Geen gemeenteraad op 12 januari !

UPDATE ONDERAAN

De officiële website van Stad Kortrijk geeft de data van de raadszittingen voor dit jaar aan. Dat is goed bedoeld.
Die van 4 januari is men evenwel vergeten. Terwijl er op die dag een schepenwissel was geagendeerd, en een raadslid werd vervangen. Kostprijs van die speciale vergadering om enkel en alleen een schepen te installeren ,ongeveer 6.800 euro. Daarna was er een receptie in het Broelmuseum. (De rondleiding in het museum had weinig succes.) De raadsleden kregen een nieuwjaarsgeschenk: tweemaal een halve liter hard drugs in de vorm van jenever van 35 en 38 graden.

Voor maandag (?) 12 januari annonceert de moniteur van Stad de eerste zitting van dit jaar.
Ga maar niet. Ook dinsdag 12 is er geen gemeenteraad.
Een kwakkel van jewelste. Staat er al weken op, op www.kortrijk.be en nog altijd geen rectificatie.
Volgens onze stadsmoniteur lijkt het alsof de eerstvolgende (wekelijks op woensdag) schepencollege pas doorgaat op 28 januari. Is dat een woensdag?

Ter info.
Kortrijk neemt als een “smart city” deel aan een Europees programma. Wat daar aan geld besteed wordt, dat lees je hier nog wel een keer als het past. Dat gaat over digitale interactie en info met de burger. Ja.

Update
Deze middag (11 januari) heeft de stadmoniteur alle data van de gemeenteraadszittingen voor dit jaar dan weggeveegd. Met de mededeling dat de nieuwe data vanaf donderdag 14 januari opnieuw beschikbaar zullen zijn. Het College van woensdag 13 januari zal die vastleggen. De agenda van dat College is nog altijd niet beschikbaar op de website van Stad. Dus kunnen we niet weten of die berichtgeving wel klopt.

P.S.
Onze corrector wil altijd dat we dit soort berichtgeving afsluiten met het adagium “dit is kortrijk”.