Coming up…een (rijdende?) soepkar in de Lange Munte !

VRAGEN

Wanneer? Voor hoelang?
Voor wie bedoeld?
Waarom? (Doelstellingen?)
Wie zijn de organisatoren?
Wie levert de soep en de kar?
Wie schept de soep en om hoeveel liters gaat het? (Per inwoner of samengesteld gezin.)
Wat is het budget en wie financiert het project?
Hoeveel personeel is daarmee gemoeid?
Weten de bewoners van de Lange Munte dat al en staat men daar in blok achter?
Is dit alles democratisch overlegd? Mits voorafgaande hoorzitting?
Maar wordt het een creatieve, innovatieve en/of designkarre?

Ja, coming up! Alhier op deze stadsweblog.

POLL, inmiddels.

1. Staat u al of niet pal achter het initiatief van stadswege om in de wintermaanden een soepkar te laten rondrijden in deze wijk “die al enkele jaren kampt met een economische terugval”?
° Ja en neen.
° Ja, indien gratis voor iedereen.
° Neen, indien niet gratis voor iedereen.

2. Ervaart u het project (als dusdanig) als een structurele maatregel in de strijd tegen de kansarmoede, in Kortrijk?
° Ja, als het initiatief komt van een stille weldoener.
° Neen, als het initiatief komt van Stad.
° Geen (enkel) idee.