Heat it up, dat voetbalveld !

De promotie van KV Kortrijk naar eerste klasse kost Stad (dat zijn wij) al minstens 2 miljoen euroots.
Als je dit vertelt in een supporterslokaal dan gelooft het niemand, of je wordt danig getackeld. Been gestrekt vooruit.

Nu komt daar nog minstens een half miljoen bij voor de grasmatverwarming. De ramingen lopen fel uiteen, ook al omdat er diverse verwarmingssystemen denkbaar zijn. Stad Waregem (dat de uitgave voor het Regenboogstadion onverantwoord vindt) hield het bij 500.000 euro. In Brugge raamde men de kosten om het Jan Breydelstadion ten allen tijde bespeelbaar te houden op 600.000 euro. Stad Brugge wil daarvan hoogstens 55 procent dragen, evenwel met een maximum van 300.000 euro.

In “Het Nieuwsblad” van 8 januari maakte de schepen van sport Stefaan Bral zich op om op woensdag 13 januari uitsluitsel te geven over de vraag “hoeveel de stad nu wil geven en waarvoor dat dan precies zou dienen”. (Op de agenda van het schepencollege van die dag stond dit punt niet geagendeerd.) Sindsdien kon de sportjournalist blijkbaar niets meer van Bral vernemen. En tussen haakjes, van zijn fameus voetbal-masterplan – geografisch uitgestrekt tot aan de Leieboorden – horen we ook niets meer.

“Het Laatste Nieuws” meldt vandaag dat er een studiebureau (naam?) een onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden en de kostprijs, die tussen 200.000 en…1 miljoen euro wordt geschat.

Een veldverwarming vreet ook energie.
Weinig supporters-belastingbetalers weten dat Stad ieder jaar nogal wat energietoelagen verstrekt aan de cvba Kortrijk Voetbalt.
Op 16 februari 2004 sloot Stad met KVK een overeenkomst omtrent de betoelaging van het water- en energieverbruik van het Guldensporenstadion en terreinen in de Jacob Vandervaetstraat-Weverstraat.
Het elektriciteitsverbruik is door de Kortrijkse belastingbetaler voor 90 procent ten laste genomen, gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar. Gas ook voor 90 procent, en zonder limiet. KVK zal dus de grasmat stoken met gas? Voor het geval dat men met warme waterslangen werkt, ook het waterverbruik wordt ongelimiteerd voor 90 procent door supporters en andere Kortrijkse burgers in het algemeen betaald.

Over welke bedragen gaat dat dan?
Telkenjare zijn de toelages berekend op basis van het verbruik van het vorige jaar. En indien de facturen achteraf anders uitvallen volgt er daarna een regularisatie. Die afrekening is onlangs gebeurd voor het jaar 2008. Voor gas is een achterstallig bedrag uitbetaald van 11.540 euro. Voor water: 23.411 euro. Voor elektriciteit liepen de facturen op tot 46.229 euro, maar het plafond van de toelage is zoals gezegd 25.000 euro.

Nog wat info voor de supporters en de sportbladzijden in de papieren pers. Plus de websites van of over KVK.
Het totaal van het energieverbruik in 2008 bedroeg 108.929 euro. Gas: 25.230 euro. Elektriciteit: 46.229 euro. Water: 37.469 euro.
Stad betaalt (na afrekening) voor het gas uiteindelijk 22.707 euro. Voor de elektriciteit 25.000 euro. Voor het water 33.722 euro. TOTAAL : 81.429 euro.
De supporters betalen dus te weinig voor hun ticket.

Zie nog alhier een uiteenzetting van 21 april 2009.
In de gemeenteraad is dit een taboe-onderwerp.