Het project “Secret Gardens” kostte 427.616,65 euro

Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag ging het om 400.000 euro. De aangebrachte cijfergegevens zijn niet heel nauwkeurig.
Het gaat om een totaal van 408.868,76 euro, PLUS evenwel nog de inzet van het stadspersoneel die in september vorig jaar werd begroot op 18.747,89 euro. Met de afbraak van de tuinen kan dit bedrag intussen nog hoger zijn opgelopen… We zullen het nooit weten.

Maar, hoe weten wij dat allemaal?
Heel eenvoudig. Door het zgn “Bulletin van Vragen en Antwoorden” nauwkeurig te raadplegen en af te schrijven.
Het is raadslid en volksvertegenwoordiger Bart Caron van Groen dan nog die middels een schriftelijke vraag de gegevens aan het licht bracht.
De eerste vragen hieromtrent dateren al van 11 juni en 20 augustus 2009. De antwoorden van Stad kwamen in september en december vorig jaar.
In het Bulletin van september had Stad niet veel zin om te antwoorden op de vraag van Caron. Alles ressorteerde immers onder de verantwoordelijkheid van de vzw Designregio en die moest over de kosten nog een nota voorleggen. (Op de website van de Designregio geen spoor meer van die geheime tuinen.)

De ontvangsten bedroegen 405.000 euro. Het grootste deel daarvan kwam van het Agentschap Natuur en Bos (180.000 euro) en van Stad (150.000 euro). De bestedingen liepen dus op tot 427.616 euro.
De stafkosten bedroegen juist geteld 115.608 euro. Voor de communicatie over het evenement (bijvoorbeeld in Knack) had men 101.788 euro over.

Wat “Het Nieuwsblad” uit de aard der zaak niet vermeldt is dat tot de staf ook een dochter van Stefaan De Clerck behoorde. Marie, de schepen van Wevelgem. Even herhalen: van Wevelgem. En zij stond meer speciaal in voor het luik communicatie en promotie. Vanuit de staf is hiervoor 5.021 euro besteed. “Secretariaatskosten”: 23.540 euro. Reis- en verblijfkosten: 12.729 euro. Randprogrammering:13.912 euro.

Kortrijkwatcher heeft hier vroeger al wat gegevens verstrekt over het project.
De bijdrage van het Agentschap Natuur en Bos komt eigenlijk van de Vlaamse regering (Hilde Crevits). De verhoopte Europese subsidie (via “Creative Regions”) van 150.000 euro kon men niet in de wacht slepen. Daarvoor is zelfs nog een ultieme poging ondernomen door een ambtenaar naar Engeland te sturen !

Voor de sponsering had men gedacht aan 100.000 euro. Het is 40.000 euro geworden.
Tot de staf behoorde Chris Lecluyse, een zeer naaste medewerker van Stefaan De Clerck. Bijgenaamd: de sfynx. Verder nog de in Kortrijk onvermijdelijke tuinarchitect Paul Deroose en Lise Van Tendeloo. Het project is bedacht door Paul Geerts, een huisvriend van de minister. Het evenement zou zich om de twee jaar herhalen.
Laten we even de zogenaamde vuile hoekjes in kaart brengen. Schepen Bral, aan het werk !