Cebuanen opgelet ! WIJ komen er weer aan ! (1)

Nu weet ook cultuurbeleidscoördinator Roos Desmet waar Cebu en Cebu City ligt. Want Rooske mag ditmaal
mee op expeditie. De vorige missie van april 2008 naar het verre eiland (méér dan 10.000 km) bestond uit schepen Alain Cnudde, Sonja Ackx (Welzijnssecor), Stijn Van Dierdonck (noordzuidraad), André Desmet (Katho), en Paul Vandenberghe (Howest). Dat zijn al 6 Kortrijkzanen die weten dat wij een stedenband hebben met Ceby City en daarginder bijdragen leveren inzake kennis over materies als afvalverwerking, burgerparticipatie en administratieve vereenvoudiging. Ditmaal zal het werkbezoek van 14 tot en met 23 januari 2010 zich toespitsen op culturele uitwisseling met de stad van meer dan 1 miljoen inwoners (scavengers inbegrepen). Vandaar dat Roos nu ook een keer mag genieten van een welverdiende uitstap.

Hoeveel Kortrijkzanen weten iets af van onze stedenband met Cebu City?
Door al dat heen-en-weer gereis kwamen volgende ambtenaren en beleidsvoerders wel eens in contact met onze vrienden Filippino’s: Alain en Christine (schepenen), Sonja (Welzijnsdienst), Stijn en Tine (noordzuidraad), Maarten (handelsdistrict), Filip (stadsontwikkeling), Catherine en Davy (strategische cel), Isabelle (musea), Luc,Yves, Liesbeth (leefmilieu), Wouter, Berthiel (gebiedswerkers), Hans (jeugddienst) Mathieu (facility), Bernard (erfgoedcel), Geert (stadssecretaris). Verder nog: Katrijn, Marga, tweemaal Sarah (stage van het postgraduaat noord-zuid), Ilse (Goedkope Woning), Lieven (ACV), Lieven (Werkwinkel).

Kortom, een dertigtal Kortrijkzanen hebben weet van onze inspanningen inzake ontwikkelingshulp alginder in het Verre Oosten. Plus nog de talloze lezers van kortrijkwatcher die op deze stadsblog kommentaren hebben gelezen over de komst van Cebuanen naar hier (mei 2009, januari 2008) of omgekeerd van Kortrijkse zendingen naar ginder (bijvoorbeeld april 2008).

De hoofdgedachte was altijd: hou daar toch eens mee op ! Geldverspilling ! Geen nuttige of opzienbare resultaten !
Maak een stedenband die er voor “allochtone “Kortrijkzanen iets toe doet, met een stadje in het noorden van Marokko.

(Wordt vervolgd op een volgende bladzijde in deze krant.)