Onze Kortrijkse raadleden in het Vlaams Parlement

SP.a-raadslid Marc Lemaitre is geen Vlaams volksvertegenwoordiger maar is als ambtenaar wel al jaren de zgn. contacpersoon van een of andere commissie. Soort secretaris. Als dusdanig kunt u hem bereiken op het nummer 02/55 21 342. Momenteel fungeert hij als contactpersoon voor de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse Opvolgingscommissie voor Vermogens- en Mandatenaangiften. Opvallend is dat in die commissies nogal wat Kortrijkse raadsleden zijn vertegenwoordigd.

Raadslid Carl Decaluwé (CD&V) is nog altijd ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. Maar als specialist in alles en nog wat zetelt hij nog in de Commissie Woonbeleid (Stedelijk Beleid, Energie), de Commissie voor Cultuur (Jeugd, Sport, Media), de Commissie voor Reglement en Samenwerking (met de Franse Gemeenschap), de Deontologische Commissie, de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (die ook oordeelt over misbruik van overheidsgeld), de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven. Carl is soort Stasi in Vlaanderen op zijn eigen.

Aangezien de SP.a nu in Vlaanderen geniet van regeringsdeelname viel raadslid Philippe De Coene het voorzitterschap ten deel van de Commissie voor Cultuur (enz.). En de ondervoorzitter hier is niemand minder dan Groen raadslid Bart Caron. Dat belooft vuurwerk. Drie Kortrijkse kemphanen in deze toch niet onbelangrijke commissie. Sporen daarvan zullen te merken zijn in de Kortrijkse gemeenteraad. (Dat is trouwens al gebleken in de laatste zitting toen het ging over TV-programma’s die zich in Kortrijk afspelen.) De Coene zien we nog terug in de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen, die voor verkiezingsuitgaven, voor Vermogen- en Mandatenaangiften. Plus nog de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

Bart Caron is zoals gezegd ondervoorzitter van de Commissie Cultuur. Hij is ook lid van de Commissie Bestuurszaken (Binnenlands Bestuur, Decreetevaluatie, Inburgering en Toerisme). En plaatsvervanger in niet minder dan zeven commissies. Decaluwé is plaatsvervanger in twee commissies. De Coene ook.

Het Vlaams Parlement telt 21 commissies.
Kortrijkse raadsleden ontbreken geheel in bijvoorbeeld de belangrijke Commissie Economie (Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie) en de Commissie Landbouw (Visserij, Plattelandsbeleid).

Voor zover de tussenkomsten van onze raadsleden in het parlement relevant zijn voor Kortrijk en omstreken zal kortrijkwatcher daar aandacht aan besteden.