars van K in Kortrijk” aan de vzw Handelsdistrict is nu reeds overgegaan tot de betaalbaarstelling van de te verwachten inkomsten van de belasting, geraamd op 78.000 euro. Deze betaalbaarstelling staat naast de reeds betaalbaar gestelde toelage van 100.000 euro die verantwoord is als een impuls voor een vlotte start.
En nu: “Hierin zit dus ook het verschil van wat reëel werd opgehaald via belasting en wat als inkomsten werd vooropgesteld (100.000 euro)”.
Niet verstaan.

De afspraken voor het jaar 2010 luiden zo:
“De belasting wordt integraal doorgestort aan de vzw Handelsdistrict, verminderd met het teveel aan doorgestorte gelden t.g.v. lagere inkomsten dan gedacht van het aanslagjaar 2008 (nl. 11.000 euro). Deze betaalbaarstelling is een voorschot, er wordt met andere woorden niet gewacht tot het moment dat de belasting geïnd is.”
Voorts zal een eventuele extra betoelaging afhangen van de evaluatie van hun actieplan en de werking.
Handelaars kunnen dit nu al doen door het lezen van de website van het handelsdistrict: www.shop-in-kortrijk.be. Vergelijk de voornemens met de activiteiten.

In de gemeenteraad van vandaag verwacht men zich aan enkele vragen.
In oktober 2007 is een samenwerkingsverband met de NV Sint-Janspoort (SJP) afgesloten. De promotor van het shoppingcenter zou aan het Handelsdistrict een eenmalige dotatie schenken van 65.000 euro. Is dit gebeurd? De handelaars van K zelf zouden instaan voor 100.000 euro. En indien dat bedrag niet wordt gehaald zou SJP bijleggen. De handelaars van de straten rond K zouden zeker voor 100.000 euro instaan, en zo niet zou Stad bijleggen.
Men raamde toen in elk geval voor het Handelsdistrict een budget van 200.000 euro per jaar. Nu denken de bestuurders aan een streefcijfer van minimum 300.000 euro voor 2010.