Moet er nog zout zijn?

De officiële website van Stad meldt ons dat de strooidiensten zout te kort hebben. De leveranciers (meervoud!) staan droog. En er is al 500 ton gestrooid, wat tweeënhalf keer meer is dan vorige winter.
Nu denkt u waarschijnlijk dat dit bericht komt van onze strooidienst zelf, van de coördinator Frank Coucke. Want die kan het weten.

MAAR NEEN !
Dat stadsbericht komt van de pers, met name van “Het Laatste Nieuws”. Dat is nu eenmaal de grootste krant van Kortrijk.
Met andere woorden: onze communicatiedienst van Stad licht de Kortrijkse burgers over een bepaald probleem in via wat men aldaar op het stadhuis heeft vernomen uit de pers. Onwaarschijnlijk. Onvoorstelbaar. Ongezien. (Het is nu onmogelijk om op deze stadsmededeling te reageren. Bel het nieuwe nummer.)
De communicatie-ambtenaar had er dan toch beter aan gedaan om kortrijkwatcher te lezen en als bron te citeren. Zie stuk van 12 december vorig jaar.

Zowel “Het Nieuwsblad” als “Het Laatste Nieuws” hebben het over de schaarste aan zeezout.
En zoals gewoonlijk bij de pers van de dode bomen (en ook die van elektromagnetische stralingen) noteert men klakkeloos wat de schepen van mobiliteit Guy Leleu zegt. Zomaar. Zonder vragen te stellen.

Guy Leleu meldt dat er in principe 200 ton zout per jaar wordt gestrooid. Wat is dat nu: “in principe”?
Volgens het Schepencollege van 16 september is er in de winterperiode 2008-2009 voor 360 ton wegenzout aangekocht. Nou, was er dan nog 160 ton in overschot? In hetzelfde College heeft men de voorwaarden en de wijze van gunnen bepaald voor de levering van “chemische smeltmiddelen”. Dit ten einde op het depot van de wegendienst steeds een voldoende hoeveelheid strooizout in voorraad te hebben. De voorraad moet op peil gehouden worden door leveringen in bulk. Er werd toen geopteerd voor een algemene offerte. Mogen we aannemen dat er voor de leverancier een boeteclausule werd voorzien bij ontijdige of te weinige aanvoer? Waarom vraagt de pers dat niet aan de schepen?

Volgens schepen Leleu is de leverancier van het dooizout de NV Zoutman uit Roeselare.
En de pers noteert dat dan. Want alles is waar wat lange neus Leleu vertelt. En we worden immers betaald per letterteken, zonder enige tijd te besteden aan een driedubbelcheck.
Welnu, in zitting van het schepencollege van 10 november 2009 is de levering van “chemische smeltmiddelen” gegund aan de bvba Quatannens uit Gistel-Snaaskerke. Die firma bracht het laagste bod uit: 58,44 euro per ton. De enige andere deelnemer aan de offerte (die plots als een openbare aanbesteding werd beschouwd!) was NV Zoutman en die vroeg 67,16 euro.

Dat “principe van 200 ton zout per jaar” best met een korreltje zout nemen.
In de oorspronkelijke begroting 2009 stond een krediet van 20.784 euro ingeschreven. Tegen een prijs van 58 euro per ton voorzag men dus nood te hebben aan 349 ton. Na budgetwijziging werd de post verhoogd tot 33.784 euro. Dat betekent een mogelijke aankoop van 582 ton. Voor dit jaar is er een budget voorzien van 25.000 euro. Dat wil zeggen dat men dacht aan 431 ton.

Leleu!
Hou jezelf en de pers niet voor de gek, en omgekeerd.

Beetje respect. En hou op met uw grappen. Anders kun je geen burgemeester worden. Dit is een centrumstad.