Schepen Jean de Bethune in verlegenheid gebracht door Vlaams Belang

In de gemeenteraad van laatstleden maandag 7 december liep schepen de Bethune (CD&V) een blamage op. Daar houdt hij niet van. (Jonkers zijn dit totaal niet gewoon.) Zijn voorstel tot aanpassing van het subsidiereglement voor alarmknoppen voor handelaars (juweliers) werd uitgesteld. Zoiets gebeurt uiterst zelden, en als de verdaging dan nog komt op aandringen van de oppositie dan is dit toch wel nieuws. Dit keer is het uitstel gevorderd en bekomen op aandringen van de fractieleider van het Vlaams Belang, wat de zaak voor de schepen des te erger maakt. U moet weten dat, telkenmale Maarten Seynaeve van het VB het woord neemt, onze Jean zich al begint op te winden nog vóór de eerste zin is uitgesproken.

Waarover ging het?
Schepen de Bethune is in het bezit van nog zowat 28 mandaten, waaronder enkele functies die zwaar wegen. Voorzitter van de provincieraad! Vandaar dat hij nu pas een Koninklijk Besluit heeft ontdekt, daterend van 25 april 2007 en in werking sinds 4 oktober van dat jaar.
Daarin staat (art.24) dat vaste personenalarmsystemen (geïnstalleerd na de inwerkingtreding van het K.B.) in voor het publiek toegankelijke plaatsen moeten uitgerust zijn met een systeem dat “visuele verificatie” mogelijk maakt.

Vroeger konden handelaars (het ging gewoon om juweliers) voor hun zgn. hold-up knoppen kiezen voor ofwel een basissysteem, of voor een gesofisticeerd systeem of voor een transmissiesysteem. De meeste aanvragen kozen voor het basissysteem zonder beeld, wat nu niet meer kan.
De enige en exclusieve leverancier van gesubsidieerde alarmknoppen voor handelaars en bepaalde vrije beroepen in Kortrijk is de bvba Korelec uit Kuurne. En die wist aan Maarten Seynaeve te melden dat digitale videotransmitters voor het basissysteem niet meer leverbaar zijn. En het andere nu nog toegelaten transmissiesysteem met camera’s is niet bruikbaar want de apparatuur in de dispatching van de politiezone is daarvoor niet geschikt.
Schepen de Bethune vroeg dus aan de gemeenteraad om een subsidieregeling voor alarmknopsystemen die 1) niet meer bestaan of 2) niet kunnen werken.
Is dat nu niet kluchtig? En het staat weerom niet in de perse. (Centrummanager weet het niet.)
Voorstel afgevoerd, na nog een vergeefse, rare sparteling van de schepen. Gelukkig voor hem liet men het niet tot een stemming komen over de vraag tot uitstel.
Maarten Seynaeve mag zich voorbereiden op een weerwraak. Een ware vendetta.

P.S.
De subsidie is bij aankoop van een alarmknop met transmissiesysteem merkbaar verlaagd. Nu 250 euro, vroeger 650 euro.
Au fond is al dit soort subsidies pure waanzin.