Geschrapte en uitgestelde investeringen van dit jaar

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de begroting (het budget) voor volgend jaar.
Traditioneel zijn de ogen van de schepenen groter dan hun buik en moeten naar het eind van het jaar de ambities bijgesteld.
Vandaar dat we even een opsomming geven van de belangrijkste desinvesteringen die werden gedaan bij de tweede budgetwijziging van september dit jaar.

Soms gaat het echt om schrappingen. Bijvoorbeeld: de renovatie van de raadskelder (500.000 euro), de heraanleg van de Broelkaai (1.075.000), de voorstudie voor de heraanleg van het Heulepark (100.000), onderhoud facility (min 215.492), aankoop gronden (150.000), de haalbaarheidsstudie voor een nieuw zwembad (15.000).

Andere posten zijn verschoven naar volgend jaar. Bijvoorbeeld de site Callens voor onze stadsdiensten (2.700.000 euro).
Of uitgesteld naar “een later tijdstip”. De aanleg van een kampeerwagenterrein (80.000 euro), werken aan de kinderboerderij Marke (40.000), de aanleg van volkstuintjes (50.000), de ontsluiting van de Gravenkapel (25.000), het dienstgebouw op de Sint-Jansbegraafplaats (300.000), aankoop gronden Kortrijk-Weide (500.000) en Bad Godesberglaan (2.250.000) en Mellestraat (550.000), de heraanleg Zwevegemsestraat/Slachthuisstraat (1.400.000), restauratie Vlasmuseum (750.000).

Verder zijn er wijzigingen naar beneden toe voor erelonen en studies. Langwater (-150.000), Venning (-150.000), masterplan Eurostation (40.000), nieuwe bibliotheek (-300.000).
Enzovoort. Masterplan Bissegem:min 24.590 euro. Betonstudie zwembad Abdijkaai: min 160.000. Recuperatiepark Rollegem: min 142.000.

Het budget investeringen 2010 dat vandaag wordt goedgekeurd dus even met gematigd optimisme bekijken.