Het hondenpoepbeleid wordt strategisch omgebogen

Rees een tiental jaar staan op diverse strategische plaatsen in onze stad hondentoiletten. Op vandaag zijn verscheidene van deze installaties aan herstelling of vervanging toe. In het kader van zowel het strategisch meerjarenplan als van het milieubeleidsplan 2008-2013 zal schepen van milieu Stefaan Bral evenwel zes hondentoiletten wegnemen. Waarom? zult u zeggen. Omdat ze niet correct worden gebruikt, tiens. Ze worden gebruikt voor sluikstort, of om er kattebakvulling in te deponeren. En in sommige toiletten worden veel zakjes gevuld met hondenpoep aangetroffen, wat nu ook weer niet de bedoeling is.
Honden uit de buurt van de Begijnhofstraat, de Druartstraat, de Goedendaglaan, de Loodwitstraat, de Nachtegaalstraat en de Dam (waar minister Stefaan De Clerck woont) zullen het voortaan zonder toilet moeten stellen.
Maar gedurende de eerste helft van dit jaar hebben ambtenaren van schepen Bral vastgesteld dat een aantal installaties wél correct gebruikt worden. Die negen mogen blijven: Beeklaan, Gaststraat, Verlindestraat, Kransvijver, Rubensplein, Rooseveltplein, Rietput, parking Watermolen en Winterland.
Voor de toiletten die oneigenlijk worden gebruikt (zakjes met daarin hondenpoep) is een goed alternatief bedacht. Men zal daar in de plaats een afvalbakje voor poep plaatsen, voorzien van een dispenser mét zakjes. Dertig van die afvalbakjes worden aangekocht, maar slechts 15 dispensers. De aankoop is gegund aan de firma Plastic Omnium. De prijs per vuilbakje (613 euro, zonder BTW) viel wel merkelijk duurder uit dan die van een concurrerende firma (450 euro), maar de bakjes van Plastic Omnium ogen volgens iemand mooier en beschikken over een opslorpend patroon dat kwalijke geuren zoveel mogelijk tegenhoudt. Overigens zijn de bakjes van de laagste inschrijver te fel gekleurd.
Totaal bedrag voor de aankoop van bakjes en dispensers: 25.763 euro, incl. BTW.

Maar nu.
Schepen Bral voorziet ook electorale winst met zijn nieuw hondenpoepbeleid.
De retributie op het afleveren van hondenpoepzakjes wordt afgeschaft !
Op vandaag kunnen Kortrijkzanen poepzakjes aankopen voor 1 euro per rol van 25 zakjes. Maar bijna niemand koopt die! Dit jaar (tot en met september) gingen er slechts 211 rolletjes over de toog. Zodus kunnen we die retributie maar beter afschaffen, nu dispensers die toch gratis leveren.
Benieuwd hoe lang het zal duren eer die dispensers uitgeput geraken. (Door zakkenrollers.)
En wat moeten de handelaars die poepzakjes verkopen doen met hun stock?
Dat schepen Bral daar maar eens op antwoordt op de volgende gemeenteraad !

P.S.
Bral koopt nog 40 zwerfvuilbakken van 50 liter (29,50 euro) met 20 deksels (11,95 euro) en 20 afvalbakken van 240 liter (34,50 euro). Ook gegund aan nv. Plastic Omnium voor een totaal bedrag van 2.551 euro.

Een nawoord van de redactie.
KW meldt dit soort trivialiteiten niet graag. Maar de directie (aandeelhouders) en uitgeverij van deze stadsblog verplichten er ons toe. Crisis in de media! Faits divers en dit soort ‘human interest’ berichtgeving doen het aantal lezers stijgen en daarmee ook de inkomsten uit advertenties. Aldus de directie. Onze redacteurs zien af van een wilde staking, want dan dreigt de directeur met ontslagen en vervangingen door goedkope freelancers, – die er althans volgens de mening van de senior writer niets zouden van bakken.
Onze excuses.