Dooizout gesmolten ?

Ten allen kante klagen Kortrijkzanen over de ontoereikende wijze waarop de stadsdiensten de gladheidsbestrijding ter stede hebben aangepakt.
Was er onvoldoende strooizout in stock bij onze dienst Wegen? Heeft de leverancier van de smeltmiddelen gefaald? Is de bestelling ervan misschien te laat gebeurd? Heeft Stad te weinig strooiwagens ter beschikking? Is de schepen van mobiliteit en wegenissen Guy Leleu gevallen met de fiets en opgenomen in het ziekenhuis? Heeft Stad wel een loods om al die zouttonnen te herbergen? En waar is dat?

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) heeft in zitting van 10 november de wijze van gunnen bepaald voor de aankoop van chemische smeltmiddelen voor de winterperiode 2009-2010. Men opteerde toen voor een algemene offerte. Hierbij is niet enkel de prijs bepalend voor de toewijzing aan een of andere leverancier. Andere gunningscriteria kunnen dan een rol meespelen: de kwaliteit, de leveringstermijn, de geboden garanties, enz. Het CBS raamde toen de prijs van dat wegenzout op 50 euro per ton, exclusief BTW. En blijkbaar vroeg men aan de mogelijke leverancier dat er op het depot van de wegendienst steeds voldoende strooizout zou aanwezig zijn, op peil te houden door leveringen in bulk. (Bestek kent niemand.)

Ter info.
Tijdens de winterperiode van 2008-2009 heeft Stad 364 ton zout gestrooid.
In 2007 kocht men daadwerkelijk voor 7.876 euro strooizout. In 2008 voor 7.294 euro. De begrotingspost voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding van dit jaar 2009 voorzag in oorsprong 20.784 euro en na budgetwijziging 33.784 euro krediet. En voor 2010 : 25.000 euro.
Op 10 november laatsleden heeft het CBS dan uiteindelijk het leveren van chemische smeltmiddelen gegund aan de bvba Quatannens uit Gistel-Snaaskerke voor een bedrag van 58,44 euro per ton. Inclusief BTW. Dat was de laagste inschrijver, want de enige andere deelnemer, de NV Zoutman uit Roeselare, vroeg 67,16 euro per ton.

Nu iets voor juristen en rekenkundigen.
In de toelichting bij deze beslissing zegt het College plots dat er is gekozen voor een openbare aanbesteding die plaats greep op woensdag 28 oktober. Vandaar dat de laagste inschrijver het pleit won…
Onbegrijpelijk is nog dat het CBS opmerkt dat het bedrag van de offerte van de laagste inschrijver 14,45 procent boven de raming ligt. De raming was 50 euro, zonder BTW. De offerte bedraagt 58,44 euro, met BTW.

Prijzen voor strooizout liggen ver uit elkaar en schommelen volgens het seizoen.
(Zou er soms gespeculeerd worden? Zijn er kartels bij de makers van al dat soorten zout??)
Een Nederlandse firma bijvoorbeeld vraagt 175 euro per ton, weliswaar verpakt in 40 zakken van 25 kg.
Op marktplaats.nl is er zelfs een aanbod van 238 euro per ton.
Stad Brugge verkocht vorige winter zakken van 10 kg voor 1,60 euro.
In Beveren krijg je voor 5 euro een zak van 25 kg, en in Deinze betaal je daarvoor 7 euro. In Menen 2,5 euro voor 25 kg. In Assenede 2 euro voor 10 kg.
In Dendermonde krijgt ieder gezin gratis een zak van 10 kg. (In Rotterdam ook.)

Sint-Niklaas heeft recent ook dooizout gekocht, bij de firma ZOUTMAN nog wel. In één keer voor een totaal van 11.000 euro, inclusief BTW. Wat kreeg de stad daarvoor? Vier kipwagens met safe road salt. Tien paletten met zakken van 25 kg. Twee paletten met zakken van 10 kg. En vier paletten met zakken van 20 kg, speciaal voor de Grote Markt.
De firma Esco Benelux uit Diegem vroeg in de winter van 2007-2008 voor een ton 55,89 euro, exclusief BTW. Zelf af te halen.

Tja, het ene smeltmiddel is zeker het andere niet?
Het kan gaan om NaCl, CaCl2, MgCl2.
Bij Safe Road Salt Prewet zijn de zoutkorrels omgeven door een pekelrand en dat garandeerd een onmiddellijke werking zodat het gebruik ervan economischer is.

En de keuze van een dooimiddel kan door meerdere criteria bepaald: effectiviteit (per kg ijs) en bruikbaarheid bij lage temperaturen, beschikbaarheid, veiligheid (corrosief? irriterend? toxisch?), milieuvereisten (chloridegehalte).

Strooit Kortrijk nu driemaal? Preventief, curatief en na het ruimen van de sneeuw?
Timing is zeer belangrijk voor een succesvolle strooibeurt. Tijdig strooien – wanneer de sneeuw nog los op de weg ligt – zorgt voor het beste resultaat.
En hebben onze strooiwagens een tank met pekel? Nat strooien versus droog strooien? kan een mooi debat opleveren in de volgende gemeenteraad van januari. Die mooie winter is nog niet voorbij.

P.S.
In vele Vlaamse gemeenten behandelt men de aankoop van al dit soort bestrijdingsmiddelen in de gemeenteraad.