Eventuele verkoop van “De Blauwe Hoeve” wederom uitgesteld

Al in 1954 heeft Stad die hoeve met omliggende gronden aangekocht en in 1961 werd het goed verhuurd aan Arsène De Grijse, thans N.V Ets.A.De Grijse, een drankhandel. De handelshuur is intussen in 2006 overeenkomstig de handelshuurwet voor een laatste periode verlengd tot eind september 2015. Met een zeer comfortabele jaarlijkse huurprijs van 10.599,50 euro. De trendy brasserie (‘s nachts kan het daar heel gezellig worden) aan de Doorniksesteenweg werd in 2004 in onderhuur gegeven aan de bvba Fermas van ene Jeroen Ferket.
Ergens midden vorig jaar heeft Ferket zijn interesse ter kennis gebracht tot aankoop van het goed. Het College wou dit wel in overweging nemen mits er een interessante koopprijs kon bekomen worden. De bvba Fermas bood op basis van een schatting door landmeter-expert onroerende goederen L.Callens een prijsvoorstel aan ten bedrage van 425.000 euro. Maar het aankoopcomité van Stad raamt de venale waarde van het goed (zowat 53a) op 650.000 euro.
Kortom, het College ging op 19 augustus vorig jaar akkoord om het goed te verkopen tegen een minimale instelprijs van 850.000 euro. (Het wat verderop gelegen Wit Kasteel met een oppervlakte van bijna 33a is in 2004 verkocht voor 619.750 euro.)

Geobjectiveerde makelaardij

Probleempje: bij het te koop stellen van een stadseigendom moet men het beginsel van de mededing tepassen. Laat ons zeggen: in principe overgaan tot een openbare verkoop.
Oplossing om zonder openbare verkoop toch het concurrentie-beginsel te handhaven : het CIBnet inschakelen.
Dat is een vzw van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België. Is gespecialiseerd in de verkoop van publiek goed van gemeenten, kerkfabrieken en gerechtelijke overheden. CIBnet is op zichzelf geen makelaarskantoor maar organiseert wat men noemt een “geobjectiveerde verkoop”. Dat is geen openbare verkoop (met het recht op een hoger bod). Het is een methode van bemiddeling die tot een onderhandse verkoop kan leiden.
Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
In een eerste fase kunnen geïnteresseerde kopers via een bemiddelaar (dat zijn erkende makelaars of notarissen) onder gesloten omslag meedelen of zij bereid zijn de instelprijs te betalen. Verklaren er zich meerdere kandidaten daartoe bereid, dan belandt men in een tweede fase. Alle kandidaten geven alweer onder gesloten omslag melding van de prijs die men wil betalen. De omslagen worden in het stadhuis publiek geopend en de hoogste bieder wint.
Volgens de CIBnet-methode mogen geïnteresseerden niet in contact of in concurrentie met elkaar gebracht worden. Niemand mag weten weten hoeveel kandidaten er zijn en hoeveel geld zij bieden. Nu, wat De Blauwe Hoeve betreft weet tenminste het schepencollege al dat de bvba Fermas en (subsidiair?) enkele brouwerijen azen op het goed.

In september is het CBS gaan aankloppen bij CIBnet.
En wat bleek?
– Dat het commissieloon voor CIBnet inclusief BTW 65.598 euro zou bedragen, en dat bedrag is extra ten laste van de koper. Dat brengt in feite de verkoopprijs van De Blauwe Hoeve op 915.598 euro, iets wat eventuele kopers kan afschrikken.
– Dat in een aantal gevallen (waar we hier niet op ingaan) Stad zelf toch gehouden is tot betalen van het commissieloon. En zelfs tot het betalen van een schadevergoeding.

Vandaar het onlangs genomen besluit van het CBS: we gaan niet in zee met CIBnet.
Wat nu?
Stad is dringend op zoek naar meer ontvangsten en minder uitgaven (bezuinigingen) en wil daarom ook allerlei stadseigendommen van de hand doen. Maar naar verluidt vinden een aantal leden van het schepencollege de verkoop van De Blauwe Hoeve nu al met eens niet heel dringend, aangezien de handelshuur nog loopt tot in 2015.

P.S.
Ter vergelijking. De vraagprijs voor de Oude Dekenij was jaren geleden 1 miljoen euro. Claudio Dell’Anno betaalt nu een erfpacht van 30.000 euro. De Blauwe Hoeve ligt in een park en beschikt over een groot terras en een parking en speeltuin.