Schepen Bral verhoogt alle tarieven voor het gebruik van sportcentra

Het staat allemaal weer niet in de gazetten, zelfs niet op de sportbladzijden. Alsof dat onze duizenden sportfanaten niet zou interesseren of kunnen schelen. En dat komt omdat Stefaan Bral, onze schepen van sport, hierover ditmaal geen persconferentie gaf, maar ook omdat er tijdens het begrotingsdebat 2010 in de gemeenteraad nauwelijks 1 journalist aanwezig was.
We hebben het nog een keer goed nagezien: alle contributies voor het gebruik van bijvoorbeeld de sportcampus Lange Munte, voetbalvelden, atletiekvelden, tennisvelden, kleed- en doucheruimte, fitnesszalen, squash, leslokalen, enz. zijn verhoogd. Ik geloof dat er zelfs een nieuwe contributie is ingevoerd, voor het gebruik van cateringruimte of cafetaria (36 euro, en soms een keer 1.100 euro).
Het gaat om kleine bedragen zegt Bral. Terwijl hij ook wel weet dat voor dagdagelijkse gebruikers vele kleintjes een groot maken.

Scholen betalen pas vanaf volgend schooljaar de bijkomende kosten. Voor het gebruik van een sporthal 8,80 euro in plaats van 8 euro. Voor een voetbalveld 11,30 euro in plaats van 7,5 euro. (In 2008 ging het nog om 5 euro) . Enzovoort.
Instellingen voor gehandicapten betalen voor een voetbalveld 9 euro (vroeger 6 euro). Voor een leslokaal (sportklas) 8,80 euro (tegenover 8 ).
Sportverenigingen krijgen voor het gebruik van een sporthal (niet in de Lange Munte) op zon- en feestdagen een rekening van 52,80 euro (48). In de Lange Munte voor zaal 1: 66 euro (60). Een voetbalveld kost op deze dagen 67,50 euro (voorheen 45). Op gewone dagen 33,80 euro in plaats van 22,50.
Wie een sporthal gebruikt voor sportvreemde manifestaties krijgt bijvoorbeeld 5.500 euro te betalen in plaats van 5.000.

En zo kunnen we doorgaan. Eén tarief is onveranderd gebleven: de waarborg voor een minivoetbaldoel of voor een inklapbare basketbalstelling.
Eigenlijk zou schepen Bral graag zien dat de vzw Sportplus winst maakt. (In 2008 was er al een boni van 57.015 euro.) In het jaaractieplan 2010 van de vzw wordt met geen woord gerept over de verhogingen van de contributies. Wel wil men via een onderzoek nagaan waarom leden afhaken.

Zwembaden
De zwemtarieven blijven ongewijzigd, behalve voor het open zwembad waar niet-sportkaarthouders 7 euro zullen betalen in plaats van 6.